Anda di halaman 1dari 5

NAMA GURU MATA PELAJARAN : KELAS :

BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA 1.KESELAMATAN 2.KEBERSIHAN


3.ALATAN PEMELIHARAAN
HAIWAN
4. PEMELIHARAAN HAIWAN
5. TEMPAT TINGGAL
HAIWAN
6.PENJAGAAN HAIWAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (TERNAK) TAHUN 4
NAMA GURU MATA PELAJARAN : KELAS :
BIL NAMA MURID NO. SURAT BERANAK JANTINA 1.KESELAMATAN 2.KEBERSIHAN
3.ALATAN PEMELIHARAAN
HAIWAN
4. PEMELIHARAAN HAIWAN
5. TEMPAT TINGGAL
HAIWAN
6.PENJAGAAN HAIWAN
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (TERNAK) TAHUN 4
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
NAMA GURU BESAR
GURU BESAR
NAMA SEKOLAH
..
Nama Murid :
No. Surat Beranak :
Jantina :
Kelas :
Nama Guru Kemahiran Hidup Asas :
Tarikh Pelaporan :
Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:
TAHAP
PENGUASAAN
NILAI MURNI :
(Guru Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Asas (Ternakan)
NAMA GURU BESAR
TEMPAT TINGGAL HAIWAN
PENJAGAAN HAIWAN
NAMA SEKOLAH
0
0
0
GURU BESAR
..
..............
KEMAHIRAN TAFSIRAN
#N/A
0
#N/A
PEMELIHARAAN HAIWAN
ALATAN PEMELIHARAAN HAIWAN
KEBERSIHAN
KESELAMATAN
#N/A
#N/A
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH
PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP ASAS (TERNAK) TAHUN 4
0
0
0
#N/A
#N/A
0
0
0
0
0