Anda di halaman 1dari 7

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR : Barbu Anca


DATA : 23 mai 2012
UNITATEA DE NVMNT :COLEGIUL TEHNIC GH. ASACHI
BUCURESTI
CLASA a I!a A C "I
OBIECTUL : Limba #i $i%&ra%ura r'm(n)
SUBIECTUL : Ar*ai+m&$& +i r&,i'na$i+m&$&
TIPUL LECIEI : $&c-i& .& cu$%i/ar&a $imbii
COMPETENE SPECIFICE : U%i$i0ar&a c'r&c%a +i a.&c/a%a a $imbii r'man& in
r&c&1%ar&a +i 1r'.uc&r&&a .& m&+a2& +cri+& +i 'ra$&

COMPETENE DERIVATE : La +3(r#i%u$ $&c-i&i4 &$&/ii /'r 3i ca1abi$i:
C1 !+a .&3in&a+ca n'%iuni$& .& arhaism , regionalism
C25 +a r&cun'a+ca 1& %&6% c&$& .'ua ca%&,'rii $&6ica$&
C35 +a 1r&ci0&0& a+&manari +i .&'+&biri in%r& c&$& .'ua ca%&,'rii
C75 +a in.ic& /a$'ar&a +%i$i+%ica a ar*ai+m&$'r +i r&,i'na$i+m&$'r
C85 +a 3aca c'm1ara%i& in%r& ar*ai+m& +i n&'$',i+m&

STRATEGIA DIDACTIC
METODE I PROCEDEE : c'n/&r+a-ia &uri+%ic) 4 $ucru$ cu %&6%u$4
&6&m1$i3icar&a4 1r'b$&ma%i0ar&a4 munca in.&1&n.&n%)4 $ucru$ 9n ,ru14
&61$ica-ia4&61un&r&a4 c'm1ara-ia
FORME DE ORGANIZARE : ac%i/i%a%& 3r'n%a$)4 ac%i/i%a%& in.&1&n.&n%)
in.i/i.ua$)4 ac%i/i%a%& 1& ,ru1&
MIJLOACE DE NVMNT : manua$u$4 3i+& .& $ucru
RESURSE : ca1aci%)-i$& in%&$&c%ua$& a$& &$&/i$'r #i c'm1&%&n-&$& ac&+%'ra 4
cun'#%in-&$& an%&ri'ar& .&+1r& n'%iuni .& /'cabu$ar4 .&1rin.&ri .& $ucru 1& %&6%: %im1 : 80
.& minu%&
BIBLIOGRAFIE
A.rian C'+%ac*&4 ;$'rin I'ni-)4 <. N. La+c)r4 A.rian S)/'iu4 Limba i
literatura romn. Manual pentru clasa a IX-a4 Gru1 E.i%'ria$ ART:
Carm&n I'r.ac*&+cu5 Limba romana Teste pentru studiul la clasa5&..
Carmini+5=i%&+%i 52000
Gabri&$ An,&$&+cu5Limba si literatura romana- 550 de teste grila4 &. AULA
Bra+'/ 2001
MODALITI DE EVALUARE : a1r&ci&r&a /&rba$) 4 n'%ar&a 4 3i+a .& $ucru.


DESFURAREA LECIEI
5 Or,ani0ar&a c$a+&i : 1r&0&n%a4 am&na2ar&a +1a%iu$ui .& $ucru
I. Capa!"a a"#$%"% "&"'%&(!
S& im1ar% &$&/i$'r 3i+& .& $ucru +i $i +& c&r& +a +1una car& cr&. ca /a 3i
+ubi&c%u$ $&c%i&i >ar*ai+m&$& +i r&,i'na$i+m&$&? +i c& 3&$ .& $&c%i& /a 3i >cu$%i/ar&a $imbii?.
II. A#)#$a!"a *)+%",)&)% &",$%"% -a %p)&)% "% .% a ,(/p""#$"&(! '%0a"
III. A,)a&%0a!"a ,)#(.%#$"&(! a,)/)&a" a#"!%(!
=r'3&+'ru$ c&r& &$&/i$'r +a &61$ic& cu cu/in%&$& $'r c& in%&$&, 1rin ar*ai+m& +i
r&,i'na$i+m&4 .& un.& 1r'/in c&i .'i %&rm&ni >&%im'$',ia cu/in%&$'r?. S& n'%&a0a in cai&%
%i%$u$4 .&3ini%ia n'%iuni$'r4 &%im'$',ia cu/in%&$'r.
S& 3ac& a1&$ $a cun'+%in%&$& an%&ri'ar& a$& &$&/i$'r4 +& r&marca %i1u$ .& %&6%& in car&
a1ar ar*ai+m& +i r&,i'na$i+m& +i +& c&r& ' &61$ica%i& a 3'$'+irii ac&+%'r c'm1ar%im&n%& a$&
/'cabu$aru$ui @ r&,i+%r& +%i$i+%ic&.
IV. D%!%1a!"a 2#'3$3!%% .% (+$%#"!"a p"!4(!/a#$"&(!
Sun% in/i%a%i &$&/ii +a ci%&a+ca &6&rci%iu$ 8 .& 1& 3i+a .& $ucru. Li +& r&amin%&+%& ca
au +%u.ia% .& curan. 1'/&+%ir&a A Ba$%aA$ba B a $ui Ca+i$& A$&c+an.ri4 +& r&ac%ua$i0&a0a in
ca%&/a 1r'1'0i%ii +ubi&c%u$ 1'/&+%irii4 &+%& m&n%i'na% anu$ a1ari%i&i >1D7E4 .&ci 2uma%a%&a
+&c'$u$ui I?. S& %ra,& c'nc$u0ia ca a/&m .&5a 3ac& cu un %&6% +cri+ in%r5' $imba r'mana
mai /&c*&4 car& nu +& mai /'rb&+%& in 0i$&$& n'a+%r&4 1r&+ara%a cu cu/in%& +i &61r&+ii cu
3'rm& .i3&ri%& .& a$& cu/in%&$'r .in $imba r'mana c'n%&m1'rana +au c*iar cu/in%& car& nu
+& mai 3'$'+&+c a+%a0i4 .ar .&+criau r&a$i%a%&a +'ci&%a%ii r'man&+%i $a m'm&n%u$ r&+1&c%i/.
S& %r&c& $a r&0'$/ar&a +arcini$'r .& 1& 3i+a .& $ucru4 c'r&c%an. 3i&car& &6&rci%iu in
1ar%&. In 3i+a a1ar mai mu$%& %i1uri .& &6&rci%ii: .& r&cun'a+%&r&4 .& in$'cuir&4 .& &61$icar&
a +&n+u$ui4 .& ,ru1ar&.
V. A*%5)!a!"a 4""67+a,87)&)%
;&&.5bacF5u$ ar& $'c 1&rman&n%41& 1arcur+u$ c'n/&r+a-i&i4 1rin a1r&ci&ri /&rba$&
3)cu%& .& 1r'3&+'r4 /i0(n. 1ar%ici1ar&a &$&/i$'r4 ca$i%a%&a ra+1un+uri$'r4 c$ari%a%&a #i
c'r&c%i%u.in&a &61rim)rii4 1rin r&0'$/ar&a +arcini$'r .& 1& 3i+a .& $ucru..

VI. A*%5)!a!"a !""#$%"% .% a !a#*4"!)&)%
E$&/ii /'r a/&a .& r&0'$/a% +arcina 8 .in 3i+a .& $ucru .aca nu au %&rmina%5' +i .&
+&$&c%a% .in%r5' 1a,ina .& %&6% .in r'manu$ ;ra%ii G.&ri4 car& &+%& in cur+ .& +%u.iu 4
ar*ai+m& +i r&,i'na$i+m& cu &61$ica%ia .a%a .& Hic%i'naru$ E61$ica%i/ a$ $imbii r'man&.
VII. E'a&)a!"a S& 3ac a1r&ci&ri r&3&ri%'ar& $a ac%i/i%a%&a &$&/i$'r in %im1u$ 'r&i4
+un% $au.a%i c&i mai ac%i/i .in%r& &i4 +un% n'%a%i in ca%a$',4 +un% +%imu$a%i c'$&,ii $'r.


Fi de lucru
Clasa a IX-a
Arhaismele.Regionalismele
Se numesc arhaisme cuvintele, expresiile sau construciile foarte
vechi, care nu se mai ntrebuineaz de mult n limba vorbit.
Se numesc regionalisme cuvintele cu o raspandire geografica limitata,
specifice graiului dintr-o anumita zona/regiune (oldova, untenia, aramures,
!anat, "risana#.
$rhaismele si regionalismele au valoare stilistica deosebita, conferind
scrierilor culoarea locala si atmosfera epocii respective.
%. &olosind un dicionar al limbii rom'ne, stabilii sensurile cuvintelor
subliniate n textele urmtoare (i artai care dintre ele sunt arhaice (nvechite# (i
care sunt regionalisme)
a#. *+n cellalt unghi era a(ezat un dulap prin ale crui sticle se vedeau o
mulime de ciubuce de antep (i de iasomie, cu imamele de chihlibar limoniu, iar mai
sus, pe o desprire fcut ntr-adins, se vedeau o mulime de feligene pentru
cafea, cu zarfurile lor de argint, (i c'teva chisele de dulcea,.
(-icolae &ilimon - "iocoii vechi (i noi#
b#. *.alb'nul - /...0. "'nd am a1uns la marginea acelui sac, am gsit o poporaie
foarte amestecat de galbini olandezi (i neme(ti, de irmilici vechi (i noi, de
carboave, p'n (i de sfanigi, p'n (i firfirici, care cu toii triau ntr-o armonie ce
m-au adus n mare mirare, cunosc'nd dihoniile care despart astzi naiile,.
(2asile $lecsandri - 3storia unui galb'n #
c#. *Si dupa ce ne culcam cu totii, noi baietii, ca baietii, ne luam la har1oana si
nu puteam dormi de incuri, pana ce era nevoita biata mama sa ne faca musai un
surub , doua prin cap, si sa ne deie cateva tapangele la spinare.
Si tata, saturandu-se cateodata de atata galagie, zicea mamei)
-4i taci, taci5 $1unga-ti de-amu, herghelie5 Stiu ca doar nu-s babe sa
chiroteasca din picioare5
3nsa mama ne mai da atunci cateva pe deasupra si mai indesate zicand)
--a-va de cheltuiala, ghiavoli ce sunteti5 -ici noaptea nu ma pot hodini
de incotele voastre6,
(3on "reanga-$mintiri din coplilarie#
7. 3nlocuiti arhaismele cu sinonimele actuale corespunzatoare )
8-au lasat slobod9
3onel invata buchiile9
3storia e scrisa in letopisete9
$u trimis om spre a iscodi dusmanii9
Satenii mersera la 1ude cu 1alba lor9
2istiernicul primi hrisov de la domnitor9
-orodul se aciua de vipie la umbra ste1arului9
:. 3ndicati formele literare corespunzatoare regionalismelor urmatoare
bumb, hulub, papornita, colb, hartoape, scranciob, clop, o tara, guzgan, pita,
sfada, catana, papusoi, curechi
alegand din lista de mai 1os)
praf, cearta, leagan, sobolan, putin, porumbel, varza, soldat, nasture, paine,
denivelari, porumb, sacosa, palarie
;. .rupati regionalismele de mai 1os in
-regionalisme fonetice)
-regionalisme lexicale)
-regionalisme gramaticale)
am plecatara, deste, cucuruz, frunce, chicior, ai, fusei, oblu, s-o fost deschis
<. "iteste textul, recunoaste autorul si opera, apoi transcrie corect textul ,
conform normelor limbii romane actuale)
*3ntr-o sara din luna trecuta eram adunati mai multi prietini, toti lungiti pe
divanuri(...# si inarmati cu ciubuce mari, carele producea o atmosfera de fum
vrednica de sala selamlicului a unui pasa. $fara cerul era invalit de nori vineti, care
se spargea deasupra 3asiului.(...#
=intre noi se gasea un tanar zugrav frantez, care pentru intaia data iesise din
tara lui spre a face un voia1 in >rient.
-?omnilor, ne zise el, va marturisesc cu rusine, ca, pan-a nu veni in tarile d-
voastre, nici nu presupuneam ca se afla in 4vropa o oldavie si o 2alahie. ?ar nu ma
plang nicidecum, de vreme ce , ca un nou "olumb, am avut placerea de a descoperi
(...# aceste frumoase parti a lumei si a ma incredinta ca (...# ele cuprind in sanul lor
o societate foarte placuta.,
(..........................., ........................................#

Dicionar (minimal#:
antp,s.n. (arh.# @ varietate de vi(in cu lemn
mirositor.
gl!en (galb'n#, s.m. @ moned veche de aur.
anteru 9 anteriu, s.n. @ hain lung purtat
n trecut de boierii rom'ni (i astzi de
preoi.
iasom"e, s.f. @ numele a doi arbu(ti
ornamentali, unul cu flori albe (i parfumate,
cellalt cu flori galbene.
calemcherAu#s.n.(arh.#@ stof pentru
confecionat anteriile sau turbanele
boierilor.
imame, s.f.(arh.# @ captul ciubucului prin
care se trage fumul.
car!o$, s.f. (arh.# @ moned veche
ruseasc de argint, n circulaie n rile
rom'ne(ti n secolul al B3B-lea, egal ca
valoare cu o rubl.
imini, s.m. (arh# @pantofi cu v'rful ascuit,
purtai de raniC pantofi fini de marochin,
purtai de boieri.
ca%c# s.n. (arh.# @ acoperm'nt de cap,
rotund (i nalt, confecionat din p'sl, purtat
de boieri (i de soiile lor.
irmilic, s.m. (arh.# @ moned turceasc
ntrebuinat pe vremuri (i n rile
rom'ne(ti.
chihli!r 9 chihlimbar, s.n. @ produs fosil, de
obicei de culoare galben, folosit pentru
fabricarea unor obiecte de art sau pentru
preparat lacurile fine.
limon"u, ad1. @ galben ca lm'ia
chisa, s.f. @ vas mic de cristal(de porelan#,
n acre se ine dulceaaC (pop.# pung de
pstrat tutunul.
logo&t, s.m. ( arh.# @ %. mare demnitar n
ierarhia boierilor rom'ni n secolele trecuteC
(eful cancelariei domne(tiC 7. secretar,
copist ntr-o cancelarieC :. vtaf.
ciu!%c, s.n. (arh.# @ lulea oriental cu eava
lung av'nd capul din filde( sau chihlimbar.
s&nig, s.n. (arh.# @ moned de argint (din
germ Dvanziger#.
&eligan# s.n. (arh.# @ cea(c de cafea fr
toart.
tacl"t, s.n. (arh.# @ bucat de stof sau de
mtase vrgat, cu acre se legau boierii la
cap sau peste mi1loc, dup moda turceasc.
&ir&ir"c, s.m. (arh.# @ moned mic de argintC
bncu.
$istier"e, s.f. (arh.# @ instituie care
administra, n trecut, banii statuluiC localul
(ncperea# n care se pstra tezaurul public.