Anda di halaman 1dari 33

METODOLOGI

TAHAP IMPLEMENTASI

Pada tahap ini akan dilakukan implementasi Linux Terminal Server Project (LTSP). Impelementasi dialakukan berdasarkan analisis dan perancangan yang telah dibuat. Setelah implementasi selesai, maka Terminal Server Project (LTSP).

4.1 Installasi Ubuntu 12.04 LTS (Precise Pangolin)

Pada proses installasi terdapat beberapa cara untuk installasi Linux Ubuntu 12.04 ini. Antaranya ialah menggunakan installer wubi.exe yang boleh di muat turun di laman sesawang Linux. Installasi ini boleh di pasang menggunakan system operasi Windows. Pemasangan ini perlu mempunyai sambungan internet yang baik. Keburukan menggunakan kaedah ini ialah, jika sambungan internet terputus, maka installasi tidak dapat disambung semula dan perlu ulang langkah yang sama semula.Installasi ini dapat dilihat melalui gambarajah dibawah.

Gambarajah 1

Gambarajah 1

Gambarajah 1

Gambarajah 2

Gambarajah 2 Gambarajah 3 Kaeadah pemasangan seterusnya ialah boot melalui CD/DVD. Fail installer hendak dalam bentuk

Gambarajah 3

Kaeadah pemasangan seterusnya ialah boot melalui CD/DVD. Fail installer hendak dalam bentuk format ubuntu12.04.iso. Kaedah ini, pembangun harus menukar keutaman dalam tetapan boot iaitu kepada CD/DVD player computer masing-masing. Selepas itu, ikut arahan yang dikeluarkan.

Kaedah seterusnya ialah menggunakan peranti USB. Untuk menggunakan peranti USB, pembangun harus menggunakan LINUX USB CREATOR yang boleh didapati dilaman sensawang. Untuk melakukan Linux USB ini, pembangun harus menggunakan platform system operasi Windows. Pembangun perlu menjadikan USB sebagai linux yang mempunyai Ubuntu 12.04 LTS. Kaedah tersebut dapat dilihat melalui gambarajah dibawah :

Gambarajah perisian USB Live Linux Creator Pembangun hanya mengikut 5 langkah mudah untuk menghasilkan USB Linux.

Gambarajah perisian USB Live Linux Creator

Pembangun hanya mengikut 5 langkah mudah untuk menghasilkan USB Linux. Selepas itu, pembangun harus restart computer dan menukar keutamaan boot kepada peranti USB. Selepas menyimpan ketetapan boot, USB secara automatik akan boot USB dan akan memaparkan desktop Ubuntu. Selepas itu akan keluar satu paparan yang meminta anda untuk memilih atau memasang terus Ubuntu. Paparan tersebut adalah seperti berikut :

Gambarajah 1 : Memilih menu Pada langkah ini, untuk installasi server, pembangun dicadangkan untuk terus memasang

Gambarajah 1 : Memilih menu

Pada langkah ini, untuk installasi server, pembangun dicadangkan untuk terus memasang

Ubuntu dengan memilih bahasa dan klik pada menu “Install Ubuntu”.

Gambarajah 2 :

Pada paparan ini, pembangun hanya perlu klik pada butang continue

dan ke langkah yang

setrusnya. Pada paparan seterusnya, pembangun diminta untuk memilih jenis installasi. Pembangun

hanya klik pada butang radio yang dikehendaki.

Gambarajah 2 : Pada paparan ini, pembangun hanya perlu klik pada butang continue dan ke langkah

Gambarajah 3 : Memilih jenis installasi

Paparan yang seterusnya yang akan keluar ialah paparan meminta pembangun memilih lokasi mengikut Negara pembangun.Pilihan lokasi ini adalah untuk menentukan waktu dan tarikh sesebuah Negara. Paparan seterusnya meminta pembangun memilih keyboard layout dan pembangun boleh memilih mengikut kesesuaian dan kemudian, klik butang continue.

Gambarajah 4 : Memilih keyboard layout Langkah yang seterusnya ialah meminta pembangun memasukan nama pengguna dan

Gambarajah 4 : Memilih keyboard layout

Langkah yang seterusnya ialah meminta pembangun memasukan nama pengguna dan kata laluan. Taip nama pengguna dan kata laluan dan kemudian klik butang continue. Gambarajah 11 adalah paparan installasi Ubuntu sedang dilakukan dan adalah langkah yang terakhir. Pembangun perlu restart komputer dan memasuki system operasi Ubuntu 12.04 LTS. Peringatan, sebelum memasuki system operasi Ubuntu, pembangun harus menukar kembali kepada ketetapan boot yang asal. Hal ini kerana, jika tidak ditukar, proses installasi akan berulang.

Gambarajah 12 : memasukkan nama pengguna dan kata laluan Gambarajah 5 : Proses installasi sedang berjalan

Gambarajah 12 : memasukkan nama pengguna dan kata laluan

Gambarajah 12 : memasukkan nama pengguna dan kata laluan Gambarajah 5 : Proses installasi sedang berjalan

Gambarajah 5 : Proses installasi sedang berjalan

4.1 Installasi Linux Terminal Server Project (LTSP)

 • 1. Menukar rangkaian penyambungan IP kepada kemasukan tetap.

Kebanyakan rangkaian tempatan menggunakan julat alamat IP 192.168.0.xx, tetapi tetapan instalasi

LTSP bergantung juga kepada julat yang bersesuaian. Dalam instalasi ini, kami menetapkan rangkaian LTSP kepada julat 192.168.1.xx. Kami juga mengasingkan rangkaian penyambungan dengan sambungan internet semasa proses

instalasi dijalankan. Instalasi LTSP server memerlukan untuk kita menginstalasi DHCP server, jadi sekiranya kita

mempunyai router yang mempunyai DHCP server, adalah menjadi masalah sekiranya berada dalam lingkungan rangkaian IP yang sama. Maka, kita perlu menukar alamat IP pada peranti LAN yang tidak digunakan kepada IP tetap pada lingkungan IP yang lain.

 • i Pergi ke Network Connections dan pilih LAN network adaptor yang anda ingin gunakan untuk rangaian thin client dan klik edit.

4.1 Installasi Linux Terminal Server Project (LTSP) 1. Menukar rangkaian penyambungan IP kepada kemasukan tetap. 
 • ii Tukarkan adaptor untuk menggunakan Manual IP dan tetapkan tetapakan IP baru untuk adaptor dan simpan.

4.1 Installasi Linux Terminal Server Project (LTSP) 1. Menukar rangkaian penyambungan IP kepada kemasukan tetap. 

Tambahkan maklumat untuk rangkaian adaptor anda seperti di bawah.

Kami menambah eth0 dengan static IP iaitu 192.168.1.1

Buka terminal dan masukkan:

 

sudo gedit /etc/network/interfaces

 
 Tambahkan maklumat untuk rangkaian adaptor anda seperti di bawah.  Kami menambah eth0 dengan static
 Tambahkan maklumat untuk rangkaian adaptor anda seperti di bawah.  Kami menambah eth0 dengan static

Tukar Network Manager config file bagi membolehkan anda untuk mengawal rangkaian adaptor dengan tetapan IP. Tukarkan "managed=false" to "managed=true" seperti di bawah.

Buka Terminal Window dan masukkan:

sudo gedit /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

 Tambahkan maklumat untuk rangkaian adaptor anda seperti di bawah.  Kami menambah eth0 dengan static
2. Instalasi LTSP server.  Buka Terminal Window dan masukkan : sudo apt-get install ltsp-server-standalone openssh-server
 • 2. Instalasi LTSP server.

Buka Terminal Window dan masukkan :

sudo apt-get install ltsp-server-standalone openssh-server

2. Instalasi LTSP server.  Buka Terminal Window dan masukkan : sudo apt-get install ltsp-server-standalone openssh-server
2. Instalasi LTSP server.  Buka Terminal Window dan masukkan : sudo apt-get install ltsp-server-standalone openssh-server

3.

Edit DHCP configuration untuk LTSP server bagi menyesuaikan dengan IP pilihan.

Dalam kes ini 192.168.0.xx bertukar kepada 192.168.1.xx.

Buka Terminal Window dan masukkan :

sudo gedit /etc/ltsp/dhcpd.conf

3. Edit DHCP configuration untuk LTSP server bagi menyesuaikan dengan IP pilihan.  Dalam kes ini
3. Edit DHCP configuration untuk LTSP server bagi menyesuaikan dengan IP pilihan.  Dalam kes ini
4. Pilih paparan rangkaian untuk DHCP server.  Tambahkan peranti rangaian yang dikehendaki di DHCP server
 • 4. Pilih paparan rangkaian untuk DHCP server.

Tambahkan peranti rangaian yang dikehendaki di DHCP server untuk melaksanakannya. Dalam kes

ini, kami menukar nilai paparan kepada include eth0. Buka Terminal Window dan masukkan:

sudo gedit /etc/default/isc-dhcp-server

4. Pilih paparan rangkaian untuk DHCP server.  Tambahkan peranti rangaian yang dikehendaki di DHCP server
5. Tutup dan buka semula DHCP server  Buka Terminal Window dan masukkan : sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server
 • 5. Tutup dan buka semula DHCP server

Buka Terminal Window dan masukkan :

sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server restart

Tip: Ubuntu versi lama perlu menggunakan : sudo /etc/init.d/dhcp3-server restart

5. Tutup dan buka semula DHCP server  Buka Terminal Window dan masukkan : sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server
6. Bina i386 (32bit) LTSP Thin Client  Langkah ini memerlukan pembinaan 32bit Thin Client Ubuntu
 • 6. Bina i386 (32bit) LTSP Thin Client

Langkah ini memerlukan pembinaan 32bit Thin Client Ubuntu 12.04 imej yang diperlukan untuk boot

thin client pada rangkaian.langkah ini akan memuatturun dan menginstalasi semua elemet 32bit Ubuntu client dan memerlukan masa. Buka Terminal Window dan masukkan :

 

sudo ltsp-build-client --arch i386

 

Tip: untuk 64bit thin clients keluar dari bahagian '--arch i386' dan masukkan: sudo ltsp-build-client

 Langkah ini memerlukan pembinaan 32bit Thin Client Ubuntu 12.04 imej yang diperlukan untuk boot 
 • 7. Reboot LTSP server anda yang baru untuk menyempurnakan instalasi LTSP server.

Pada peringkat ini Ubuntu LTSP seharusnya boleh digunakan dan dijalankan.

Kita perlu membenarkan untuk boot Thin Client melalui rangkaian.

Anda juga perlu menyediakan Virtual Machine yang bertindak sebagai thin client untuk menguji server.

Tip: selepas reboot pastikan DHCP berjalan dengan baik. Buka Terminal Window dan masukkan :

 

sudo /etc/init.d/isc-dhcp-server status

 

Tip: sekiranya anda telah mengubah alamat IP pada LTSP server, anda peelu memasukkan arahan berikut:

 

sudo ltsp-update-sshkeys sudo ltsp-update-image --arch i386

 
 • 8. Sediakan pengguna Thin Client Admin

Gantikan nama admin dengan nama admin anda.

 

sudo -s -H chroot /opt/ltsp/i386 useradd -m adminname -G sudo passwd adminname exit exit

Kuncikan kata laluan akaun admin

 

sudo chroot /opt/ltsp/i386 passwd -l adminname

Kemaskini client image

 

sudo ltsp-update-image --arch i386

 
 • 9. Tetapkan akaun Thin Client User

 

i

Buka Users and Groups

Pastikan peralatan sistem gnome yang telah diinstalasi telah dibuang dari Ubuntu 12.04.

sudo apt-get install gnome-system-tools

Dalam Ubuntu 12.04 buat carian untuk Users and Groups dalam aplikasi setelah diinstalasi.

 • ii Klik Add kepada pengguna akaun baru.

 Dalam Ubuntu 12.04 buat carian untuk Users and Groups dalam aplikasi setelah diinstalasi. ii Klik
iv Tambahkan kata laluan. v Tukar User Advanced Settings -> User Privileges

iv

Tambahkan kata laluan.

iv Tambahkan kata laluan. v Tukar User Advanced Settings -> User Privileges
 • v Tukar User Advanced Settings -> User Privileges

10. Boot Thin Client dari Ubuntu LTSP server  Sambungkan komputer Thin Client atau Virtual Machine

10. Boot Thin Client dari Ubuntu LTSP server

Sambungkan komputer Thin Client atau Virtual Machine kepada LTSP network Switch/Hub.

Ubah tetapan Thin Client Machine BIOS Boot kepada boot dari LAN / Network.

Boot mesin.

Jika seluruh tetapan betul, akan terpapar Skrin Ubuntu LDM login di Thin Client anda.

Anda boleh log masuk dengan username dan kata laluan baru yang anda cipta untuk Thin Client.

4.2 Paparan login dan Desktop Linux Terminal Server Project (LTSP)

Setelah proses Linux Terminal Server Project (LTSP) berhasil dilakukan, maka Linux Terminal Server Project (LTSP yang dibangun dapat digunakan. Sebelum client memasukan paparan login ini, client harus menukar boot komputer kepada Network Card boot. Contoh paparan adalah seperti dalam gambarajah ini:

4.2 Paparan login dan Desktop Linux Terminal Server Project (LTSP) Setelah proses Linux Terminal Server Project

Selepas client boot Network Card, satu paparan antaramuka (interface) dari halaman login dan desktop Linux Terminal Server Project (LTSP) dapat dilihat berdasarkan gambar rajah ini.

Gambarajah 4.2 Halaman Login LTSP Pada halaman ini, user akan memasukan username dan password, jika user

Gambarajah 4.2 Halaman Login LTSP

Pada halaman ini, user

akan memasukan username dan password, jika user dan password

yang dimasukkan sama ( matching ) , maka user akan mendapat pada server. Sebelum client menekan

butang ENTER client harus menukar dulu session dengan klik butang prefefences di sebelah bawah kiri desktop. Selepas itu, klik pada select session dan akan keluar satu paparan seperti dalam gambarajah.

Gambarajah 4.2.2 menu preferences Selepas itu client di kehendaki untuk login menggunakan session manager Ubuntu 2D

Gambarajah 4.2.2 menu preferences

Selepas itu client di kehendaki untuk login menggunakan session manager Ubuntu 2D untuk memaparkan desktop. Gambarajah dibawah menunjukkan menu session manager.

Gambarajah 4.2.2 menu preferences Selepas itu client di kehendaki untuk login menggunakan session manager Ubuntu 2D

Gambarajah memilih session manager

Selesai memilih session manager, client akan terus ke paparan desktop Ubuntu mengikut login client. Contohnya client 1, paparan mengikut ketetapan admin. Contoh paparan adalah seperti berikut:

Selesai memilih session manager, client akan terus ke paparan desktop Ubuntu mengikut login client. Contohnya client

Gambarajah 4.3 : paparan Dekstop user

4.3 Instalasi perisian WINE

Wine adalah program sumber terbuka, percuma dan program yang mudah untuk digunakan yang membolehkan pengguna Linux untuk menjalankan beberapa aplikasi Windows berasaskan sistem operasi Unix seperti. Wine adalah lapisan keserasian untuk memasang hampir semua versi program Windows.

 • 1. Instalasi Wine

Untuk memasang Wine, perlu memasukkan arahan-arahan tersebut kedalam terminal.

$ sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install wine1.7 $ sudo apt-get install winetricks

4.3 Instalasi perisian WINE Wine adalah program sumber terbuka, percuma dan program yang mudah untuk digunakan
2. Memulakan Aplikasi Wine Untuk memulakan program Wine , anda mesti memberi laluan penuh kepada program
2. Memulakan Aplikasi Wine Untuk memulakan program Wine , anda mesti memberi laluan penuh kepada program
 • 2. Memulakan Aplikasi Wine

Untuk memulakan program Wine, anda mesti memberi laluan penuh kepada program exe. Sebagai contoh, kita akan memulakan program notepad.exe melalui Wine.

$ wine notepad.exe

$ wine notepad . exe 3. Konfigurasi Wine Konfigurasi wine dilakukan dengan utiliti 'winecfg', jadi untuk
 • 3. Konfigurasi Wine

Konfigurasi wine dilakukan dengan utiliti 'winecfg', jadi untuk mengkonfigurasi wain jalankan arahan berikut pada terminal.

$ sudo winecfg

Untuk menambah memandu klik baru mengenai ‘Drive’ -> ‘Add Drive’ dan kemudian memberi jalan penuh dengan cdrom ini.

4.

Memasang perisian Windows menggunakan Winetricks

 • 4.1 Untuk memuat turun dan memasang program perisian, jalankan utiliti 'winetricks' dari terminal. Sila

ambil perhatian bahawa winetricks awalan semasa adalah direktori rumah pengguna (iaitu / home / user / .wine). Jadi, apa sahaja yang anda dipasang ia pergi di bawah direktori ini.

 • 4.2 Ia akan meminta anda menjawab satu soalan tentang membantu pembangunan winetricks dengan

mengemukakan laporan statistik wain. Hanya klik pada 'Ya'.

 • 4.3 Klik pada butang 'OK' untuk bergerak ke langkah seterusnya. Jika anda tidak mahu mengemukakan

laporan kepada winetricks, maka hanya turn-off dengan arahan 'winetricks-optout'.

 • 4.4 Seterusnya, pilih 'Pasang DLL Windows atau komponen.

 • 4.5 Kemudian pilih perisian yang ingin dipasang. Sebagai contoh ingin memasang Internet Explorer 8

 • 4.6 Utiliti secara automatik akan dimuat turun dan memasang perisian yang dipilih dari jadual winetricks

itu.

 • 4.7 Apabila muat turun dan pemasangan selesai, ia akan secara automatik memulakan program. Lihat

paparan di bawah.

 • 4.8 Anda juga boleh memulakan program ini dengan menentukan laluan penuh program sebagainya.

PENGUJIAN DAN KEPUTUSAN

PENGUJIAN DAN KEPUTUSAN

Pengujian kerja Linux Terminal Server Project (LTSP)

Senario pengujian yang dilakukan adalah dengan melihat perbandingan kerja terhadap :

 • 1. Linux Terminal Server Project (LTSP) tanpa user lain

 • 2. Linux Terminal Server Project (LTSP) dengan 3 client tanpa perisian lain

 • 3. Linux Terminal Server Project (LTSP) dengan 3 client dengan perisian yang terdapat dalam Ubuntu

 • 4. Linux Terminal Server Project (LTSP) dengan 3 client dengan perisian dan aplikasi windows

Pengujian Linux Terminal Server Project (LTSP) dilakukan dengan menggunakan command line top. Program in dijalankan pada sisi server untuk melihat penggunaan prosessor dan memori. Ukuran untuk menjalankan program ini cukup dengan diaktifkan pada terminal.

top
top
PENGUJIAN DAN KEPUTUSAN PENGUJIAN DAN KEPUTUSAN Pengujian kerja Linux Terminal Server Project (LTSP) Senario pengujian yang

Gambar 4.4 Paparan aplikasi Top.

Seperti dalam gambarajah diatas, pengguna processor CPU (kotak merah) memiliki ukuran dalam peratus (%) dan penggunaan memori (kotak kuning) dalam kilobytes (KB). Pengujian telah dilakukan dengan 1 server dan 4 client mengikut spefikasi berikut :

 • 1. Server menggunakan processor Intet® Core™ i5-2430M CPU @ 2.40GHz dan menggunakan RAM 4.00 Gigabyte serta menggunakan system operasi 64-bit.

Seperti dalam gambarajah diatas, pengguna processor CPU (kotak merah) memiliki ukuran dalam peratus (%) dan penggunaan
 • 2. Client 1 menggunakan processor Pentium(R) Dual-Core CPU T4500 @ 2.30Ghz dan menggunakan RAM 1.00 gigabyte serta menggunakan system operasi 32-bit.

Seperti dalam gambarajah diatas, pengguna processor CPU (kotak merah) memiliki ukuran dalam peratus (%) dan penggunaan
 • 3. Client 2 menggunakan processor Intel® Core ™ i3 CPU M330 @ 2.13Ghz dan menggunakan RAM 2.00 gigabyte serta menggunakan system operasi x64-bit

Seperti dalam gambarajah diatas, pengguna processor CPU (kotak merah) memiliki ukuran dalam peratus (%) dan penggunaan
 • 4. C

4.

Client 3 menggunakan processor Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00Ghz dan

menggunakan RAM 1.00 gigabyte serta menggunakan system operasi 32-bit.

4. Client 3 menggunakan processor Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00Ghz dan menggunakan RAM 1.00 gigabyte

Tahap pengujian dialakukan dengan menyabungkan client satu persatu hingga client yang ketiga. Semua client dapat membuka desktop masing-masing dan boleh menggunakan perisian asas yang terdapat dalam Ubuntu. Keputusan pengujian adalah seperti berikut :

 • 1. Linux Terminal Server Project (LTSP) tanpa user lain (server alone)

Server dapat memaparkan desktop, aplikasi dan perisian yang terdapat didalam unbuntu. Installasi

wine telah dilakukan oleh server (boleh rujuk langkah installasi wine). Installasi wine dilakukan adalah untuk membolehkan Ubuntu memasang dan menjalankan perisian daripada system operasi Windows. Beberapa perisian Windows telah dipasang didalam server antaranya ialah ‘VLC media player’,

’photoscape’.dan bla

..

bla

..

bla….Perisian

Windows dapat digunakan oleh server dan tiada masalah yang

dihadapi. Pengguna processor adalah minimum semasa server ini berjalan.

 • 2. Login 3 client ke dalam Linux Terminal Server Project (LTSP)

Pada pengujian ini, client memasuki ke dalam server dengan menggunakan boot Network card.

Server pada masa ini telah bersedia dengan membuka semua login client di dalam “user and group”.

Client perlu login server dengan memasukan username dan password. Sebelum itu, client perlu menukar session manager kepada Ubuntu 2D (boleh rujuk langkah login LSTP). Semua client tidak menghadapi

sebarang masalah semasa proses login ke dalam server. Server juga tiada masalah semasa semua client menggunakan memasukki server.

 • 3. Linux Terminal Server Project (LTSP) dengan 3 client dengan perisian yang terdapat dalam Ubuntu

Pengujian pada masa ini, client mencuba menggunakan perisian yang terdapat didalam Ubuntu. Semua client boleh menggunakan aplikasi asas dan perisian yang telah dimuat turun dan dipasang melalui Ubuntu Software Centre. Semua perisian ini boleh digunakan oleh semua client dan server. Antara perisisiannya ialah adobe flash, virtualbox, vlc media player, libre office dan sebagainya. Apabila client memasang sesuatu perisian, server dan client yang lain juga boleh mengakses perisian tersebut. Client juga dapat melayari internet dan boleh memainkan video yang terdapat didalam laman web, contohnya laman web www.youtube.com. Selain itu, client juga boleh memainkan audio, memaparkan imej, membuat suntingan teks dan pelbagai kerja asas dalam sistem operasi.

 • 4. Linux Terminal Server Project (LTSP) dengan 3 client dengan perisian yang terdapat dalam Ubuntu dan perisian Windows dengan menggunakan loader wine.

Pengujian pada kali keempat ini, client cuba menggunakan perisian yang di pasang oleh server dengan menggunakan perisian wine. Perisian wine ini digunakan adalah untuk membolehkan perisian Windows dapat dipasang dan digunakan didalam Ubuntu. Server telah memasang perisian wine dan

telah memasang perisian Windows seperti ‘photoscape’, ‘VLC media player’ dan bla

..

bla ..

Pengujian

pada kali ini mempunyai masalah iaitu client tidak dapat mengakses perisian Windows dan hanya server

dapat menggunakan perisian tersebut.

MASALAH DAN KEKANGAN

Masalah dan kekangan

Masalah dan kekangan yang dihadapi semasa proses pembangunan Linux Terminal Server Project (LTSP) menggunakan sistem operasi Ubuntu 12.04 antaranya ialah masalah semasa installasi Ubuntu. Semasa installasi Ubuntu menggunakan installer wubi.exe memerlukan sambungan kepada internet. Risikonya ialah ketika installasi dijalankan, jika sambungan internet terputus, maka installasi tidak dapat dijalankan dan tidak boleh disambung semula. Proses tersebut perlu diulang dan memerlukan capaian internet yang baik.

Kekangan kedua ialah semasa installasi server LTSP, pada langkah yang ketiga pembangunan, teks gedit menjadi kosong. Apabila kita menaip didalam teks gedit tersebut, fail tersebut tidak boleh disimpan dan menyebabkan proses pembangunan server tidak boleh dilakukan. Jadi, proses pembangunan perlu diulangi semula.

Masalah ketiga ialah semasa installasi server LTSP, masalah sambungan internet terputus semasa installasi dijalankan. Ini menyebabkan terminal tidak boleh memuat turun fail dari internet. Pembangunan server juga tidak dapat diteruskan. Apabila sambungan internet sudah ada, server tidak boleh diulang, dan terminal mengeluarkan amaran bahawa server telah dibangunkan. Untuk membangunkan server semula, terminal meminta untuk membuang dahulu server yang separuh siap dibangunkan. Saya telah mencari pelbagai kaedah untuk membuang server lama dengan menggunakan command line terminal, tetapi tidak berjaya. Cara yang dilakukan ialah memasang semula Ubuntu dan mengulangi langkah untuk membangunkan server LTSP.

Masalah keempat yang dihadapi ialah, terminal meminta untuk mengemaskini fail. Justeru, saya telah menggunakan command line sudo apt-get update. Masalah ini dapat diselesaikan dan server dapat dibangunkan.

Masalah seterusnya ialah ikon internet (WiFi icon) tidak dipaparkan selepas selesai pembangunan server. Masalah ini berlaku apabila computer di restart selepas selesai pembangunan server. Jadi, masalah ini diselesaikan dengan menggunakan command line sudo

services network-manager start. Selepas menggunakan command line ini, ikon internet telah terpapar semula dan memudahkan untuk menyambung ke internet.

KESIMPULAN

Secara keseluruhannya,semua pemprosesan aplikasi dan pengurusan data dilaksanakan pada server.Client cuma bertanggjawab untuk menjalankan (run) persembahan perisian.Antara kelebihan senibina client-server adalah pengagihan data dan pemprosesan dilaksanakan kepada beberapa pemproses (klien dan pelayan).Kedua dapat menggunakan sistem rangkaian secara efektif (boleh kurangkan kos perkakasan) dan mudah untuk menambah pelayan baru (tanpa perlu mengganggu sistem lain).Senibina client-server juga ada kelemahannya juga.Antaranya adalah tiada perkongsian model data, jadi subsistem guna organisasi data yg berbeza (tidak efisien) dan berlaku masalah prestasi sekiranya pertukaran data antara klien- pelayan adalah besar (bandwith rangkaian yg rendah).