Anda di halaman 1dari 1

H.

SISTEM KEPERCAYAAN
Hidup adalah hanya sebentar sehingga tidak boleh berbuat menentang
ajaran agama, misalnya tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh rakus,
bahkan melakukan tindak korupsi uang merugikan negara dan orng lain.
Nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati.
Sebelum meninggal manusia menyiapkan dirinya dengan membuat berbagai
bekal kubur, dan juga tempat penguburan yang menghasilkan karya seni cukup
bagus pada masa sekarang.