Anda di halaman 1dari 82

DASAR-DASAR KERAJAAN

MERUJUK KEPADA PRINSIP,HALUAN,SIKAP, PANDANGAN


SERTA PEGANGAN SECARA KOLEKTIF YANG DIAMBIL DAN
LAKSANAKAN OLEH PIHAK PEMERINTAH
DASAR KERAJAAN BERSIFAT MENYELURUH DAN MENYENTUH
PELBAGAI ASPEK KEHIDUPAN MASYAKARAT KHUSUSNYA
BIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL, AGAMA,PENDIDIKAN
DAN SEBAGAINYA.
DASAR INI AKAN BERUBAH MENGIKUT PANDANGAN KERAJAAN,
KEPERLUAN SEMASA DAN PERKEMBANGAN ANTARABANGSA
PRINSIP DAN KETETAPAN
NATIONAL INTEREST
KEPENTINGAN AWAM
KEBAJIKAN AWAM
DASAR AWAM DI MALAYSIA
FAKTOR DAN OBJEKTIF PENGGUBALAN DASAR AWAM

SOSIAL
POLITIK
EKONOMI
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
East
West
North
Matlamat pembangunan negara dan wawasan srategik
jangka panjang untuk menjadikan Malaysia sebagai
sebuah negara industri dan negara yang maju menurut
acuan kita sendiri.

Maju aspek ekonomi, politik, sosial, rohani, budaya

Panduan Induk bagi dasar pembangunan negara bagi
Menetapkan arah tujuan, matlatamat, strategi, jangka masa
Dan pencapaian


National Focus

Konsensus Nasional

Perjanjian Sosio Politik

Agenda Pembangunan NasionalSatu penumpuan yang padu ke arah mencapai matlamat
Supaya dapat bergerak ke hadapan dengan tumpuan
Yang lebih jelas, yakin dan serentak.Persetujuan penduduk berbilang kaum terhadap satu
matlamat bagi mengelakkan perselisihan mengenai masa
depan negara dan membolehkan negara bergerak
dengan lebih cergasPanduan utama di mana setiap rakyat setuju terima pada
dasarnya arah dan matlamat yang sama.Garis panduan umum untuk membentuk pembangunan
Nasionala) Memberi ruang untuk pembentukkan generasi baru
Dalam tempoh 30 tahun melalui rancangan dan
Persekitaran yang baik ke arah pembangunan negara

b) Jangka masa yang munasabah dan praktikal untuk
Capai matlamat

c) Menetapkan satu wawasan yang ambitious tetapi
Munasabah agar tidak ketinggalan dalam perkembangan
Arus pembangunan dunia sejagatd) Agar negara tidak ketinggalan kerana masa menjadi
penentuan kemajuan sesebuah negara

1) Mewujudkan negara yang bersatu

2) Mewujudkan negara yang berjiwa bebas, tenteram dan
Maju

3) Mewujudkan dan membangunkan masyarakat
Demokratik dan persefahaman yang matang

4) Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
5) Mewujudkan masyarakat berbilang kaum yang liberal
Dan bertolak ansur

6) Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif

7) Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya
Menyayangi
8) Mewujudkan masyarakat yang adil dlm bidang ekonomi

9) Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai
Ekonomi yang boleh bersaing, dinamik, giat dan berdaya
tahanAspek kritikal ke arah pencapaian Wawasan 2020 :

a) Mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara
Matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan saksama

b) Memastikan pembangunan yang seimbang bagi sektor
Ekonomi

c) Mengurangkan dan hapuskan ketidaksamaan dan
Ketidakseimbangan sosial dan ekonomid) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional

e) Bangunkan masyarakat yang progresif

f) Memajukan pembangunan sumber manusia

g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting
Dalam perancangan dan pembangunan sosial ekonomi

h) Lindung persekitaran dan ekologid) Galak dan kukuhkan intergrasi nasional

e) Bangunkan masyarakat yang progresif

f) Memajukan pembangunan sumber manusia

g) Jadikan sains dan teknologi sebagai teras penting dalam
Perancangan dan pembangunan sosial ekonomiEkonomi - jelas dan senang dicapai

Politik
Sosial perlukan tindakan dan komitmen
Psikologi daripada dimensi dan peringkat
BudayaWawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara
Maju mengikut acuannya sendiri meliputi aspek ekonomi,
Politik, budaya, sosial.
Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
Definisi kebudayaan
Merupakan keseluruhan cara hidup
manusia iaitu meliputi bidang2 fikiran/ide,
kebendaan (sprt senibina,alat2 pakaian,
makanan dan perabot), kesenian (sprt
lakonan dan seni tampak sprt ukiran) dan
nilai dan norma (sprt undang2, adat
resam, upacara, nilai ugama dan
kesopanan)
Kepentingannya
Penting dlm proses pembangunan dimana
keperibadian Malaysia harus dipupuk dlm
usaha2 meningkatkan pembangunan
sosio-ekonomi dan politik.

Usaha ini memerlukan perancangan yg
rapi supaya dpt lahirkan cara hidup
bersifat kemanusiaan.
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Digubal dlm 1971 kerana sejak merdeka
tiada kemajuan ke arah mewujudkan
kebudayaan kebangsaan.
Ini disebabkan kesedaran yg rendah dan
kefahaman mengenai kebudayaan,
kepentingan politik yg menekankan
kebudayaan kaum shj dan penekanan yg
lebih kpd kemajuan ekonomi.
Rasional Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
Pertimbangan fakta2 perkembangan
sejarah serantau
Pengwujudan dasar ini adalah
berdasarkan unsur2 dan tiga prinsip yg
ditetapkan oleh kerajaan:
Rasional
1.Berteras kpd kebudayaan rakyat asal rantau ini
Melaka merupakan pusat perkembangan,
pemancaran dan warisan kebudayaan Melayu.
Kebudayaan serantau digambar dgn
penggunaan Bahasa Melayu.
Kebudayaan rakyat asal rantau ini dijadikan
teras kpd Kebudayaan Kebangsaan
Rasional
2. Unsur2 kebudayaan lain yg sesuai dan wajar
Unsur2 budaya asing, Cina, Arab, India dsbnya
Kesesuaian dan penerimaan dalam penyerapan
kebudayaan bergantung kpd tidak wujudnya
percanggahan dalam Perlembagaan dan
prinsip2 Rukun Negara
rasional
3. Islam menjadi unsur yg penting dlm
pembentukan kebuyaan kebangsaan
Peringkat tertinggi- sepatutnya
menampakkan Malaysia sebagai sebuah
negara Islam
Peringkat kedua- menerapkan budaya2
lain yg tidak bertentangan dgn budaya
Islam
Objektif Dasar Kebudayaan
Kebangsaan
1. Kukuhkan perpaduan bangsa dan negara
melalui kebudayaan
2. Memupuk dan memelihara keperibadian
kebangsaan yg tumbuh drp Kebudayaan
Kebangsaan
Memperkaya dan mempertingkat kualiti
kehidupan kemanusiaan dan kerohanian
seimbang dgn pembangunan sosio-ekonomi
Strategi dan Perlaksanaan Dasar
Kebudayaan Kebangsaan
1. Pemulihan, pemeliharaan dan pembangunan
kebudayaan ke arah menguat asas2
kebudayaan kebangsaan melalui usaha sama
peneyelidikan, pembangunan, pendidikan dan
perhubungan budaya
2. Meningkat dan memperkukuh kepipmpinan
kebudayan melaui usaha2 membimbing dan
melatih peminat, mendokong dan menggerak
kebudayaan seluas2nya sebagai jentera
pembangunan yg berkesan
strategi dan perlaksanaan
3. Mewujud komunikasi yg berkesan ke
arah kesedaran kebangsaan, kenegaraan
dan nasionalisme Malaysia
4. Memenuhi keperluan sosio-budaya
5. Menenuhi taraf dan mutu kesenian
Pencapaian dan Masalah Dasar
Kebudayaan Kebangsaan
Pelbagai usaha dijlnkan utk mencapai
matlamat dasar ini
Dalam mewujudkan satu Kebudayaan
Nasional ,proses penyerapan dan
penerimaannya ambil masa yg lama
Penggubalan dasar ini berasaskan nilai
murni Islam tlh dijalankan
pencapaian dan masalah
Identiti kewarganegaraan dan seni budaya
jelas terlihat dalam perayaan2 rasmi dan
tidak rasmi
Contohnya penggunaan Bahasa Melayu di
peringkat sekolah rendah dan menengah
Rancangan2 televisyen yg pelbagai
pencapaian dan masalah
Usaha terhadap dasar ini adalah sukar.
Antara kelemahannya ialah perkembangan
sosio-ekonomi yg membawa kepada
pencemaran bahasa, seni bina bangunan yg tak
melambang kebudayaan negara, dan sikap
penduduk yg tidak menitikberat unsur2 budaya
Sokongan secara langsung dan tidak langsung
diperlukan dari semua pihak
DASAR
PERSYARIKATAN
MALAYSIA
LATAR BELAKANG
Diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri
pada tahun 1983 pendekatan asas
pembangunan negara.
1984: satu Panel Perunding ditubuhkan
untuk membaiki perkhidmatan yang diberi
kepada sektor Swasta.
1991 : PKPA Panduan Mengenai
Pelaksanaan Dasar Pensyarikatan
Malaysia dikeluarkan.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
DEFINASI
Suatu sistem kerjasama antara kerajaan dan sektor
swasta ke arah mewujudkan satu syarikat Malaysia
bagi mencapai kemajuan dimana keuntungan yang
didapati akan dikongsi bersama.

-YAB Perdana Menteri Malaysia.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
CIRI-CIRI KONSEP
PENSYARIKATAN
Kerajaan adalah pemegang saham.
Jika mendapat keuntungan sebahagian diberi
kepada kerajaan dan rakyat.
Sektor awam dan swasta memainkan peranan
penting masing-masing.
Sektor awam beroperasi secara cekap
membantu sektor swasta - agen pertumbuhan
ekonomi negara.
Mempunyai nilai-nilai dan matlamat yang sama
untuk pertumbuhan ekonomi.
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
1) BERSAMA KE ARAH MATLAMAT NEGARA
2) KERJASAMA SEKTOR AWAM SWASTA DIMUDAHKAN
3) TUBUH PANEL PERUNDING
-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM -> SEKTOR SWASTA
4) PELONGGARAN PERATURAN
-TUJUAN MEMPERBAIKI PERKHIDMATAN SEKTOR AWAM. 6 STRATEGI
PENGGUNAAN BORANG PERMOHONAN KOMPOSIT
KELUAR LESEN
LANJUT TEMPOH LESEN ( 1 HINGGA 5)
TUBUH PUSAT LESEN DI PBT
MANSUH LESEN/BAYARAN LESEN
BAIKI SISTAM DAN PROSEDUR PELESENAN
6) ARAHAN TERBARU PKPA
KEMASKINI PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN PROSEDUR BAGI
MEMUDAHKAN URUSAN SEKTOR SWASTA
DIALOG TAHUNAN.
PEGAWAI KERAJAAN MENYERTAI SEMINAR, BENGKEL & FORUM YANG DITAJA
OLEH SEKTOR SWASTA KONGSI MAKLUMAT DAN PENGETAHUAN
INTERAKSI SOSIAL
PENGHARGAAN.
5) PEMBAIKAN PENTADBIRAN SEKTOR AWAM

Sektor awam bertanggungjawab menentukan
semua subsystem di negara ini bertindak ke
arah mencapai wawasan 2020.
Berperanan sebagai :
a) Fasilitator
b) Perancang
c) Pelaksana
d) Tanggungjawab sektor swasta
KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN
2020 DAN RRJP II
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
FASILITATOR:
Menyediakan suasana yang conducive bagi
merangsang pertumbuhan ekonomi, sejauh
yang dibenarkan mengikut peraturan dan
undang-undang; pembaikan sistem, prosedur
dan proses bagi memudahkan sektor swasta.

PERANCANG:
Merancang arah tuju dan strategi
pertumbuhan, proaktif, menyediakan
maklumat dan galakan pasaran yang lebih
baik.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
PELAKSANA
Sektor swasta menyediakan kemudahan
dan perkhidmatan sosial yang penting
kepada rakyat.

TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA
Sebagai penggerak pertumbuhan
ekonomi yang berdaya saing bersatu
tenaga bagi menembusi pasaran baru di
negara-negara membangun di Asia,
Afrika dan Amerika Latin.

DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
PERLAKSANAAN YANG DIBUAT

Penubuhan Panel Perunding.
Penubuhan Panel Persyarikatan Malaysia
(1990).
Usaha-usaha Memperbaiki Perkhidmatan
Awam.
Panduan (Baru) Pelaksanaan Dasar
Persyarikatan Malaysia

PENCAPAIAN
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
PERLAKSANAAN YANG DIBUAT
Pemahaman Dan Penerimaan Konsep.
Kekesanan Panel Perunding Terhad.
Persepsi Yang Salah.
Masalah Sektor Swasta Yang Terdiri Dari
Banyak Kumpulan Dan Berbagai Kepentingan.
Kelemahan Komunisasi
Perkongsian Maklumat Dan Aliran Maklumat
Tidak Mencukupi.
Krisis Kepimpinan
Penyelarasan Dan Muafakat Yang Tidak Efektif.
KELEMAHAN
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
PENGENALAN
Sektor Pertanian :
Sumbangan Besar Kepada KNK (GDP)
Peluang Pekerjaan
Tukaran Wang Asing
Membasmi Kemiskinan
Mengimbangi Persekitaran Di Malaysia
2 CORAK PENGELUARAN PERTANIAN
Sektor Perdagangan
yang
Well Organised
Sektor pekebun kecil
yang
Non Organised
OBJEKTIF
Memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui
penggunaan sumber-sumber negara dengan cekap dan
mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada
pembangunan ekonomi negara keseluruhannya.
PROSES
PENINGKATAN
(Teknik baru &
Moden)
Perluasan keluaran tanaman
tradisonal untuk di eksport
Penanaman tanaman baru yang
berpontensi untuk di eksport
Galakkan pengeluaran makanan dan
penanaman untuk industri pertanian
STRATEGI
DPN
Pembukaan Tanah Baru
Perkhidmatan
Sokongan Pertanian
Pembangunan Sosial
dan Institusi
Penswastaan dan
penyertaan pihak swasta
Pembangunan Komoditi
Pembangunan In-situ
FELDA
Pihak Berkuasa Pembangunan Wilayah
Kerajaan Negeri
Daya pengeluaran rendah.
Program-program pemulihan
Projek pembangunan Pertanian bersepadu
Perbadanan Kemajuan wilayah
MADA
KADA
Penyelidikan
Pengembangan
Pemasaran
Cekap + Berkesan + Insentif
Peningkatan Kemudahan +
Perkhidmatan Sosial.
- Kampung = Bandar
Menyumbang daya usaha utama utk
memajukan
Komoditi makanan
Penyelidikan & Pembangunan (R&D)
DPN gariskan matlamat & halacara
Eksport
Sara keperluan makanan negara
Gantian Import
2 KOMPONEN UTAMA
SEKTOR PERTANIAN
Tanaman Makanan
Tanaman utk Industri
Padi
Lembu Daging & Lembu
Tenusu
Pengeluaran daging, telur
ayam & itik
Ikan
Sayur-sayuran
Buah-buahan segar
Getah
Kelapa Sawit
Koko
Kelapa
Lada hitam
Tembakau
Bunga-bungaan
PROGRES SELEPAS DPN DILANCARKAN
( Dalam Rancangan Malaysia Ke-5 )
KELUARAN KOMODITI UTAMA
KOKO
KELAPA SAWIT
BALAK
PERIKANAN
TERNAKAN
PADI
GETAH
KELAPA
MASALAH-MASALAH
1. Kekurangan tenaga buruh
2. Melibatkan modal yang besar
3. Saingan hebat dari sektor-sektor ekonomi yang lain
4. Saiz tanah
5. Masalah pemasaran
6. Tanah terbiar
7. Kaedah tanaman cara lama
8. Kurang khidmat Bantuan dan sokongan
9. Tanaman yang kurang memberi hasil
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
( DPN Dalam Rancangan Malaysia Ke-6 & RRJP2)
1. Orientasikan semula sektor-sektor pekebun kecil ke arah
tanaman secara kormersial
2. Komoditi baru yang berpotensi untuk dimajukan
dibangunkan
3. Komoditi yang kurang potensi R&D tekankan supaya jadi
lebih kompetitif
4. Padi susun semula kegiatan penanaman
- atasi masalah hakmilik tanah Sawah dan pengurusannya
5. Tekankan stategi Pembangunan In-Situ
6. Kemudahan Infrastruktur diperbaiki terutama di Luar Bandar
7. Penyatuan tanah dan pengelolaan pekebun-pekebun kecil
berasaskan : Perladangan secara estet, R&D,Penggunaan Alat-
alat (jimat tenaga buruh) & Tingkatkan pemasaran


KESIMPULAN
Bagi mencapai objektif dan matlamat wawasan 2020,
Sektor Pertanian perlulah bergerak seiring dengan sektor-
sektor ekonomi yang lain dimana penekanan dalam aspek
peningkatan produktiviti, penghasilan kualiti yang tinggi
dari penggunaan teknologi moden dan proses penyelidikan
R&D yang mantap ditekankan dan diperluaskan untuk
mewujudkan sektor pertanian yang matang, maju, berdaya
tahan dan berdaya saing.


HALACARA BARU PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (HCB)
Satu pendekatan baru untuk membangunkan kawasan
luar bandar yang diperkenalkan oleh Y.A.B. Perdana
Menteri pada 10 April 1984
Tujuan HCB diperkenalkan ialah:
Membangunkan kawasan desa
Menghapuskan kemiskinan
Mengurangkan jurang pendapatan antara penduduk
desa dan bandar dengan mengambil tindakan
pembangunan ekonomi, sosial dan fizikal.
Ianya dimulakan dengan 27 projek printis di seluruh
negara
PENGUJUDAN PUSAT PERTUMBUHAN DESA (PPD)
Pada tahun 1991 dibawah RM6, HCB telah diubah pendekatannya
kepada PPD.
Ianya dimulakan dengan kajian menyeluruh terhadap 12 445 buah
kampung tradisional diseluruh semenanjung oleh JPBD pada tahun
1987.
Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi
untuk dibangunkan sebagai PPD..
Hanya 459 buah kampung yang telah dikenalpasti berpotensi.
RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD
Rasional
pembangunan prasarana
Merapatkan jurang pendapatan dan status sosial ekonomi
antara penduduk bandar dan luar bandar.
Kadar dan peratus kemiskinan berkurangan
Menghasilkan pembangunan kawasan desa dari segi:
kemudahan moden
kegiatan ekonomi
RASIONAL DAN FALSAFAH HCB DAN PPD
Falsafah
Berteraskan fahaman yang memerlukan tindakan yang
cekap dan bersepadu serta mempunyai perhubungan
yang rapat pembangunan perbandaran, khususnya
sektor ekonomi moden.
OBJEKTIF HCB DAN PPD
Objektif
Mewujudkan
kawasan
perbandaran yang
mempunyai saiz
penduduk optima
Pemodenan sektor
pertanian tradisional
kepada sektor
moden
Meningkatkan
keupayaan dan
kecekapan
pengurusan ladang
STRATEGI HCB - PPD
STRATEGI HCB - PPD
STRATEGI UMUM
STRATEGI MENGIKUT SEKTOR
STRATEGI HCB - PPD
STRATEGI UMUM
Memodenkan sektor pertanian
Meluaskan proses-proses urbanisasi kawasan desa
Selaraskan program pembangunan tenaga
manusia yang komprehensif
Menggalakkan prosesindustrialisasi desa
STRATEGI HCB - PPD
MEMODENKAN SEKTOR PERTANIAN
Penubuhan koperasi luar bandar
Meningkatkan taraf komersial pertanian
Mengadakan kemudahan asas
Pengurusan ladang yang moden dan cekap
Penyatuan ladang (consolidation of farms holdings)
Pemindahan teknologi
STRATEGI HCB - PPD
MENGGALAKKAN PROSES INDUSTRIALISASI DESA
Mengenalpasti dan memajukan industri pemerosesan
hasilpertanian
Memajuan industri downstream yang ada hbungan rapat
dengan sektor utama pertanian.
Memajukan industri desa yang ada hubungan rapat dengan
pasaran di kawasan bandar.
Memajukan industri-industri kecil.
STRATEGI HCB - PPD
MELUASKAN PROSES-PROSES URBANISASI KAWASAN
DESA
Pengumpulan dan penyatuan kampung
Memperseimbangkan pembangunan bandar dan desa.
Penubuhan PPD.
Menyusun dan memperkembang semula asas ekonomi
tempatan.
Petempatan penduduk yang terancang dan teratur.
STRATEGI HCB - PPD
SELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN TENAGA
MANUSIA YANG KOMPREHENSIF
Memajukan sumber tenaga manusia tempatan
Menyemai dan mengorientasikan nilai dan etika kerja.
Membina semangat individu melalui program bina insan.
Membangunkan institusi-institusi desa tempatan.
Mewujudkan persekitaran yang menarik dan menggalakkan.
MEKANISME
Dilaksanakan dengan kerjasama antara:
Diselaras dan dirancang oleh:
Kerajaan Persekutuan
Kerajaan Negeri
Kerajaan Daerah
Kementrian Luar Bandar dibantu
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa
Perlaksanaan peringkat negeri:
Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN)
Jabatan-jabatan Berkenaan
MEKANISME
Menyelaras dan mengawasi perlaksaan projek di peringkat
daerah:
Pengawasan dan Penilaian diperingkat Federal:
Pejabat Daerah
Unit Penyelarasan Perlaksanaan (UPP), JPN
Pengurusan pembangunan sumber manusia:
HCB - PPD
Tumpuan kepada kawasan kawasan PPD
MARA (Pembinaan Pusat Giat Mara)
KEMAS (Pusat Kegiatan Desa)
Lain-lain Agensi
KAITAN HCB PPD DENGAN WAWASAN 2020
Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB PPD
adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.
Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan
Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan
program yang secara langsung menyumbang ke arah
pencapaian objektif HCB dan PPD.
KAITAN HCB PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)
PENCAPAIAN PERLAKSANAAN HCB - PPD
Cabaran strategi wawasan 2020 dan strategi HCB PPD
adalah sama penggerak ke arah pembangunan yang seimbang.
Dalam hubungan ini RRJP2 dan Rancangan Pembagunan
Lima Tahun Negara menjadi asas kepada strategi-strategi dan
program yang secara langsung menyumbang ke arah
pencapaian objektif HCB dan PPD.
KAITAN HCB PPD DENGAN RRJP2 DAN RANCANGAN
PEMBANGUNAN LIMA TAHUN NEGARA (RM6)
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN
DASAR
KELEMAHAN
Pemilihan kampung-kampung
tidak dibuat berdasarkan
analisis yang mendalam dan
tidak bersesuaian dari pelbagai
aspek
CADANGAN
MEMPERKEMASKAN
Pemilihan kampungyang lebih
tepat perlu dibuat
Fungsi perbandaran dan
peranan kampung sebagai
PPD tidak dihuraikan dengan
jelas
Memerlukan penekanan yang
lebih dari aspek ananlisis
perhubungan ekonomi dan
asas-asas pertumbuhan PPD
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN
DASAR
KELEMAHAN
Kurang pemahaman
dikalangan perancang,
pelaksana dan penyelaras
CADANGAN
MEMPERKEMASKAN
Satu usaha mengulangkaji dan
redifine konsep dan peranan
PPD dalam konteks
pembangunan desa amat
diperlukan
Penyelarasan dan
perlaksanaan program
diperingkat tempatan agak
kurang luas dan kurang
berkesan
Institusi institusi kerajaan
seperti Pejabat Daerah, PBT
perlu memainkan peranan
penyelarasan dan pengawasan
yang lebih.
KELEMAHAN DAN CADANGAN MEMPERKEMASKAN
DASAR
KELEMAHAN
Sumbangan pembangunan
yang sebenar diperolehi
daripada HCB ppd belum
diketahui.
CADANGAN
MEMPERKEMASKAN
Satu kajian impak yang
komprehensif perlu dibuat bagi
menilai kejayaan dan
pencapaian.
HCB -PPD
Pendekatan yang baru
Lebih berkesan
Perlu komitmen dan kerjasama dari semua peringkat.
Dapat membantu pencapaian, matlamat, DPN dan
wawasan 2020.
Dapat menjamin keberkesanan perlaksanaan.
DASAR PENSWASTAAN
Diperkenalkan pada tahun 1983
OBJEKTIF
Bagi meransang pertumbuhan ekonomi negara
melalui pelaburan sektor swasta
Meningkatkan kecekapan dan daya pengeluaran
ekonomi negara
Meminimumkan penglibatan sektor awam dalam
ekonomi
Membantu merealisasikanmatlamat DEB dan
DPN
Jenis-jenis Penswastaan
Bina dan kendali (BO) TV3
Bina, kendali dan pindah (BOT) -PLUS
Ekuiti-Syarikat Airod Sdn.Bhd
Penjualan eset
Pengambilalihan pengurusan- TNB,KTM
Pajakan dan jualan harta tempat letak kereta
Perbadanan-MISC


PENCAPAIAN
Kebajikan pekerja lebih baik dari segi gaji
dan bonus serta ditawarkan saham
Pengurangan tanggungan kerajaan seperti
TNB (RM 5B) dan PLUS (RM 9.3B)
Produktiviti syarikat meningkat dan dapat
memenuhi keperluan pelanggan
Peningkatan dalam penjualan saham
kepada kerajaan.
DASAR PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Semasa mencapai kemerdekaan, telah
timbul kesedaran dikalangan pemimpin
dan rakyat tentang betapa pentingnya
diadakan satu sistem pendidikan
kebangsaan untuk menggantikan sistem
pendidikan penjajah bagi memenuhi
kehendak negara
PENGENALAN
Rasional
Sebelum perang, orang Melayu menerima pendidikan
asas dari sekolah pondok dan sekolah kebangsaan.
Masyarakat Cina pula mengasaskan sekolah Cina
Persendirian. Sekolah Tamil disediakan oleh majikan
estet. Kerajaan Inggeris pula memperkenalkan
pendidikan rendah dan menengah Inggeris bagi semua
kaum

Kesannya wujud sekolah berbilang bangsa dan
mengikut kaum.
Strategi Pelaksanaan
Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar
Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia
bagi semua jenis sekolah
Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama
Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun
Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah
Rendah (KBSR) dan KBSM bagi sekolah menengah
Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik
Mempelbagaikan dan memperbanyakan kemudahan pendidikan
diperingkat universiti khususnya dalam bidang sastera gunaan dan
sains gunaan
Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin
Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum seperti kadet tentera, polis,
pengakap,dll


ANTARANYA;
DASAR PERINDUSTRIAN
Untuk memajukan industri berat bagi membentuk
ekonomi negara yang lebih kukuh dalam jangka panjang
Untuk mengembangkan lagi industri kecil dan sederhana
(IKS) dan menggalakan penglibatan sektor swasta
supaya menjadi lebih aktif
Bagi mencapai matlamat menuju Negara Industri Baru
(NIC) dan pencapaian matlamat Wawasan 2020
Objektif
Strategi

Penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia
(HICOM) untuk berperanan mengnalpasti, melaksana
dan menguruskan projek-projek industri berat
Menjalankan projek usahasama dengan syarikat asing
dalam membangunkan industri berat negara seperti
PROTON, MODENAS dan PERWAJA
Memoden dan menyusun semula struktur perindustrian
dengan memperluaskan pembangunan IKS bagi
memantapkan industri sokongan
Membangunkan teknologi dan tenaga manusia dengan
menghantar pelatih-pelatih bekerja dan belajar diluar
negara
Memajukan industri berat terpilih untuk menyokong
industri eksport.