Anda di halaman 1dari 3

TUGAS

Mata Pelajaran

: PDTO

Kelas

: X Tsm A X Tsm B
:
:

Nama
Kelas

1. Berapakah tegangan DC jika posisi selektor 2,5V

4. Berapakah tegangan DC jika posisi selektor 10 V

2. Berapakah tegangan AC jika posisi selektor 10V

5. Berapakah tegangan AC jika posisi selektor 20 V

3. Berapakah tahanan jika posisi selektor diset X10

6. Berapakah tahanan jika posisi selektor diset X100

Tentukan posisi pointer pada garis sekala pada gambar


disamping jika hasil pembacaanya sbb :
8. Pembacaan 220 volt AC pada selektor 250 AC volt
9. Pembacaan 12 volt DC pada selektor 50 DC volt
10. Pembacaan 80 pada selektor X10

10 lihat gambar di samping berapa hasil


Lembar jawaban

pembacaanya ?

..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............

.....................

..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
.................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................
..................................................................................................................................................................
.................

..................................................................................................................................................................
.................

*di copy dan dikerjakan pada lembar jawaban sesuai dengan perintah soal
*boleh gunakan internet dan buku perpustakaan sebagai sumber

Bandung, Mei 2014

Dadan ahmad hidayat.S.pd