Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4

(KREATIVITI DAN INOVASI)


Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan
Modul 2 Kesihatan Mental, Emosi dan Sosial
Kelas 4
Tajuk Pengurusan Mental dan Emosi
Masa 8:00 hingga 8:30 pagi
Standard Kandungan 22
Standard Pem!elajaran 22"
#!jekti$ Pada akhir pelajaran murid dapat menjelaskan kepentingan
hu!ungan kekeluargaan
%kti&iti Set induksi