Anda di halaman 1dari 13

TAHUN PERSEKOLAHAN:

NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri
BAND
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BAND
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
Nombor dan Operasi Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
43
44
45
46
47
48
49
50
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
6
Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BAND
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN:
NAMA SEKOLAH:
KELAS:
MATA PELAJARAN: MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN :
Arahan:
1. Sila lengkapkan maklumat No Mykid/Surat Beranak/Dokumen dan Nama Murid.
2. Sila pilih jantina murid.
3. Sila taip atau pilih "X" pada kotak Band penguasaan murid.
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL
NO. MYKID/ SURAT BERANAK/
DOKUMEN
43
44
45
46
47
48
49
50
Sukatan dan Geometri
TAJUK
MODUL PEREKODAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0
* Murid menguasai Band Tertinggi
1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
RUMUSAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
BIL NAMA MURID
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN
J
A
N
T
I
N
A
TAJUK
TAHUN PERSEKOLAHAN 0
NAMA SEKOLAH 0
KELAS 0
MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 2
NAMA GURU MATA PELAJARAN : 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
BORANG PRESTASI UJIAN PENGGAL
BIL
NO. MYKID/ SURAT
BERANAK/ DOKUMEN
NAMA MURID
J
A
N
T
I
N
A
GRED
PENCAPAIAN
UJIAN PENGGAL
TAJUK BAND PENYATAAN DESKRIPTOR
* Murid menguasai Band Tertinggi
......................
0
(Guru Mata Pelajaran)
11 Mei 2014
No MyKid/Surat Beranak/Dokumen :
Nombor dan Operasi
Sukatan dan Geometri
0
Tahun :
GRED PENCAPAIAN UJIAN
PENGGAL
PENYATAAN DESKRIPTOR PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID
0
PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 2
TAHUN
Nama Murid :

Anda mungkin juga menyukai