Anda di halaman 1dari 2

PRO FORMA BIMBINGAN DAN KAUNSELING KANAK-KANAK

Nama Kursus Bimbingan dan Kaunseling Kanak-Kanak


(Guidance and Counseling for Children)
Kod Kursus EDU 3107

Tajuk Kandungan Jam
1. Bimbingan Dan Kaunseling
Konsep asas bimbingan, kaunseling dan psikoterapi
Matlamat bimbingan dan kaunseling
Prinsip dan falsafah bimbingan dan kaunseling
Kepentingan bimbingan dan kaunseling
2
2. Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling
Jenis perkhidmatan bimbingan
Jenis kaunseling
Etika kaunselor
2
3. Peranan Guru Biasa Sebagai Guru Pembimbing
Pengumpulan maklumat murid
Mengenal pasti masalah kanak-kanak
5
4. Teori-teori Kaunseling
Teori Behavioris
Teori Pemusatan Perorangan (humanistik)
Terapi Rasional Emotif ( Pendekatan kognitif)
6
5. Kemahiran Asas Kaunseling
Tahap-tahap dalam kaunseling
Kemahiran melayan dan mendengar
Kemahiran mengintepretasi tingkah laku bukan lisan
Kemahiran memberi tindak balas
Kemahiran mengenal pasti masalah
Kemahiran melaksana intervensi
9
6. Intervensi Kaunseling Kanak-Kanak
Terapi bermain
Terapi bercerita
Terapi seni (art therapy)
Terapi muzik
Kaunseling biblio

6
Tajuk Kandungan Jam
7. Kaunseling Kelompok
Asas kelompok
Pemilihan ahli kelompok
Jenis-jenis kelompok
Proses kaunseling kelompok
Peranan kaunselor sebagai pemudahcara
Dinamika dalam kelompok
9
8. Asas Kerjaya Dan Memahami Diri Pelajar
Konsep membina gaya hidup
Penerokaan minat kerjaya dan nilai kerjaya
Penilaian individu dengan aplikasi inventori psikologi
6
JUMLAH 30