Anda di halaman 1dari 8

TAJUK/TEMA

Tema : Alam Hidupan


Sub. Tema : Haiwan Liar
Tajuk Sajak : Hutan dan kehidupan
PENGENALAN
Pergerakan adalah perlakuan atau aksi
individu yang boleh secara
automatis,spontan dan terurus melalui
postur,gerak isyarat dan pelbagai peringkat
badan.


PENGENALAN
Pergerakan muzik mengembangkan
daya komunikasi yang
mengintegrasikan pendengaran, minda
dan pergerakan perkusi badan.
KUMPULAN SASARAN

Kanak-kanak Prasekolah
(4 - 6 tahun)
OBJEKTIF

1. Menggalakkan kanak-kanak membuat
penerokaan dan percubaan mempelbagaikan
pergerakan kreatif dengan menggunakan
rangsangan yang diberi.
2. Memperkembangkan pemahaman apresiasi
seni pergerakanmengikut aras.
3. Kanak-kanak belajar nilai menyayangi dan
menghargai segala aspek keindahan dalam
persekitaran dan kehidupan mereka.

SEKIAN TERIMA KASIH
Disediakan oleh:
1. Mohammad bin Ameran
2. Siti Munirah Abdullah
3. Teria ak Wilson Jali
4. Teresa Badong Adutt
5. Saraya binti Kuan
6. Maureen Stephen Satup