Anda di halaman 1dari 9

Jawab semua soalan yang diberikan dibawah.

Hantarkan jawapan anda dalam bentuk words dengan menulis abjad jawapan sahaja
dan dihantar ke emel En Suhaimee iaitu feleceh@yahoo.com sebelum atau pada jam 2
petang 13 Mei 2014

1. Satu persembahan muzik dan pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh murid-
murid
prasekolah dalam kumpulan besar dan mantap dengan dipimpin oleh seorang guru.
Persembahan pergerakan ini dikenali sebagai

A terurus
B spontan
C automatis
D gerak postur2. Terdapat beberapa unsur pergerakan yang perlu diketahui oleh setiap guru semasa
membuat sesuatu pergerakan kreatif

Pilih unsur pergerakan yang betul.
I Ruang dan aras
II Daya komunikasi
III Masa dan dinamik
IV Pergerakan aliran
V Pergerakan simbol


A I, II dan III sahaja
B II, III dan IV sahaja
C I,II, IV dan V sahaja
D I, III, IV dan V sahaja
3. Gabungan kemahiran lokomotor asas dengan frasa pengajaran di bawah adalah
benar, kecuali

A berlari berjengket aras
B berjalan mengikut hala zig-zag tubuh badan
C berlari dengan muka dongak dan memandang lurus ke hadapan- tubuh badan
D berjalan sambil mengubah tempat dengan bunyi bising kemudian beransur-ansur
senyap - arah
4. Pergerakan Kreatif bertujuan untuk membantu murid-murid menyelesaikan masalah
dan melahirkan perasaan masing-masing

Pilih satu aktiviti pergerakan kreatif.

A Skip
B Kayuh
C Gulingan
D Gerak Tari


5. Dalam menghasilkan satu pergerakan, unsur-unsur pergerakan kreatif diperlukan dan
urutan langkah-langkah yang manakah betul.
A tubuh badan masa daya ruang
B tubuh badan daya masa ruang
C tubuh badan masa ruang daya
D tubuh badan ruang masa daya


6. Aktiviti pembelajaran di dalam kelas melibatkan pembelajaran koperatif, murid-murid diajar
bekerjasama, berinteraksi dan saling bantu-membantu.
Pembelajaran koperatif yang dimaksudkan di atas ialah
A peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi cemerlang
B selepas membaca, murid-murid disuruh menjawab soalan-soalan dalam latihan kefahaman.
C semasa aktiviti pembelajaran individu, guru memainkan peranan sebagai pembimbing atau tutor
D Ujian tidak diperlukan bagi mengesan kemajuan atau pencapaian murid-murid dalam kumpulan.

.Cikgu Norwati menerangkan mengenai konsep-konsep muzik seperti harmoni, warna
ton, melodi, irama, tekstur dan bentuk sebelum membuat pergerakan. Guru tersebut
haruslah memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid memahaminya7. Pernyataan aktiviti murid di atas ini sesuai untuk
A meniru
B menulis
C mendengar
D memberi pengalaman

8. Terdapat pelbagai cara untuk meneroka muzik dengan pergerakan. Cara penerokaan berikut
yang paling sesuai ialah meneroka
A konsep muzik
B idea dan isi kandungan
C pengalaman gerakan tari
D imbangan badan dan ruang9. Pilihan yang sesuai bagi menjelaskan contoh konsep muzik dalam pergerakan bagi
prasekolah di bawah ialah

A melodi- murid menepuk patah perkataan

B bentuk- gunakan meter simple duple atau kuadruple

C tekanan- gunakan pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan pic

D jalinan- pergerakan seperti susup menyusup dalam pembentukan sesuatu bentuk atau
formasi10. Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik
Manakah benar bagi menunjukkan perkembangan yang mudah

A Gerakan bebas dan konsep-konsep muzik
B Gerakan yang menunjukkan cerita dan bebas
C Gerakan bebas dan lirik-lirik lagu dengan muzik
D Gerakan mengikut lirik-lirik lagu dan interpretasi muzik


11. Terdapat pelbagai jenis integrasi yang digunakan di dalam pengajaran dan
pembelajaran`. Buat urutan yang betul bagi penggabungjalinan sesuatu pengajaran dan
pembelajaran muzik dengan pergerakan

I meniru
II menulis
III improvisasi
IV memberi pengalaman
V mendengar dan melihat

A V,II,VI,III dan I
B V,I,III,VI dan II
C V,VI,II,I dan III
D V,I,VI, III dan II

12. Sekiranya seorang guru prasekolah itu sedang mengajar Matematik menggunakan
konsep integrasi dan aktiviti pembelajarannya ialah teselasi.
Tema lagu yang sesuai diintegrasikan ialah
A count
B shapes
C bodmas
D multiply


13. Bidang nyanyian memberi tumpuan dan penegasan kepada aspek postur,
pendengaran, sebutan, pernafasan dan teknik pengeluaran suara.

Apresiasi muzik dan pergerakan dalam nyanyian di atas tertumpu kepada

A gerakan mengikut lirik lagu
B gerakan bebas dengan muzik
C interpretasi muzik dan gerakan dalam nyanyian
D gerakan mengikut tema lagu yang dinyanyikan

14. Tunjuk cara yang manakah benar jenis simulasi dalam melakukan aktiviti-aktiviti
pergerakan asas muzik dan pergerakan ?
A Asas lokomotor
B Asas permainan
C Asas main peranan
D Asas bukan lokomotor

15. Cikgu Rihanna menjalankan aktiviti-aktiviti penghayatan pergerakan dengan lagu di
prasekolah.

Manakah cara penerangan yang menarik perhatian murid dalam set induksi bagi
hubungan pergerakan dengan muzik.

A menggunakan teknik bercerita
B menulis lagu dan mengimprovisasi
C menyoal dan meminta pelajar mengimitasi
D membangkitkan perasaan ingin tahu dan menggunakan alat bantu mengajar

16. Tunjuk cara gerak-geri yang sesuai untuk menjiwai dan menghidupkan puisi
ialah

A gerak improvisasi

B melihat dan mendengar

C mendengar , merasai dan berimiginasi

D melihat, member pengalaman dan intepretasi bunyi


17. Cikgu John Kakinang menggunakan gerak- geri tangan untuk memberi penekanan
terhadap perkara penting dalam pengajaran puisi yang dilaksanakan

Langkah ini memerlukan kemahiranA set induksi

B peneguhan

C penutup sosial

D variasi rangsangan18. Keutamaan-keutamaan tunjuk cara dalam aktiviti pergerakan muzikal terarah adalah
seperti berikut kecuali

A murid-murid mempunyai kebebasan bergerak
B idea, prinsip dan konsep-konsep dapat diilustrasikan
C perhatian murid-murid dapat dikekalkan dengan baik
D murid-murid dapat melihat dan mendengar tentang apa yang berlaku


19. Aktiviti pembelajaran pentomin dan dramatari yang sesuai dijalankan dalam kumpulan
pelbagai kebolehan ialah aktiviti


A permainan dan lakonan

B lakonan dan sumbangsaran

C pengukuhan dan permainan

D sumbangsaran dan permainan20. Tujuannya ialah melahirkan mood tersendiri dan emosi atau pemikiran mengenai
perwatakan penting. Kandungan yang beremosi dalam sesebuah adegan dan peka
dengan emosi yang berbagai-bagai supaya disesuaikan dengan komunikasi muzik dan
suara harmoni

Konsepsi muzik dengan pergerakan yang paling sesuai di atas ialah


A membuat efek-efek tambahan

B muzik sebagai interior monolog

C membangkitkan emosi penonton

D menutup kelemahan yang wujud dalam dramatari


Bahagian B

Nyatakan benar atau salah bagi pernyataan-pernyataan dibawah:
1. PRM 3102 ialah merupakan kertas amali yang melibatkan pergerakan, muzik
dan elemen seni visual
Jawapan: Betul / Salah

2. Koreografi tidak dipentingkan dalam perancangan dan pelaksanaan
sesuatu persembahan.
Jawapan: Betul / Salah

3. Semasa melakukan persembahan peserta-peserta dibenarkan berbual-bual
dan memberi arahan untuk mendapatkan kejituan di dalam persembahan.
Jawapan: Betul / Salah

4. Persembahan yang baik adalah persembahan yang lancar dan tidak terputus-
putus di sepanjang masa persembahan yang diperuntukkan
Jawapan: Betul / Salah

5. Pergerakan kreatif memerlukan kawasan yang luas untuk aktivitinya.
Jawapan: Betul / Salah

6. Elemen Dinamik di dalam sesebuah persembahan banyak membantu dalam
memberikan kesan dari segi kelajuan dan kelancaran sesuatu persembahan
Jawapan: Betul / Salah

7. Penggunaan kostum dan prop yang sesuai banyak memberi kesan dari aspek visual sesuatu
persembahan.
Jawapan: Betul / Salah

8. Storyboard tidak diutamakan oleh sesebuah persembahan kerana ianya
melecehkan dan menghalang aspek pergerakan kreatif.
Jawapan: Betul / Salah

9. Pergerakan di dalam persembahan mesti berdasarkan lirik sesebuah lagu.
Jawapan: Betul / Salah

10. Unsur-unsur Kecindan perlu dimasukkan ke dalam persembahan untuk memupuk "Sense of
Humor" dan untuk mengelakkan kebosanan penonton.
Hantar jawapan sebelum atau pada jam 2 tgh 13 mei 2014
Jawapan: Betul / Salah.


Kuiz Tamat

Hantarkan semua jawapan anda kepada : feleceh@yahoo.com
Dalam format words. Hanya jawapan sahaja tak perlu salin soalan. Tulis nama sebenar dan no
fon pada ruang subject.
kalau nak paste gambar pun boleh
selamat men

NAMA : FARIZAM BINTI MOHD NOOR
NO. TEL : 019-5715141

Bahagian A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bahagian B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beri Nilai