Anda di halaman 1dari 2

SENARAI NAMA MURID TAHUN 2 BAGI TAHUN 2014

NO NAMA BANGSA
1 ABEL ALBERTO ALBERT Kadazan
2 ASRUL BIN MAUN Bajau
3 CASH DENBURG BARERO PADUA Filipinos
4 GORDON GLENN HANIDY Dusun
5 JESUS CARSON JASON PAUJIK Kadazan
6 LUQMAN ARIF BIN AWANG Brunei
7 MAZWAN Kadazan
8 MOHAMAD AZRUL BIN JESSON Dusun
9 MOHAMAD DANISH HAIKAL MUIN Bajau
10
MOHAMAD MIRZAN BIN JOHNDEAR
ASDALI LIM
Filipinos
11
MOHAMMAD NORAZWAN BIN ABDUL
LIJAN
Bajau
12 MUHAMAD SHAHZRIE BIN JOHNLY Lain-Lain
13 RAHMAT HIDAYAT BIN AK ZAMDIN Brunei
14 REO JERICHO BIN MAINIS Dusun
SENARAI NAMA MURID TAHUN 3 BAGI TAHUN 2014
NO NAMA BANGSA
1 ONNIEL BIN MANJAMAIN Murut
2 MUHAMAD DANIEL BIN DAFIT Bajau