Anda di halaman 1dari 9

Sifat-sifat Bahasa

Pembentang;
Mohd Safuan bin Abu Bakar Samad
Munira bt Ismail
Nurulain bt. Joher
Mohammad Syahrul Zaim bin Zahari(K)

Pendahuluan
Bahasa mempunyai sifatnya tersendiri.
Sifat ini menjadikan bahasa itu berbeza pada aspek
dalamannya.
Setiap sifat bahasa ini akan menjadikan bahasa itu
unik berdasarkan beberapa aspek yang
mempengaruhinya.
Terima kasih kerana memuat turun nota ini. Dapatkan koleksi nota lain dari www.klikduniaku.com
Bahasa terdiri daripada bunyi-bunyi
Dihasilkan oleh alat pertuturan.
Bunyi bahasa adalah lambang-lambang yang
dikonsepsikan melalui pendengaran.
Tulisan bukan bahasa tetapi satu pemetaan
pertuturan.

Bahasa dilambang secara struktur
Mengambarkan beberapa bentuk pengucapan
Dihasilkan satu demi satu (bersifat linear).
Berbentuk satu, kelompok atau yang lain
berdasarkan keperluan.
Kelompok perkataan yang dapat difahami oleh
pendengar.


Bahasa mempunyai sistem
Sistem ialah satu peraturan yang telah ditetapkan
oleh susunan bahasa.
Mempunyai sejumlah unit iaitu fonem, marhum,
kata, rangkai kata, klausa dan ayat.
Percantuman menurut cara dan peraturan
tertentu.

Bahasa mempunyai erti
Setiap apa yang dituturkan mempunyai makna
yang tersendiri.
Penafsiran makna ini berbeza bagi setiap bahasa
walaupun perkara yang diperkata adalah sama.
Hubungan antara makna dan pengucapan
menghasilkan perhubungan.
Bahasa itu arbitrari
Setiap bahasa mempunyai perkataan yang
berlainan bagi menyampaikan benda yang sama.
Mengikut konteks.
Fleksibel.
Bersifat fitrah
Anugerah Allah kepada manusia.
Setiap bangsa memerlukan bahasa dan memiliki
bahasa dan bahasa merupakan satu keperluan
asasi manusia.

Yang kurik itu kendi,
Yang merah itu saga,
Yang cantik itu budi,
Yang indah itu bahasa,