Anda di halaman 1dari 5

1

a) Teruknya bahaya atau risiko yang terlibat;


b) Keadaan pengetahuan mengenai bahaya &
cara menghapus atau mengurangkan
bahaya;
c) Ada tidaknya & kesesuaian cara menghapus
atau mengurangkan bahaya;
d) Kos menghapus atau mengurangkan
bahaya.
BOLEH DIPRAKTIKKAN
2
Perlu mengambilkira:
Sistem bagi Pemeriksaan Berkala
dengan melaporkan kecacatan
kepada orang yang bertanggungjawab;
Pembaikan samada secara baikpulih atau
penggantian;
PENYENGGARAAN

3

Premis dan loji yang selamat;
Penyenggaraan Pencegahan yang efektif;
Pencahayaan dan pengalihudaraan yang
mencukupi;
Pemilihan, arahan dan latihan pekerja;
Penyeliaan yang kompeten dan penguatkuasaan
peraturan;
Perlindungan tambahan untuk pekerja yang
kurang upaya.
SISTEM KERJA SELAMAT

4
PENGATURAN KESELAMATAN DAN
KESIHATAN

Pengadaan kelengkapan pelindung diri (PPE),
peralatan yang sesuai;
Pengendalian diatur secara selamat;
Lebihan berat perlu diambilkira;
Bahagian berbahaya ditutup;
Bahaya pencemaran dilindungi;
5
PENGATURAN KESELAMATAN DAN
KESIHATAN
Kemudahan penyimpanan mencukupi dan selamat;
Pengangkutan dilaksanakan dengan selamat
Beban diikat dan dalam keadaan stabil.
Bahan dibungkus dengan selamat.