Anda di halaman 1dari 19

MENTAKSIR KEMAHIRAN

MATEMATIK
Terdapat 3 aspek penting dalam matematik
yang perlu dikembangkan dalam diri pelajar:
1. Matematik sebagai penaakulan
2. Matematik sebagai komunikasi
3. Matematik sebagai penyelesai masalah
Penilaian kemampuan murid dalam matematik
melibatkan pelbagai konsep dan kemahiran.
Connolly (1998) mengkelaskan kemahiran
matematik sebagai:
1. Kandungan: Nombor,fractions(Pecahan),
algebra, geometri.
2. Operasi: Mengira, komputasi,reasoning.
3. Aplikasi: Ukuran,penyelesai masalah, wang
dan masa.
Tujuan Mentafsir Matematik
Sceening
Mengenalpasti
Penempatan
Merancang P&P
Intervensi Awal
Membentuk RPI
Menilai Perkembangan Murid
Menilai Keberkesanan Program.


Ujian Diagnostik Matematik
Kemahiran yang terkandung dalam Ujian
Diagnostik Matematik:
1. Sistem Nombor
Kuantiti dan nilai
Angka bulat
Mengenal nombor yang hilang dalam turutan
Mengira
2. Konsep asas pecahan,perpuluhan, dan
peratus
3. Algebra
4. Geometri
5. Pengiraan titik atau objek dan menulis
nombor
6. Pengoperasian pengiraan tambah,tolak ,
darab dan bahagi.


MASALAH MATEMATIK
Masalah dalam memahami konsep nombor
yang mudah, kekurangan kefahaman intuisi
terhadap nombor dan bermasalah dalam
mempelajari fakta nombor dan prosedur-
prosedur. Contohnya, mereka tahu 3+5=8,
tetapi tidak dapat mentafsirkan bahawa
5+3=8. Walaupun mereka dapat menghasilkan
jawapan yang betul, tetapi mereka
melakukannya dengan tanpa keyakinan diri.
Mengenal nombor dan simbol-simbol dalam matematik
seperti +, -, x dan
besar dan kecil. Contohnya: tidak dapat menentukan nilai
terbesar antara 23 dan 32
mengira dalam bilangan 2 atau 5 dan sebagainya serta
tertib menurun
membuat anggaran dan pengukuran, seperti saiz, nilai,
wang, jarak atau cecair
mengira wang atau melihat masa
membaca peta dan jadual, kerana kurang kesedaran
tentang kedudukan, arah, orientasi dan organisasi ruang
menggunakan peraturan dan prosedur, oleh itu mereka
tidak dapat mengingati langkah-langkah untuk
menyelesaikan pengiraan matematik
Lemah dalam pengiraan spontan.

CARA PENTAKSIRAN
Senarai semak
Inventori matematik tidak formal
Analisis Ralat: Kesilapan yg dilakukan oleh
murid.
Penyoalan klinikal
Ujian Rujukan Kriteria.
UJIAN DIAGNOSTIC MATEMATIK
SPESIFIK
Keymath Diagnostic Arithmetic Test( Connolly,
Nachtman & Pritchet, 1976)
Penilaian individu
Peringkat Kindergarten
Mengandungi 14 subtests
3 bidang Isi kandungan, operasi dan aplikasi.
UJIAN DIAGNOSTIC MATEMATIK
SPESIFIK
Stanford Diagnostic Mathematics Test.
( Beatty, Gardner, Madden & Karlsen,1985)
- Dilaksanakan secara berkumpulan
- Ujian rujukan norma
- 4 booklet: Merah, hijau, brown,biru.
- 2 fungsi: Ujian yg digunakan oleh guru kelas
- Menilai progam oleh pentadbir
- 3 Subtest:
- - Sistem nombor
- - Computation
- - Aplikasi
Test Of Mathematical Abilities ( Brown&
McEntire,1984)
Ujian Rujukan norma
Info mengenai komputasi,penyelesaian masalah, sikap
berkaitan matematik, perbendaharaan kata matematik.
Mengenalpasti kekuatan murid ( melebihi peringkat
umur atau lewat.
Dokumentasi progres
Alat Kajian
5 subtest-sikap,perbendaharaan kata, komputasi,
informasi umum, story problems.
Diagnostics Mathematics
Inventory/Mathematics Systems (Gessel,
1983)
Ujian rujukan kriteria
2 Sistem- sistem Gred
- sistem asas objektif
Bidang-nombor bulat, pecahan dan
perpuluhan, ukuran dan geometri,
penyelesaian masalah.
ISU PELAKSANAAN PENTAKSIRAN MATEMATIK
Terdapat beberapa isu, diantaranya:
Kesesuaian instrumen yang digunakan. Hasil
analisis tidak memberi gambaran yang
sebenar
Kesesuaian tempat/lokasi ujian dijalankan.
Perlu sesuai dengan masalah kanak-kanak.
Masa Ujian di jalankan. Tidak sesuai dijalankan
pada waktu-waktu tertentu.
Keadaan emosi kanak-kanak semasa ujian
dijalankan.
Keperluan untuk rehat. Untuk menghadapi
masalah tumpuan.
Kesesuain kurikulum. Pelbagai kurikulum
diguna pakai.
Tidak menguji secara detail mengenai fakta
dan konsep.