Anda di halaman 1dari 1

Doa Penutup

Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi
nikmahu
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina
wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur
kehadirat-MU atas segala rahmat karunia-MU
yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami,
pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU
memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara
yang kami laksanakan ini.
Ya Allah Ya Tuhan kami..
Seminar ini sangat besar sekali arti dan
maknanya bagi kami, terutama menjalin
hubungan selaturahim antar kami, sekaligus
meningkatkan kompetensi kami di bidang ini,
untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan
rahim-MU kepada kami sekalian. sehingga dapat
berkiprah dalam pembangunan kesehatan.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya
Ya Allah, ENGKAU dapat melimpahkan
pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua
dan ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan,
persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha
Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa
pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua
orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta
kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati
hasanah wa qina adzaban naar
Alhamdulillahrabbil alamin