Anda di halaman 1dari 13

Fiil Mudari Berubah

Menjadi Majzum
Apa itu Majzum?
IROB
Marfuq
Manshub Majzum
Majjur
Dhommah
Fathah Sukun kasroh

Apa itu fiil mudholi yang Majzum?

adalah sebuah posisi fi'il mudhari' yang
salah satu tandanya adalah Sukun pada
harokat huruf terakhirnya

Intinya
Fiil mudhori +
Amil Jawazim =
Fiil mudhori yg
Berakhiran
sukun
Amil Jawazim ?
Huruf huruf yang dapat membuat fiil mudhori
berirob jazem (sukun(
Amil jawazim adalah
Amil Jazm terbagi dua:

1. Menjazemkan satu fiil
2. Menjazemkan dua fiil
Contoh

Jangan terlambat hadir!

Hendaklah orang yang mampu memberi


nafkah menurut kemampuannya.

Dia tiada beranak dan tidak pula


diperanakkan
Tanda tanda fiil yang di majzum
BIL. KETENTUAN TANDA
1. Apabila tidak bersambung dengan apapun.
Contoh:

menjadi


Sukun
2. Apabila bersambung dengan alif itsnain.
Contoh:

menjadi


Nunnya dihilangkan
3. Apabila bersambung dengan wawu jamaah.
Cintoh:

menjadi


Nunnya dihilangkan
4. Apabila bersambung dengan ya mukhothobah.
Contoh:

menjadi


Nunnya dihilangkan
5. Apabila ada huruf illat terakhir alif
Contoh:

menjadi


Huruf illat dihilangkan
6. Apabila ada huruf illat terakhir ya.
Contoh:

menjadi


Huruf illat dihilangkan
7. Apabila ada huruf illat terakhir wawu.
Contoh:

menjadi


Huruf illat dihilangkan