Anda di halaman 1dari 1

17/4/2014 https://smp.ukm.my/smpweb/sx020form.

cfm
https://smp.ukm.my/smpweb/sx020form.cfm 1/1
Borang Permohonan Masuk Peperiksaan Berjadual Semester 2 Sesi 20132014
Bil Kod Kursus Nama Kursus
Set
Kursus
Taraf
Kursus
Tarikh Masa
Peperiksaan
1 CMIE1012
ASAS KEUSAHAWANAN DAN
INOVASI
21 U1 -
2 HHHC9201 KEMAHIRAN KOMUNIKASI 28 UC -
3 HHHC9801 KREATIF DAN INOVATIF 26 UC -
4 PPPH1123 FALSAFAH ISLAM 1 WJ 24/06/2014- 08:30
5 PPPH1143 ILMU KALAM 1 WJ 16/06/2014- 08:30
6 PPPY1122
MAHARAT AL-MUHADATHAH WA
AL-KHATABAH
9 WF -
7 PPPY1152 METODOLOGI FIQH 1 WF 20/06/2014- 03:30
8 PPPY1162 FIQH IBADAT DAN MUNAKAHAT 1 WF 12/06/2014- 03:30
9 PPPY1222 METODOLOGI DAKWAH 1 WF 10/06/2014- 08:30
10 PPPY1242
METODOLOGI AL-QURAN DAN AL-
HADITH
1 WF 24/06/2014- 03:30
11 ZZZE1012 ACADEMIC COMMUNICATION I 1 WF 13/06/2014- 03:30
12 ZZZT1062 PEMBANGUNAN DIRI II 17 U1 -
Jumlah Unit Ambil : 24 Jumlah Kursus : 12