Anda di halaman 1dari 1

SISTEM FAIL PROGRAM LITERASI (BM/BI) DAN NUMERASI LINUS 2.

0

1) FAIL INDUK
1.1 CARTA ORGANISASI/AHLI JAWATANKUASA PPD dan sekolah
1.2 MINIT CURAI / MINIT MESYUARAT
1.3 LAPORAN KURSUS DALAMAN
1.4 PERANCANGAN INTERVENSI 5 LANGKAH (PILL)/PELAN STRATEGIK/PELAN TAKTIKAL/PELAN OPERASI
berdasarkan perancangan pihak sekolah
1.5 SURAT PEKELILING punca kuasa
1.6 SURAT-MENYURAT
1.7 JADUAL WAKTU (GURU DAN KELAS)
1.8 CARTA PROSES KERJA/PERANCANGAN/AKTIVITI
1.9 RUMUSAN PROGRAM LINUS Rekod Kehadiran Guru dan Murid
Rekodkan Nama Murid LINUS yang terlibat dengan aktiviti semasa
perhimpunan/lain-lain

2) FAIL KEPUTUSAN SARINGAN /DATA
2.1 DATA ONLINE DARI PORTAL NKRA LINUS bagi setiap saringan
TAHUN 1
(2014)
Sila kemaskini selepas saringan
TAHUN 2
(2014)
Data semasa murid:
Tahun 1 2013
Tahun 2 2014 (sila kemaskini selepas saringan)
TAHUN 3
(2014)
Data semasa murid:
Tahun 1 2012
Tahun 2 2013
Tahun 3 2014 (sila kemaskini selepas saringan)
TAHUN 4
(2014)
Data semasa murid:
Tahun 1 2011
Tahun 2 2012
Tahun 3 2013
Tahun 4 2014 (kenalpasti murid Freshie Perdana untuk mengikuti
Program Kelestarian LINUS 2.0 guru masih memberi
bimbingan berfokus kepada murid tersebut)

2.2 BORANG ANALISIS DATA
BORANG SASARAN DAN UNJURAN LINUS 2.0 TAHUN 2014
- PPDLA / SEKOLAH
- Mengikut Kumpulan
BORANG ANALISIS KONSTRUK YANG TIDAK DIKUASAI MURID
2.3 BORANG RUMUSAN KETIDAKHADIRAN MURID

3) FAIL INDIVIDU MURID ( 1 MURID 1 FAIL) - Gabung untuk LBM/LBI/Numerasi
3.1 BORANG MAKLUMAT PERIBADI MURID LINUS
cetak dari Sistem Maklumat Murid
3.2 INSTRUMEN SARINGAN LINUS (LBM,LBI, Numerasi) - Tahun 1,2 & 3
3.3 BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU MURID (BPPI)
3.4 REKOD/ SURAT PEMERIKSAAN DOKTOR jika ada

4) FAIL KONSEP / BAHAN-BAHAN LINUS
MODUL GURU - rak
MODUL MURID - rak
MANUAL DAN INSTRUMEN SARINGAN salinan sekolah
BAHAN KONSEP / SEMUA MAKLUMAT TENTANG LINUS 2.0
BAHAN-BAHAN KURSUS LINUS 1.0 dan 2.0