Anda di halaman 1dari 1

Soalan Struktur.

( 20 markah)

1. `Dalam Kejohanan Tertutup Badminton Daerah Kuantan, acara perseorangan telah disertai oleh
sepuluh orang pemain.
a) Berapakah jumlah bye (menunggu)? (1 Markah)
b) Berapakah jumlah perlawanan dari mula hingga akhir? (1 Markah)

2. Peraturan am pertandingan menjelaskan bahawa undang-undang dan peraturan pertandingan
mengawal perjalanan perlawanan.
a) Terangkan Satu sebab mengapa perlunya diadakan peraturan ini. (1 Markah)

b) Dalam peraturan am pertandingan MSSM, undang-undang dan peraturan yang sedia ada
boleh diubahsuaikan. Berikan Dua faktor yang boleh menyebabkan peraturan dan undang-
undang MSSM itu boleh diubahsuaikan. (2 Markah)

3. Dalam pengurusan sukan terdapat beberapa Sistem Pertandingan.
a) Terangkan jenis sistem pertandingan. (4 Markah)
b) Jelaskan Kelebihan dan Kekurangan sistem liga. (4 Markah)


4. Nyatakan definisi Sosiologi Sukan. ( 3 Markah )


5. Penglibatan dalam sukan membuka ruang untuk bersosialisasi serta berinteraksi dengan orang lain.
Sebutkan Dua cara proses sosialisasi sukan berlaku. (4 Markah )