Anda di halaman 1dari 73

KERAJAAN MALAYSIA

MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408KONSEP ASAS
PENTAKSIRAN
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Buat item
Mudah

KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Buat item
Mudah

Buat item sebagai instrumen
agak susah
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Buat item
Mudah


Buat item sebagai instrumen
agak susah


Buat item sebagai instrumen yang memberikan ukuran
yang tepat -
lagi susah
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Soalan : Jawab soalan dengan jawapan yang betul.
Berikan 3 fadilat ketika ziarah orang sakit.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Buat item
Mudah


Buat item sebagai instrumen
agak susah

Buat item sebagai instrumen yang memberikan
Ukuran yang tepat -
lagi susah
Perlukan Pengetahuan, Kemahiran dan
Sikap Positif
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
4H
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
HEAD
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
HEART
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
HEALTH
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
HAND
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah lebih memperkembangkan
potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggung jawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
PEPERIKSAAN
Suatu sistem untuk
mendapatkan maklumat
tentang ukuran pencapaian
murid dalam pembelajaran
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
PENTAKSIRAN
Proses mengumpul
maklumat untuk membuat
sesuatu keputusan bagi
satu program pembelajaran
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
10/05/2014 18
Bertujuan untuk melihat
o Apa yang murid tahu
o Apa yang murid boleh buat
o Apa yang murid tahu dan boleh buat
PENTAKSIRAN
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
2011 LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Ilmu Kefahaman
Kemahiran
dan nilai
Pembelajaran
mendalam dan
menyeronokkan
Melalui Pentaksiran murid
mendapat:
Murid mengaplikasi ilmu pengetahuan untuk
membina penjelasan, membuat keputusan, menemui
pertalian, membuat hubungan yang rencam,
menyelesai masalah, menyoal persoalan baru,
membina dan menguji hipotesis.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Dilaksanakan oleh sekolah dengan
instrumen dan garis panduan dari LP
Dilaksanakan
sepenuhnya oleh
sekolah
Pentaksiran sekolah
Pentaksiran
Pusat
Dilaksanakan
sepenuhnya oleh
LP seperti UPSR
sekarang
Peperiksaan Pusat
PAJSK
Pentaksiran
Psikometrik
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Pendekatan pentaksiran

o Rujukan norma
o Rujukan kriteria
o Rujukan standard
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Rujukan norma
o Melapor prestasi murid dalam
pembelajaran dengan meletakkan
murid dalam sistem pangkat/aras
dan membanding antara murid
merujuk kepada skor/markah yang
diperoleh

o Menggunakan skema pemarkahan
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Rujukan kriteria
o Melapor prestasi murid dalam
pembelajaran dengan melihat apa yang
telah disempurnakan oleh murid
merujuk kepada kriteria sesuatu
domain
o Menggunakan dokumen/manual yang
menerangkan kriteria sesuatu domain
(ada standard dan mastery)
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Rujukan standard
o Melapor prestasi murid dalam
pembelajaran dengan menerangkan
tentang kemajuan murid dalam
pembelajaran merujuk kepada satu set
standard

o Menggunakan dokumen/manual yang
menerangkan standard sesuatu domain
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
BAGAIMANA MENTAKSIR

KONVENSIONAL
kertas dan pensil
(objektif, subjektif)

ALTERNATIF
projek, kerja kursus, on-line,
pemerhatian, soal selidik
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Rukun Pentaksiran
Instrumen
Yang Ditaksir
Respons
Yang Mentaksir
Skor
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
INSTRUMEN
Instrumen ialah alat atau kaedah yang
digunakan bagi mendapatkan respons calon
dalam pentaksiran sesuatu konstruk.
Instrumen mengandungi maklumat yang
berkaitan dengan pentaksiran seperti
arahan, masa, nama kertas/ mata pelajaran
dan item. Instrumen boleh terdiri dari satu
item atau sekumpulan item.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Instrumen
o Ujian bertulis
o Ujian secara lisan
o Demonstrasi
o Ujian amali
o Projek
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Perkara atau alat yang digunakan
untuk mendapatkan respons yang
merupakan evidens yang boleh
dipertimbangkan dalam pengukuran
sesuatu konstruk
ITEM
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
KESAHAN
Kecukup cakupan
kerelevanan
KEBOLEHPERCAYAAN
Ketepatan
Ketekalan
Skor
Skor
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
10-May-14
Jenis Kesahan
Kesahan Kandungan (Content Validity)
Kesahan Semasa (Concurrent Validity)
Kesahan Ramalan (Predictive Validity
Kesahan Berkaitan Kriteria (Criterian-
related Validity)
Kesahan Konstruk (construct validity)
Kesahan Muka (Face Validity)
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
10-May-14
KEBOLEHPERCAYAAN
Tahap ketekalan antara skor-skor
ujian yang senantiasa tetap
dengan tidak adanya ralat
pengukuran
(Test Style Manual, ETS, New
Jersey, USA).
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Perkara yang harus
diambil perhatian untuk
mendapatkan kesahan
dan kebolehpercayaan
yang tinggi
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Apa
apa yang ditaksir
Bagaimana
bagaimana mentaksir
Rancang
perancangan pentaksiran
Bina
pembinaan dan pemasangan item
Nilai
penilaian instrumen dan item

KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Apa yang ditaksir
Yang ditaksir ialah konstruk

Konstruk
Merupakan dimensi manusia yang
berbentuk konkrit atau abstrak
yang ingin dibangunkan atau
diperkembangkan.


KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Bagaimana konstruk dijelmakan
Sukatan pelajaran

Rujukan utamanya
Matlamat mata pelajaran
Objektif mata pelajaran
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Bagaimanakah pentaksiran
hendak dilaksanakan
Instrumen yang digunakan
Item yang digunakan
Nota:
J enis instrumen dan item yang
digunakan ditentukan berdasarkan
kesesuaian dengan konstruk yang
ditaksir
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Perancangan Pentaksiran
untuk menentukan
Tujuan
Siapa yang ditaksir
Rujukan (norma, kriteria atau standard)
Bila pentaksiran akan dijalankan
Bentuk pelaporan
Skop (taburan serta komposisi item
dalam instrumen)
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408Ciri Pentaksiran Yang Baik
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
10-May-14
Ciri Pentaksiran Yang Baik
Keobjektifan:- ketepatan
seseorang pentaksir memberikan
skor
Kebolehtadbiran:- kelicinan kerja-
kerja mentadbir ujian yang
dilaksanakan secara berpusat atau
berasaskan sekolah
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
10-May-14
Ciri Pentaksiran Yang Baik
Kemudahtafsiran:- maklumat
tentang calon berdasarkan skor,
diskrimininasi antara calon,
ketepatan tujuan mengadakan
ujian
Kekomprehensifan:- Kertas
soalan mewakili semua objektif
penting Sukatan Pelajaran / PP
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408KONSTRUK
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
KONSTRUK
Konstruk merupakan dimensi manusia
yang berbentuk konkrit atau abstrak yang
ingin dibangunkan atau
diperkembangkan.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Konstruk Berdasarkan
Domain Kognitif

Pengetahuan
Kefahaman dan Kemahiran intelek


Rujukan:
Taxonomy of Educational Objectives
Bloom and others, 1956; Kratwohl and
others, 1964; Harrow, 1972)
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Pengetahuan

Mengingati bahan pelajaran yang
telah dipelajari
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P01 PengetahuanTentang
Terminologi
Pengetahuan tentang nama, istilah atau
memberi definisi sesuatu perkara.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P02 Pengetahuan tentang Fakta
Pengetahuan tentang maklumat am atau
khusus sesuatu perkara seperti fungsi,
keadaan atau tujuan sesuatu komponen.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P03 Pengetahuan tentang
Konvensyen
Pengetahuan tentang sesuatu yang
diterima atau diiktiraf sebagai satu
kelaziman seperti simbol atau tanda
lazim.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P04 Pengetahuan tentang Urutan
Pengetahuan tentang sesuatu proses,
aktiviti atau tindakan yang berlaku secara
tersusun mengikut aturan atau prosedur
yang telah dikenal pasti.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P05 Pengetahuan tentang
Pengelasan
Pengetahuan tentang pembahagian,
pengkategorian atau mengelompokkan
sesuatu perkara untuk dilabelkan di
bawah satu kumpulan.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P06 Pengetahuan tentang Kriteria
Pengetahuan tentang sesuatu perkara
yang berkaitan dengan ciri-ciri, sifat atau
komponen yang perlu ada pada sesuatu
perkara.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P07 Pengetahuan tentang
Metodologi
Pengetahuan tentang cara, kaedah atau
teknik yang standard dalam
melaksanakan sesuatu tugasan, arahan
atau kerja.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P08 Pengetahuan tentang Prinsip
dan Generalisasi
Pengetahuan tentang idea atau
pegangan tertentu yang menyimpulkan
pemerhatian atau terhadap sesuatu
kajian, kejadian atau ketetapan.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
P09 Pengetahuan tentang
Teori dan Struktur
Pengetahuan tentang badan prinsip yang
menjadikan dasar pembentukan sesuatu
fenomena yang dapat dibuktikan dengan
kukuh hasil daripada kajian, penyelidikan
atau pemerhatian.

KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Kefahaman
dan
Kemahiran intelek
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Kefahaman
Kebolehan kognitif yang melibatkan
penggunaan pengetahuan tanpa
situasi baru dan tidak memerlukan
atau memperihalkan tentang
implikasi terhadap pengetahuan
tersebut
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
C01 Kefahaman tentang
Terjemahan
Kebolehan yang melibatkan suatu
konsep atau pernyataan yang diketahui
digambarkan atau ditukarkan kepada
medium lain.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
C02 Kefahaman tentang
Interpretasi
Kebolehan yang menghubungkaitkan
bahagian-bahagian dalam suatu set
komunikasi dan menyatakan dalam
medium lain dengan mengekalkan
maksud set komunikasi itu.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
C03 Kefahaman tentang
Ekstrapolasi
Kebolehan yang melibatkan
menginterpretasi yang melampaui
maklumat yang terdapat dalam suatu set
komunikasi.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
A01 Aplikasi
Kebolehan menggunakan prinsip
(kebenaran) dan generalisasi (pernyataan
umum) pada suatu masalah dan situasi
baru.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Analisis
Kebolehan memisahkan suatu set
komunikasi kepada beberapa bahagian
sehingga suatu bentuk pertalian antara
bahagian yang membina set komunikasi
itu dapat dilihat dengan jelas.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
N01 Analisis tentang Elemen
Kebolehan mengenal pasti perkara
pokok yang terdapat dalam suatu set
komunikasi
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
N02 Analisis tentang Perkaitan
Kebolehan memperlihatkan kaitan antara
elemen atau bahagian dalam suatau
set komunikasi.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
N03 Analisis tentang Organisasi
Kebolehan mengenalpasti susunan
yang sistematik atau perkaitan
mengikut urutan , struktur dan
sebagainya yang mengorganisasikan
suatu set komunikasi.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Sintesis
Kebolehan menggabungkan bahagian-
bahagian untuk membentuk suatu set
komunikasi yang tidak jelas sebelumnya.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
T01 Penghasilan set komunikasi
yang unik
Kebolehan untuk menghasilkan suatu
produk bebas.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
T02 Penghasilan suatu set operasi
yang dirancang atau dicadang
Kebolehan yang melibatkan
penghasilan suatu rancangan atau
cadangan kerja untuk melakukan suatu
aktiviti.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
T03 Penghasilan suatu set pertalian
perkara-perkara abstrak
Kebolehan yang melibatkan suatu
pembinaan rumusan bagi suatu set
perkara yang abstrak untuk
menerangkan suatu set data atau
fenomena.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Penilaian
Kebolehan membuat pertimbangan
dengan menggunakan kaedah, kriteria
atau standard untuk menentukan sesuatu
yang dihasratkan (kesesuaian,
keberkesanan, prosedur, kecekapan dll).
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
V01 Penilaian berdasarkan eviden
dalaman
Kebolehan membuat pertimbangan
dengan menggunakan maklumat di
dalam suatu set komunikasi.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
V02 Penilaian berdasarkan eviden
luaran
Kebolehan membuat pertimbangan
keatas suatu hasil kerja kriteria yang
standard yng dirumus oleh individu
yang mahir dalam bidang berkenaan.
KERAJAAN MALAYSIA
MESYUARAT
PEREALISASIAN ITEM
KURIKULUM
STANDARD SEKOLAH
RENDAH PENDIDIKAN
KHAS ZON TIMUR

17 20 JANUARI 2012

HOTEL PERMAI
KUALA TERENGGANU
oleh
KAMARUDIN BIN
KUDONG
amalis98kl@yahoo.com
0193518408
Berburu ke padang datar,
Dapat rusa belang kaki;
Berguru sambil mengajar,
Ibarat bunga harum mewangi.