Anda di halaman 1dari 1

KEMAHIRAN MEMBACA

Latihan 1
Bina dan bunyikan suku kata berikut.
+ =


+ =

+ =
+ =

s
d
e
i
k


e
r a
t


u


+
=