No.Tel. : 09-5366235 No.Faks : 09-5361457 E-mel : cea4081@yahoo.

com

Dokumen Murid Berpindah / Berhenti Sekolah (Menengah Rendah) (untuk perhatian Guru Kelas : ....................................…………………………………………………) Nama Murid Sekolah baru
Bil. (Bulatkan yang berkenaan)

: …………………………………………… : ……………………………………………
Dokumen

Kelas : …………………….......….. Tarikh berpindah : ……..........……
Tandatangan Guru Catatan

Tindakan (Nama Guru)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Fail Peribadi (Kad 001) Kad Rawatan Pergigian PLBS Bahasa Melayu PLBS Bahasa Inggeris PAFA (Pendidikan Islam) PEKA (Sains) Folio Sejarah Folio Geografi Bahasa Arab Komunikasi Folio Kemahiran Hidup Bersepadu -Buku Rekod Kokurikulum -Sijil Kokurikulum Buku Akaun Biasiswa (bagi penerima biasiswa) Rekod Kemajuan Akademik Bayaran Majalah (RM12.00) Saham Koperasi (RM10.00) Cetakan Sistem Maklumat Murid (SMM) Dokumen lain : …………………………………………. Dokumen lain : ………………………………………….
-Bendahari Koperasi -Guru Data -borang pelajar pindah Ting. 1 & 2 (Jan – Nov) Ting. 3 (Jan – Jul) Ting. 1 & 2 (Jan – Nov) Ting. 3 (Jan – Jul) Ting. 1 & 2 (Jan – Nov) Ting. 3 (Feb – Jul) Ting. 1 & 2 (Jan – Okt) Ting. 3 (Jan – Jul) Ting. 3 Ting. 3 Ting. 3 (Feb – Jul) (Feb – Jul) (Feb – Jul)

Ting. 1 & 2 (Jan – Okt) Ting. 3 (Jan – Jul)

Pastikan murid memulangkan/ menyelesaikan (jika berkaitan): a. Buku-buku Skim Pinjaman Buku Teks b. Buku pinjaman Pusat Sumber Sekolah c. Hutang : ……………………………….……. d. Lain-lain : …………………………………….

Dokumen murid hendaklah diserahkan kepada ……………………………………………… sebelum atau pada ……………………………………….…… untuk tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Akuan penerimaan dokumen oleh murid / penjaga Yang menurut perintah,

Tandatangan : …………………………………................... (Nama No. Telefon Tarikh : : : )