Anda di halaman 1dari 2

Pengurusan Perolehan

(Perolehan Terus)
Membuat permohonan berdasarkan keperluan
Mendapatkan kelulusan ketua jabatan
Memilih pembekal
Membuat permohonan melalui e-perolehan
Mengeluarkan pesanan tempatan
Menerima dan mengesah perolehan
Memproses bayaran
Merekod aset alih/inventori
Membuat penilaian prestasi pembekal
Menyedia analisis prestasi pembekal
Melapor analisis prestasi pembekal
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
7.4.1
Mengemaskini senarai pembekal