Anda di halaman 1dari 2

Avaluaci inicial de llengua 3r

Nom i cognoms: ........................................................ Data : ...............................


1. Escriu que hi veus en aquesta imatge:

En aquesta imatge hi veig a les ......................................


..................................: Ana, Teresa i Helena. Tamb hi
ha...........................................................................................
..........
...............................................................................................................
............
...............................................................................................................
............
...............................................................................................................
............
...............................................................................................................
............
...............................................................................................................
............

...............................................................................................................
............
...............................................................................................................
............