Anda di halaman 1dari 1

Fatin Nurnajwa binti Mohd Noh,

Pelajar Semester 6,
Fakulti Sains dan Matematik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak
_____________________________________________________________________________________
Dr. Mazlini binti Adnan
Pensyarah Jabatan Matematik
Fakulti Sains dan Matematik
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak 31 Mac 2013
Dr.
KETIDAKHADIRAN KE KULIAH
Merujuk perkara di atas, saya penama di atas memohon maaf tidak dapat menghadiri kuliah Pengajaran,
Teknologi dan Penaksiran II pada hari Khamis 28 Mac 2013 pada jam 800 hingga 1100 kerana terdapat
masalah kesihatan yang tidak dapat dielakkan.
2. Kerjasama daripada pihak Dr. amat saya hargai dan didahului dengan ucapan ribuan
terima kasih.

Yang Benar,

.
( Fatin Nurnajwa binti Mohd Noh )