Anda di halaman 1dari 37

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

SULIT

4531/1

Physics

Kertas 1

September

2011

ljaml5minit

Nama:

Tingkatan

MAJLIS PENGETUA SEKOLAH - SEKOLAH MALAYSIA ( MPSM )

CAWANGAN KELANTAN

PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

TINGKATAN 5

2011

PHYSICS

KERTAS 1

Masa: 1 jam 15minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGADIBERITAHU

Arahan

  • 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa

  • 2. Soalan dalam Bahasa Inggeris mendahului soalanyang sepadan dalam Bahasa Melayu.

  • 3. Calon dibenarkan menjawab keseluruhan atau sebahagian soalan sama ada dalam BahasaInggeris atau Bahasa Melayu.

  • 4. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

Kertas soalan ini mengandungi 37 halaman bercetak.

4531/1

SULIT

[Lihat halaman sebelah

F1ZIK (1) TING 5 PERCUBAAN SPM 2011

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com