Anda di halaman 1dari 26

PENGURUSAN PENDIDIKAN JASMANI

DAN SUKAN
(Peni l ai an, komuni kasi & Teknol ogi Dal am Sukan)
MI NGGU 6
KUMPULAN 3

DI SEDI AKAN OLEH:
NAJ WA BI NTI ABDUL HALI M
NI NA SHAKI NA BI NTI SUPARDI
NOOR SHARI NA BI NTI MOHAMMED ZUHAI R
NOR ADI LAH BI NTI ALI
NOR HERLENA BI NTI ATAN

satu proses yang berupaya memberikan maklumbalas
terhadap pencapaian objektik pengajaran dan
pembelajaran murid serta dapat membantu guru dan
murid untuk meletakkan asas keberkesanan
pengajaran.
Dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR),
penilaian dibahagikan kepada 3 kumpulan:
(a) Penilaian Serta-merta
(b) Penilaian Kemajuan
(c) Penilaian Pencapaian

ASPEK PENILAIAN

BIDANG PERKARA
Fizikal Tahap Kecergasan
Menilai kemajuan dalam meningkatkan tahap
kecergasan.
Psikomotor
Permainan
Menilai sekurang-kurangnya 2 aktiviti
permainan setahun.
Olahraga
Menilai sekurang-kurangnya 1 acara olahraga
yang meliputi 3 bidang iaitu larian, balingan
dan lompatan.
Pendidikan Pergerakan
Menilai sekurang-kurangnya 1 pendekatan
setahun.
ASPEK PENILAIAN
BIDANG PERKARA
Kognitif Ujian
80% markah bahagian kesihatan dan 20%
markah bahagian jasmani.
Folio
Menilai sekurang-kurangnya rekod amalan
kecergasan murid, tugasan dan
penjadualan masa.
Afektif Amalan Nilai
Meliputi semua amalan nilai dalam bidang
fizikal dan psikomotor, pengetahuan nilai dalam
kognitif dan pemerhatian guru.
KOMUNIKASI
Ciri-ciri komunikasi yang berkesan:
Menyampaikan mesej dengan cara yang paling
berkesan.
Menggunakan cara/ bahasa yang mudak difahami.
Penyampai mempunyai kredibiliti (boleh
dipercayai).
Memastikan mesej difahami dengan jelas
(maklumbalas).

KESAN KOMUNIKASI TIDAK LANCAR
Wujudnya salah faham antara guru dengan murid.
Suasana bilik darjah menjadi muram.
Terdedah kepada tafsiran negatif.
Sukar untuk memulih dan mengembalikan minat,
kepercayaan serta keyakinan untuk
menghidupkan semula aktiviti dan suasana bilik
darjah.

TEKNOLOGI DALAM SUKAN
PENGENALAN
Ahmad Shapawi Ismail (2012), teknologi dalam sukan
bermaksud usaha mencari kaedah tepat untuk meningkatkan
lagi keupayaan dan kemampuan atlet dari segi fizikal dan
kesihatan.
Saranan teknikal untuk para atlet untuk berusaha
meningkatkan latihan dan persekitaran kompetitif bagi
meningkatkan prestasi mereka secara keseluruhan.
Pengetahuan dan aplikasi yang menggunakan peralatan
khusus dan terkini teknologi moden untuk melakukan tugas-
tugas secara lebih efisien.

1. Alat Latihan Dalam Sukan
Dengan perubahan teknologi, peralatan sukan yang lebih jitu
dan sesuai dengan peringkat umur, jantina dan jenis sukan
yang dimainkan telah dihasilkan.
Peralatan sukan yang semakin canggih telah direkacipta
khusus bagi sukan-sukan tertentu bagi meningkatkan
kemajuan dan pencapaian dalam sukan tersebut.
Ramai saintis sukan yang terlibat dalam penyelidikan sukan
dengan memperkenalkan kaedah dan menghasilkan alatan-
alatan yang canggih dan berteknologi tinggi.

Ini terbukti dengan kehadiran lebih 2000 saintis sukan semasa
Kongres Sains Sukan dunia anjuran Majlis Olimpik
Antarabangsa (IOC) kali ke-3 di Atlanta, Amerika Syarikat pada
tahun 1995.
Contohnya Electronic Table Tennis Machine, Golf Club Ball
Launcher, Tennis Ball Launcher dan lain-lain.
Menurut Ong Kong Swee dan Wee Eng Hoe (2006), seseorang
jurulatih melakukan pemerhatian semasa sesi latihan dan
semasa perlawanan untuk melihat kekuatan dan kelemahan
setiap atlet.
Hal ini dapat membantu jurulatih untuk meningkatkan prestasi
atlet dengan memerhatikan persembahan atlet semasa latihan
dijalankan serta dapat mengesan kesilapan yang dilakukan oleh
atlet dan seterusnya membaiki kesilapan tersebut.

Di Malaysia
Hasil reka cipta dalam bidang sukan telah dipelopori oleh
Universiti Teknologi Malaysia.
Mahasiswa tahun akhir yang membuat tesis digalakkan untuk
menghasilkan satu reka cipta dalam pengkhususan bidang
pengajian masing-masing dan dikomersialkan oleh pihak
universiti melalui Pusat Inovasi dan Komersialisasi UTM.
Selain daripada membantu pihak universiti menghasilkan
produk yang baik, mahasiswa berpeluang mendapatkan
ganjaran berupa wang ringgit dari hasil penjualan peralatan
tersebut.

Peralatan Hasil Reka Cipta Dari Tempatan
(UTM) :
i. Pembangunan Makmal Pintar Ujian Kecergasan Jasmani
Kebangsaan(UKJK) untuk Sekolah-sekolah di Malaysia.
ii. Alat Pengesan Batal dalam Acara Lompat Jauh
Menggunakan Sensor
iii. Alat Ujian Tekan Tubi Menggunakan Sensor
iv. Alat Pengukur Jarak dalam Sukan Penttaque
v. Rekacipta Alat Masa Reaksi Bermotor Berdasarkan
Permainan Tradisional Konda Kondi.
vi. Instrument Pemancar Bulu Tangkis dalam Permainan
Badminton.
Contoh Peralatan Rekaan Tempatan
Nur Izzati binti Zakaria, (2011). Instrumen pemancar bulu tangkis.
Projek mereka cipta instrumen pemancar bulu tangkis
menggantikan kaedah manual iaitu menggunakan tangan untuk
melontarkan bulu tangkis secara berulang-ulang.
Pencipta :
Micro Controller Unit (MCU) dan Motor Driver
Untuk digunakan dalam latihan teknikal bagi pukulan di jaring
(netting).
Teknologi yang
digunakan :
Penganalisaan video pergerakan bulu tangkis dengan hasil
halaju rendah, tinggi dan sudut putaran.
Kepelbagaian fungsi seperti memancarkan bulu tangkis dengan
pelbagai frekuensi, arah, projectile dan kelajuan untuk digunakan
dalam satu gelanggang badminton.
Fungsi
instrumen :
2. Alat yang mempunyai kebolehpercayaan
yang tinggi untuk proses pengadilan
Dalam sesebuah permainan, acara balapan mahupun padang,
terdapat situasi di mana berlaku kesukaran untuk menentukan
pemenang.
Hal ini berpunca daripada kelemahan proses penghakiman
yang boleh menyebabkan pertikaian kesahihan keputusan.
Oleh itu, analisis tentang proses pengadilan perlu dilakukan
secara telus dengan bukti yang kukuh bagi mengelakkan
penilaian yang berat sebelah
Di Luar Negara
Teknologi dalam sukan dipelopori oleh kuasa-kuasa besar
sukan seperti Australia, England dan Amerika Syarikat.
Kebanyakan peralatan untuk proses pengadilan yang
dihasilkan mempunyai ciri-ciri mudah alih, mudah dikendalikan
serta mempunyai tahap kebolehpercayaan yang tinggi.
Menurut Azizi Yahya et al. (2007). Tahap kebolehpercayaan
yang tinggi bermaksud tiada relatif bagi kesalahan penilaian
dalam peralatan pengukuran tersebut.Peralatan Hasil Reka Cipta Dari
Luar Negara :
Contoh Peralatan Rekaan
Luar Negara

3. Pakaian sukan membantu meningkatkan
prestasi atlet
Secara umumnya ramai yang bersetuju bahawa pakaian sukan
atlet tidak memberikan kesan kepada prestasi mereka.
Namun, perkara tersebut adalah sebaliknya.
Penggunaan bahan atau fabrik yang sesuai membolehkan
atlet merasa selesa ketika bersukan atau berlatih.
Atlet dibantu oleh pakaian dari segi ketahanan, fleksibel,
ketebalan dan penyerap lembapan. Pakaian sukan juga
membantu mengelakkan kecederaan selain daripada
meningkatkan prestasi atlet.

Di Luar Negara..
Kemajuan teknologi pakaian renang dan pengetahuan sains
sukan untuk mengurangkan rintangan air di antara kemajuan
dan perkembangan teknologi sukan yang diaplikasikan dalam
sukan renang.
Suit yang dikenali sebagai The Speedo LZR Racer dengan
panel polyurethane yang membantu atlet menjadi lincah dan
cepat di dalam air (Barlowe, 2011). Suit ini telah digunakan
oleh Michael Phelps, pemenang 8 pingat emas semasa Olimpik
2008. Suit tersebut membolehkan perenang mencatatkan
masa yang lebih pantas dengan pemampatan di bahagian
abdomen .

Teknologi dalam sukan renang juga boleh diperhatikan pada
setiap renang digaris oleh satu talian cakera-cakera kecil yang
boleh berputar untuk memastikan permukaan air dalam
lorong sentiasa tenang. Putaran-putaran cakera berkenaan
dapat menghapuskan sebarang ombak kecil yang boleh
menjadi rintangan kepada perenang (Cheah Swee Ming, 1995).

Gambar 6 :
Suit The Speedo
LZR Racer
Pembangunan sukan melalui interdisciplinary
and multidisciplinary approach
Multidisciplinary research constitutes a group of people from
different subdisciplines working on common topic in parallel.
Interdisciplinary research involves an integration of ideas from
various subdisciplines to answer a question that could not be
answered from a monodisciplinary approach. (Mills, 1996).
Kajian dilakukan untuk meningkatkan prestasi atlet melibatkan
kepakaran ahli fisiologi, biokimia, psikologi dan biomekanik
yang saling bekerjasama.

Contoh Multidisciplinary Approach : rawatan untuk Female
Athlete Triad yang menyebabkan kehilangan berat badan
mendadak, masalah kitaran haid, kehilangan keyakinan diri
dan penyusutan ketumpatan tulang (Melinda M. et al, 2009).
Melibatkan :
i - pakar perubatan sukan untuk berhadapan dengan simptom
dan memberikan tumpuan kepada keadaan kesihatan
ii - pakar pemakanan ahli sukan untuk memberikan panduan
pemakanan yang perlu dipatuhi serta memberikan
penerangan dengan lanjut tentang diet yang diamalkan.
iii- pakar psikologi akan mengenal pasti apakah perkara yang
sedang dihadapi oleh atlet yang menyebabkan punca tekanan
lalu mencari kaedah untuk memotivasikan atlet untuk kembali
seperti sedia kala.

DI LUAR NEGARA

Dibangunkan daripada Pusat Sukan Kebangsaan di
Kanada
Untuk memenuhi keperluan atlet
Canadian
Athlete
Support
System
Menyediakan perkhidmatan sokongan interdisciplinary
Atlet berpeluang untuk berkolaborasi dengan konsultan
psikologi sukan, pakar psikologi senaman, pakar
pemakanan, jurulatih di satu tempat yang sama.
Di Pusat Sukan
Negara Calgary
Berpeluang menyertai kejohanan di peringkat tinggi dengan
bantuan pentadbir di pusat sukan.
Kerjasama semua pakar memudahkan staf sukan peka
dengan keperluan para atlet.
Pelbagai program dan rawatan baharu dapat diterokai dan
menambah baik perkembangan teknologi dalam sukan
Faedah
DI MALAYSIA
Sebagai pusat perkembangan dan penganalisisan
bidang teknologi
Menjadi pusat rujukan bagi jurulatih dan pengiat sukan
dalam hasil analisa yang telah diarkibkan.
Unit Teknologi
Sukan ISN
Merancang projek dan penyelidikan dalam bidang
fisiologi, nutrisi dan metabolisma seiring dengan
peranan utama ISN.
Memantau dan menganalisis dapatan penyelidikan
untuk diaplikasikan secara saintifik dalam bidang sukan.
Unit
Pembangunan
Penyelidikan
Kluster Fisiologi,
Nutrisi dan
Metabolisma.
Mendidik jurulatih dalam berfikir secara lebih kreatif dan
inovatif dalam bidang kejurulatihan.
Kerjasama semua pakar memudahkan staf sukan peka
dengan keperluan para atlet.
Pelbagai program dan rawatan baharu dapat diterokai
dan menambah baik perkembangan teknologi dalam
sukan
Faedah
Penglibatan Teknologi dan Pembangunan
Di Luar Negara : secara aktif dibangunkan
oleh agensi-agensi sukan, para saintis
sukan serta para penyelidik
Di Malaysia : tugas diletakkan di bawah satu
jawatankuasa induk yang menyelaras
kesemua aspek pembangunan dan
penglibatan agensi bukan kerajaan
Tujuan Teknologi dan Pembangunan
Di Luar Negara : secara meluas meliputi
aspek pengadilan, penambahbaikan pakaian
dan keupayaan atlet
Di Malaysia : agak terhad kepada
peningkatan prestasi atlet dan
pembangunan sukan
Kepesatan Teknologi dan Pembangunan
Di Luar Negara : membangun dengan pesat
seiring dengan keperluan semasa
Di Malaysia : membangun seiring dengan
perubahan struktur kurikulum dan
perkembangan teknologi luar negara
TAMAT.
SEKIAN TERIMA
KASIH