Anda di halaman 1dari 32

Reflek praktis

Amalan reflektif merupakan satu aspek penting dalam perawatan


kejururawatan.Reflective practice merujuk kepada keupayaan seorang jururawat
untuk mengimbas kembali sesuatu kejadian atau peristiwa dan membuat kesimpulan
sambil belajar melalui kejadian tersebut. Reflective practice juga merupakan satu
cara untuk meneroka dengan lebih tentang persepsi atau pandangan seseorang.
Amalan reflektif menunjukkan pentingnya pengajian dari pengalaman-pengalaman
setelah berfikir mengenainya dan mengaitkan pengalaman praktikal bagi
pendekatan-pendekatan pembelajaran teori.

Reflective practice ini diperolehi semasa sesi praktikal di wad samada
melalui pengalaman sendiri atau pengalaman rakan. Mengumpul dan berkongsi
pengalaman dapat menggalakkan pemahaman dan pembelajaran sendiri.Ianya juga
merupakan satu cara meningkatkan kemahiran profesional dan prestasi masa depan
dengan menilai keadaan dan kesilapan-kesilapan telah ditekankan dalam banyak
profesion termasuk bidang kejururawatan.
Kaedah-kaedah untuk melakukan reflective practice adalah melalui catatan
peristiwa di dalam diari. Kejadian yang berlaku direkodkan dengan ringkas.Selain
itu,latihan pengalaman dan perbincangan dengan rakan-rakan sekumpulan juga
dapat dilakukan. Andaian dikenalpasti dan di ases berkait dengan sistem
kepercayaan seseorang.Isu-isu dari pandangan serta teori yang berkaitan diteliti
untuk mendapatkan pendekatan yang terbaik.

Selain itu juga, sokongan dari rakan sekumpulan dan dari pengajar juga
membantu dalam melaksanakan reflective practice dimana ia turut membantu
pelatih dalam menyelesaikan sesuatu masalah dan meningkatkan pengetahuan agar
pelatih dapat mempelajari sesuatu melalui reflective practice tersebut.

Terdapat pelbagai kelebihan amalan reflektif terutamanya menunjukkan
bagaimana dan bila tindakan sedemikian seharusnya digunakan oleh jururawat-
jururawat untuk pembangunan profesional selanjutnya. Amalan profesionalisme juga
berkembang melalui amalan reflektif,

Amalan reflective practice ini juga penting dalam profesion kejururawatan
kerana ia dapat meningkatkan mutu kerja seseorang individu dengan cara mengikut
prosedur manual yang standard dan menggalakkan pemikiran yang lebih kritis serta
dapat memartabatkan lagi profesion kejururawatan. Disamping itu, melalui amalan
ini juga dapat membantu mengurangkan implikasi medico-legal ke atas jururawat
contohnya jururawat mendokumentasikan dengan betul, melaporkan kejadian
abnormal kepada doktor dengan segera, memastikan setiap prosedur keatas pesakit
yang memerlukan consent telah ditandatangani oleh pesakit, perawatan
mengikut Standard of Procedure yang telah ditetapkan dan lain-lain lagi.

Menggunakan amalan reflektif sebagai satu kaedah latihan dalam pendidikan
kejururawatan merupakan sesuatu yang penting bagi meningkatkan kualiti
penjagaan dan perkhidmatan kejururawatan.


sumber:
Clift, R.T., Houston, W.R., & Pugach, M.C., eds. (1990), Encouraging reflective
practice in education: An analysis of issues and programs. New York: Teachers
College Press.

http://www.learningandteaching.info/learning/reflecti.htm
http://www.oxbridgewriters.com/essays/nursing/nursing-practice.php
http://www.vtaide.com/png/ERIC/Reflective-Practice.htm
International Textbook of Reflective Practice in Nursing, Dawn
Freshwater (Author),Beverley J. Taylor (Author), Gwen Sherwood (Author)
Reflective Practice in Nursing by Chris Bulman, Sue SchutzLAPORAN REFLECTIVE PRACTICE
DESCRI PTI ON
Peristiwa ini berlaku pada 18 Julai 2011 semasa saya di penempatan klinikal di wad 28. Pada
hari tersebut saya bekerja shif malam bersama 3 orang rakan sekumpulan. Pada mulanya saya bekerja
seperti biasa seperti memeriksa tanda vital pesakit, melakukan jagaan infusi intravena dan sebagainya.
Pada malam tersebut,saya ditugaskan menjaga kubikal 6 wad 28. Terdapat seorang pesakit
yang mengidap penyakit diabetes mellitus. Pada jam 11.20 malam saya melakukan pemeriksaan
glucometer terhadap pesakit tersebut. Bacaan capillary blood sugar pesakit semasa itu ialah
14mmol/L. Doktor telah mengarahkan untuk memberikan suntikan Humulin 30/70 sebanyak 10unit.
Selepas itu, saya memberitahu staff nurse dan diarahkan untuk memberikan suntikan Humulin
tersebut. Saya menyediakan ubatan tersebut didalam bilik prosedur wad tersebut.
Dengan yakin saya menyediakan ubatan itu sambil berbual dengan kawan yang kebetulan
sedang berada di bilik prosedur tersebut. Sehinggalah staff nurse wad menegur saya tentang apa yang
saya lakukan. Barulah saya menyedari yang saya telah mengeluarkan dos ubat yang lebih iaitu
100unit. Saya dimarahi oleh staff nurse tersebut dan dikatakan mahu membunuh pesakit dengan dos
ubat yang saya sediakan.
Beliau juga menegur saya tidak berhati-hati dan tidak mengamalkan prinsip 7R semasa
menyediakan ubatan kerana saya juga tidak mengambil medication chart bersama semasa
menyediakan ubatan tersebut. Setelah menyedari yang saya telah melakukan kesalahan,saya meminta
maaf dari staff nurse kerana kesilapan saya.

Kemudian,saya telah menyediakan semula dos ubat yang betul mengikut arahan doktor di
medication chart. Saya menggunakan prinsip 7R untuk menyediakan dos ubat tersebut sambil
diperhatikan oleh kawan dan staff nurse.
Selesai menyediakan dos ubat yang betul,saya merujuk kepada staff nurse untuk memastikan
dos ubat yang saya sediakan adalah betul. Kemudian,barulah saya memberikan ubatan tersebut
kepada pesakit
Saya bernasib baik kerana sempat ditegur oleh staff nurse. Walaupun saya dimarahi,sekurang-
kurangnya saya telah sedar akan kesalahan saya dan pesakit yang diberikan suntikan tidak mengalami
masalah.


FEELI NG
SEBELUM
Sebelum kejadian berlaku saya gembira kerana pada mulanya kerja saya berjalan
lancar dan menyebabkan saya lebih bersemangat untuk melakukan tugasan dalam wad Pada
permulaan semasa menerima arahan untuk menyediakan ubatan kepada pesakit, saya rasa yakin untuk
menyediakan dos ubatan tersebut kerana saya telah mempelajarinya dan telah biasa melakukan
prosedur tersebut. Saya yakin untuk menyediakan ubatan tersebut tanpa pengawasan kerana saya
merasakan yang saya mampu melakukannya. Saya merasa berani untuk memberikan suntikan kepada
pesakit dengan ubatan yang saya sediakan.
SEMASA
Semasa kejadian dimarahi oleh staff nurse saya merasa agak takut dengan memikirkan apa yang
akan berlaku jika staff nurse tidak menegur saya. Saya juga takut sekiranya kesalahan yang saya
lakukan akan dibawa ke pihak atasan ataupun klinikal kerana semasa bekerja shift malam jururawat
klinikal tidak menjaga kami.
Saya juga rasa bersalah kerana tidak menyediakan dos ubatan yang betul. Tindakan saya boleh
mengakibatkan pesakit mengalami hypoglysemia akibat terlebih dos ubatan insulin memandangkan
Humulin adalah ubatan insulin yang mempunyai kesan intermediate acting.
Selain itu saya menyesal kerana tidak berhati-hati semasa menyediakan dos ubat yang boleh
membahayakan nyawa pesakit malah saya berbual semasa menyediakan dos ubat tersebut.
SELEPAS
Selepas dimarahi oleh staff nurse wad tersebut, saya menjadi tidak yakin dengan diri sendiri
untuk memberikan suntikan tersebut yang menyebabkan saya memeriksa dos ubat tersebut berkali-
kali sebelum memberikan suntikan kepada pesakit. Saya rasa bimbang sekiranya dos ubat yang saya
berikan kepada pesakit masih tidak tepat.
Saya juga rasa malu kerana dimarahi oleh staff nurse dihadapan kawan-kawan.Saya malu jika
mereka mengejek saya kerana saya melakukan kesalahan yang boleh mengakibatkan pesakit
mengalami komplikasi.
Namun, kemudiannya saya merasa lega kerana saya tidak memberikan dos ubat yang salah.
Sekurang-kurangnya dengan tindakan staff nurse tersebut saya menjadi lebih berhati-hati untuk
memberi ubatan kepada pesakit.
EVALUATI ON
KESAN POSITIF
Kesan positif dari peristiwa tersebut, saya lebih berhati-hati semasa melakukan prosedur
terutama pemberian ubatan kepada pesakit. Saya akan mengamalkan prinsip 7R setiap kali pemberian
ubatan iaitu right patient,right drug,right doses,right route,right time,right documentation dan patient
right to refuse.
Selain itu, saya akan lebih bertanggungjawab tentang setiap tindakan atau kesalahan yang saya
lakukan. Saya tidak akan menyembunyikan kesalahan yang saya lakukan bagi memastikan pesakit
mendapatkan rawatan yang betul dan tepat.
Saya akan merujuk kepada staff nurse terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang prosedur
terhadap pesakit dan memastikan ada jururawat klinikal atau jururawat yang menjaga wad tersebut
memantau setiap prosedur yang saya lakukan untuk mengelakkan berlaku kesilapan yang sama.
KESAN NEGATIVE
Kesan negatif dari peristiwa yang berlaku ialah saya rasa kurang yakin dengan diri saya untuk
melakukan sebarang prosedur keatas pesakit. Saya juga merasa takut untuk melakukan sebarang
prosedur keatas pesakit tanpa pengawasan.selain itu,saya juga rasa rendah diri kerana dimarahi
dihadapan kawan dan staff wad yang lain.
Selain itu, staff nurse juga menjadi kurang yakin dengan semua kerja yang saya lakukan
kerana bimbang jika saya membuat kesilapan
Bagi pandangan masyarakat pula mengenai kejadian ini, mereka berasakan jururawat
mengambil sikap sambil lewa terhadap perawatan yang diberikan dan tidak serius dalam melakukan
tugas. Ini sekaligus sedikit sebanyak boleh mencemarkan nama baik profesion kejururawatan.

ANALYSI S
Berdasarkan peristiwa yang berlaku ini,saya dapat mengatakan bahawa insiden yang berlaku
adalah akibat dari kecuaian saya sendiri.menganalisiskan beberapa perkara. Diantaranya ialah saya
akan lebih berhati-hati semasa melakukan prosedur terutama pemberian ubatan kepada pesakit untuk
mengelakkan berlaku sebarang kesalahan.
Selain itu saya juga turut akan mengamalkan prinsip 7R iaitu right patient,right dose,right
drug,right route,right time,right documentation dan patient right to refuse setiap kali pemberian ubatan
untuk memastikan tidak berlaku sebarang kesalahan semasa pemberian ubatan atau suntikan.
Saya juga akan lebih bertanggungjawab tentang setiap tindakan atau kesalahan yang saya
lakukan dan tidak akan menyembunyikan kesalahan saya yang boleh membahayakan nyawa pesakit.
Saya akui kesalahan yang saya lakukan supaya saya dapat mengambil pengajaran dari kesalahan
tersebut.
Disamping itu, saya akan merujuk kepada staff nurse terlebih dahulu sebelum melakukan
sebarang prosedur terhadap pesakit.Saya akan merujuk kepada staff nurse atau jururawat klinikal
untuk memantau setiap tindakan saya untuk mengelakkan kejadian yang sama berlaku lagi.
Kesilapan menyediakan atau memberikan dos ubatan yang betul terhadap seorang pesakit akan
menyebabkan nama baik kakitangan hospital akan tercemar, kurangnya kepercayaan pesakit terhadap
kakitangan hospital terutamanya profession kejururawatan.
Kejadian yang berlaku ini memberikan pengajaran kepada saya dan mengingatkan diri saya
agar lebih berhati-hati dalam setiap tindakan supaya tidak membahayakan nyawa pesakit dan tidak
akan mengulanginya pada masa akan datang.
ACTI ON PLAN

Berdasarkan peristiwa yang berlaku, saya telah mengambil beberapa inisiatif untuk mengatasi
kesalahan dalam pemberian ubatan terutamanya insulin. Saya akan lebih berhati-hati semasa
menyediakan dos ubatan untuk mengelakkan dari mendatangkan kesan yang buruk terhadap pesakit.
Saya akan bertanya dan merujuk jururawat klinikal terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang
prosedur untuk memastikan saya tidak melakukan sebarang kesalahan dan semua prosedur yang saya
lakukan mendapat pengawasan daripada klinikal ataupun staff wad.
Selain itu, saya akan menambahkan pengetahuan dengan membaca tentang penyakit dan
komplikasi ubatan supaya lebih memahami tentang kepentingan memberi ubatan dalam dos yang
betul. Saya akan bertanggungjawab dalam setiap tindakan saya dan tidak akan menyembunyikan
kesalahan saya daripada staff nurse dan jururawat klinikal. Dengan itu, saya dapat membaiki segala
kesalahan yang telah saya lakukan selain dari mengelakkan kesalahan daripada berulang.
Sekiranya saya perlu memberi ubatan, saya akan menyemak fail pesakit, medication chart
terlebih dahulu sebelum menyediakan dos ubat supaya saya menyediakan dos ubatan yang betul
seperti yang telah di preskripsikan oleh doktor.
Untuk meningkatkan kemahiran saya dalam menyediakan ubatan, saya akan melakukan
suntikan lebih kerap keatas pesakit yang menghidapi diabetis mellitus dibawah pengawasan jururawat
klinikal.
RUMUSAN
Setelah melakukan tugasan ini,saya dapat merumuskan bahawa reflective practice ini amat
berguna terhadap pelatih agar dijadikan pengajaran serta tidak mengulangi kesalahan yang telah
dilakukan.
Pengajaran yang didapati dari peristiwa yang berlaku boleh dijadikan contoh untuk masa
hadapan bagi mengelakkan kejadian yang sama berlaku lagi. Dengan itu,akan menjamin keselamatan
pesakit.
Selain dari pengalaman sendiri,pelatih juga dapat mengambil pengajaran melalui pengalaman
kawan-kawan pelatih sendiri untuk mengelakkan ianya berlaku terhadap diri sendiri.Reflektif practice
ini penting untuk mewujudkan nilai accountability dalam bidang kejururawatan.
Kesalahan yang saya lakukan pada masa kini akan saya jadikan pengajaran untuk
mengelakkan ianya berulang pada masa yang akan datang.

RUJUKANClift, R.T., Houston, W.R., & Pugach, M.C., eds. (1990), Encouraging reflective practice in
education: An analysis of issues and programs. New York: Teachers College Press.
http://www.learningandteaching.info/learning/reflecti.htm
http://www.oxbridgewriters.com/essays/nursing/nursing-practice.php
http://www.vtaide.com/png/ERIC/Reflective-Practice.htm
International Textbook of Reflective Practice in Nursing, Dawn Freshwater (Author),
Beverley J. Taylor (Author), Gwen Sherwood (Author)
Reflective Practice in Nursing by Chris Bulman, Sue Schutz


2. PENGENALANPENGENALAN REFLECTIVE PRACTICE

Menurut Clarke dan Croft, (1998). Mendefinisikan Reflective Practice adalah keupayaan untuk
seseorang melihat kembali kepada tingkahlaku professional dan praktik dengan tujuan untuk
menambahbaikan. Menurut Ahmad A. (2012). Reflective Practice merupakan satu aspek penting
dalam perawatan bidang Kejururawatan. Ia merujuk kepada keupayaan seorang jururawat untuk
mengimbas kembali sesuatu kejadian atau peristiwa dan membuat kesimpulan sambil belajar melalui
kejadian tersebut. Reflective Practice juga merupakan satu cara untuk meneroka dengan lebih
tentang persepsi atau pandangan seseorang. Amalan reflektif menunjukkan pentingnya pengajian
dari pengalaman - pengalaman setelah berfikir mengenainya dan mengaitkan pengalaman praktikal
bagi pendekatan-pendekatan pembelajaran teori.

Amalan Reflective Practice ini juga penting dalam profesion kejururawatan kerana ia
dapat meningkatkan mutu kerja seseorang individu dengan cara mengikut prosedur manual yang
standard dan menggalakkan pemikiran yang lebih kritis serta dapat memartabatkan lagi profesion
kejururawatan. Disamping itu, melalui amalan ini juga dapat membantu mengurangkan implikasi
medico-legal ke atas jururawat contohnya jururawat mendokumentasikan laporan dengan betul,
melaporkan kejadian abnormal kepada doktor dengan segera, memastikan setiap prosedur keatas
pesakit yang memerlukan consent telah ditandatangani oleh pesakit, perawatan mengikut Standard
of Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Secara konklusinya, menggunakan amalan reflektif
sebagai satu kaedah latihan dalam pendidikan kejururawatan merupakan sesuatu yang penting bagi
meningkatkan kualiti penjagaan dan perkhidmatan kejururawatan.

AREAS OF POTENTIAL LIABILITY IN NURSING
Dewasa ini sering terdengar pelbagai aduan berkenaan kualiti penjagaan dan perawatan yang
semakin merosot di kalangan anggota atau staff kesihatan kepada masyarakat. Ia melibatkan kes
negligence khususnya kecuaian yang dilakukan oleh jururawat semasa berada di wad. Selain itu
juga, pelbagai insiden juga boleh berlaku contohnya seperti medication error kepada pesakit, tidak
melakukan penjagaan pesakit dengan sempurna, membuat laporan yang tidak betul semasa
menjalankan tugas dan sebagainya.

A. NEGLIGENCE
Negligence adalah perlakuan kecuaian yang dilakukan oleh golongan professional yang menyalahi
peraturan yang telah ditetapkan oleh undang undang atau amalan yang di bawah standard
penjagaan / standard of care.
Menurut Dewit S.C, (2009). Negligence ialah seseorang gagal melakukan sesuatu tugasan dengan
sempurna tidak mengikut Standard of Procedure (SOP) dan membuat keputusan tanpa berdasarkan
undang undang yang telah ditetapkan.

Menurut kajian yang telah dilakukan oleh Croke E.M, (2003), dimana terdapat enam faktor penyebab
negligence berlaku di kalangan Jururawat.Berikut adalah negligence yang sering dilakukan oleh
jururawat :
1. Kegagalan untuk mengikuti Standard of Procedure (SOP) dalam melakukan perawatan
kepada pesakit.
2. Kegagalan dokumentasi perawatan dan penjagaan dalam Bed Head Ticket (BHT) pesakit
dan medication chart dengan betul


3. Kegagalan dalam penjagaan peralatan peralatan dalam ward dengan bertanggungjawab.
Contohnya, kehilangan peralatan Central Steril Service Department (CSSD) setelah
digunakan.
4. Kegagalan untuk berkomunikasi dengan doktor, rakan sekerja dan pesakit dengan berkesan.
5. Kegagalan untuk melakukan penilaian dan pemantauan dalam menjalankan penjagaan dan
perawatan kepada pesakit .
6. Kegagalan untuk bertindak sebagai advocate / penasihat kepada pesakit.
B. MALPRACTICE
Kesalahan yang dilakukan oleh seorang professional semasa melakukan tugasnya dengan
melanggar Standard of Practice atau tidak mengikut piawaian professional yang telah dipelajari
semasa latihan. Manakala, menurut Fergusson R. BA dan Stibbs A. BA. (2008). Malpractice ialah
kelakuan atau perkhidmatan yang kurang memuaskan dari segi penjagaan dan perawatan yang
diberikan oleh seseorang yang professional kepada kliennya (pesakit).
C. UNPROFESSIONAL CONDUCT
Pengurusan yang tidak professional adalah pengurusan yang boleh menjejaskan kesihatan
dan kebajikan orang awam. Keadaan ini juga, boleh menyebabkan pesakit hilang keyakinan kepada
perawatan kejururawatan. Contohnya, kegagalan Jururawat untuk mengamalkan teknik aseptik
berdasarkan Standard of Procedure (SOP) yang telah ditetapkan. Contohnya, semasa jururawat
melakukan pencucian luka keatas pesakit.

3. LAPORAN REFLECTIVE PRACTICE3.1 LATAR BELAKANG KEJADIAN

Insiden kes yang saya pilih sebagai Reflective Practice kepada diri saya sebagai pengajaran
telah berlaku di Wad Ortopedik X (Lelaki) di salah sebuah Hospital K di Negeri Selangor Darul Ehsan.
Kejadian ini berlaku, semasa saya menjalankan penempatan klinikal pada minggu pertama pada
semester enam ini. Ia berlaku ketika saya pertama kalinya pada minggu tersebut bertugas pada shift
pagi. Pesakit A seorang warganegara asing berasal dari India, berumur 46 tahun. Beliau
telah tinggal di Malaysia selama 8 tahun dan bekerja di sebuah kedai makan di sekitar daerah
Selangor. Melalui temubual, semasa kemasukkan pesakit A ke Hospital K. Pada Mei 2012, pesakit
A pernah mengalami Motor Vehicle Accident (MVA) dengan sebuah kereta. Akibat daripada
kemalangan tersebut menyebabkan pesakit A tidak sedarkan diri dalam beberapa hari di Intesive
Care Unit (ICU). Hal ini kerana, pesakit A telah mengalami kecederaan pada spinal cord.
Pada 26hb Julai 2012, semasa saya ditugaskan di kubikel tersebut assesmen keatas pesakit telah
dilakukan didapati Pesakit A kini mengalami tetraplegia (quadriplegia). Menurut laman web Mosby's
Medical Dictionary, (2009), tetraplegia ialah kelumpuhan yang melibatkan pada anggota tangan, kaki,
dan bahagian bawah anggota tubuh badan. Setelah berada dalam wad akibat jangka masa yang
panjang dan Jururawat tidak melakukan nursing care yang sempurna keatas penjagaan
pesakit. Pesakit A kini telah didiagnoskan mengalami infected sacral bedsore (pressure sore atau
decubitus ulcer). Penyiasatan swab Culture dan Sensitivity (C&S) telah dilakukan pada luka pesakit A
dan keputusan dari makmal mendapati pesakit A telah mendapat infeksi jenis Escherichia Coli
(E.Coli) pada luka tersebut. Keluasan luka tersebut ialah 4cm x 5cm dibahagian kiri dan kanan
pinggul pesakit. Oleh itu, setiap hari jururawat akan melakukan dressing untuk membersihkan sacral
bedsore tersebut. Justeru, seperti yang terkandung dalam Etika Kejururawatan Antarabangsa
(The International Code of Nursing Ethics) iaitu Jururawat dan Manusia (Nurses and People), sudah
menjadi tanggungjawab professional seorang jururawat untuk memberi jagaan perawatan kepada
orang lain iaitu pesakit dengan sempurna. Contohnya, melakukan ubah baringan pesakit setiap dua
jam untuk mengurangkan kejadian decubitis ulcer atau bedsore kepada pesakit yang mengalami
Cerebral Vascular Accident (CVA). Selain itu juga, jururawat hendaklah mengekalkan Standards of
Personal Conduct yang mencerminkan tentang professional dan meningkatkan keyakinan orang
awam. Sekali gus, mengekalkan kesihatan diri pesakit untuk memberi perawatan yang sempurna.

KEJADIAN

Pada 26hb Julai 2012 pada pukul 11:35 pagi, semasa insiden ini berlaku Pesakit A berada di cubicle
lima. Insiden ini terjadi melibatkan saya bersama seorang Jururawat Terlatih M yang baru sahaja
bertugas di wad tersebut. Ketika itu saya diminta oleh Jururawat Terlatih M untuk membantu beliau
melakukan dressing pada sacral bedsore Pesakit A. Jururawat Terlatih M mengarahkan saya untuk
memakai Personal Protection Equipment (PPE) yang lengkap untuk memberi perlindungan kepada
diri saya. Contohnya, memakai apron, mask, dan disposable glove. Sebelum ini, Mr. M (Pakar
Orthopedik) telah mengarahkan dressing dengan menggunakan providone dressing. Pada hari
insiden, selepas pemeriksaan yang dilakukan oleh Mr. M (Pakar Ortopedik) telah mengarahkan
menggunakan normal saline solution dan menyapu madu manuka setelah selesai melakukan cucian
luka tersebut. Oleh yang demikian, Jururawat Terlatih M mengarahkan saya untuk menyediakan satu
set troli yang lengkap untuk membantu beliau dalam melakukan dressing pada sacral bedsore pesakit
tersebut. Semasa saya membantu Jururawat Terlatih M melakukan dressing kepada pesakit A.
Perasan terkejut melihat dan mendapati Jururawat Terlatih M telah melanggar Standard of Procedure
(SOP) dimana Jururawat Terlatih M tersebut tidak menggunakan teknik aseptik semasa melakukan
dressing dimana beliau menggunakan sebelah tangannya untuk memerah swab yang telah dialirkan
normal saline solution dalam bekas gallipot di atas set dressing yang steril tersebut. Seterusnya,
Jururawat Terlatih M juga menggunakan kedua dua belah tangannya untuk berada di kawasan luka
pesakit A dan menyentuh sekeliling kulit dan kawasan luka tersebut semasa cucian luka dilakukan
keatas pesakit A. Walaupun dressing yang dilakukan pada sacral sore pesakit A dapat disiapkan
dalam masa 15 minit. Tetapi Jururawat Terlatih M telah melanggar prinsip prinsip aseptik sepanjang
melakukan dressing. Semasa beliau sedang melakukan cucian luka pesakit A saya sempat
bertanyakan soalan kepada Jururawat Terlatih M,

Jururawat Pelatih (saya) : Staff Nurse, kenapa menggunakan tangan, cuci luka tadi?
Jururawat Terlatih M : Adik, kalau kamu mahu inginkan kerja yang mudah dan tidak

mahu menggunakan masa yang terlalu lama untuk dressing.
Kamu hanya menggunakan tangan tanpa forcep untuk mencuci luka.
Setelah, melihat reaksi muka Jururawat Terlatih M yang berubah secara tiba tiba. Lantas, saya
tidak berani untuk bertanya lagi soalan kepada beliau. Lalu, saya menolak troli yang telah selesai
digunakan ke bilik rawatan untuk dikemaskan.


3.2 FEELING / PERASAAN.

Sepanjang prosedur dijalankan, pelbagai perasaan yang timbul dalam hati saya ketika itu.
Antaranya ialah,Semasa insiden berlaku saya berasa serba salah pada diri sendiri dan pesakit A
kerana tidak dapat menghalang tindakan Jururawat Terlatih M yang sedang melakukan dressing tidak
mengikut Standard of Procedure (SOP) telah melanggar teknik aseptik sepanjang melakukan
dressing kepada pesakit A. Hal ini kerana, perasaan risau apabila menegur Jururawat Terlatih M
yang sedang melakukan dressing akan melambatkan proses perawatan yang sedang
dilakukan. Selain itu, perasaan marah dan geram kepada Jururawat Terlatih M kerana tidak dapat
mengamalkan teknik aseptik semasa melakukan dressing. Sikap sambil lewa dan suka mengambil
kerja yang mudah dalam melakukan tugasan diamanahkan akan menjatuhkan profession sebagai
seorang jururawat. Hal ini kerana, sia sia sahaja setelah tiga tahun menjalani kursus dalam Diploma
Kejururawatan telah diberi pendedahan teori pengetahuan dan praktikal berdasarkan garis panduan
yang standard Jururawat Terlatih M gagal untuk memberi perkhidmatan yang baik dan bermutu
dalam perawatan dan penjagaan pesakit.
Seterusnya, perasaan selepas insiden adalah kecewa dengan Jururawat Terlatih M kerana gagal
untuk memberi bimbingan dan teladan yang baik kepada saya. Sebagai Jururawat Terlatih hendaklah
memainkan peranan, fungsi, dan sebagai seorang jururawat yang berkualiti dalam memberi
perkhidmatan perawatan dan penjagaan pesakit. Dimana Jururawat Terlatih M gagal untuk memberi
penyeliaan dan melibatkan diri dalam latihan kepada Jururawat Pelatih semasa di penempatan
klinikal dengan melakukan prosedur tidak mengikut Standard of Prosedur (SOP). Perasaan simpati
dan empati kepada pesakit A, oleh kerana malpractice yang dilakukan oleh Jururawat Terlatih M
dalam melakukan dressing yang boleh menyebabkan risiko kepada pesakit A untuk dijangkiti
Methicilin - Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA). Daripada insiden yang berlaku perasaan
keinsafan timbul dalam diri saya kerana telah mengajar sesuatu agar lebih membuka minda dan
critical thinking akan kepentingan tentang mengamalkan teknik aseptik dalam melakukan dressing.
Tambahan pula, dengan pengetahuan dan kemahiran yang saya miliki selama sesi pembelajaran tiga
tahun ini hendaklah digunakan dengan sebaiknya untuk memberi perawatan dan penjagaan kepada
setiap pesakit dengan baik dan bermutu tinggi pada masa akan datang.

3.3 EVALUATION / PENILAIAN

Terdapat pelbagai penilaian yang boleh boleh kita ambil daripada insiden yang telah berlaku iaitu
baik dari segi positif mahupun negatif. Daripada insiden ini dapatlah kita belajar daripada kesilapan
dan menjadi ingatan daripada pengalaman pengalaman yang lepas. Selain itu, kejadian ini juga
membentuk satu nilai moral atau contoh akan kepentingan Profession Kejururawatan dalam memberi
perawatan dan penjagaan yang sempurna kepada pesakit. Sebarang kesilapan dan malpractice dari
pihak Jururawat Terlatih M kemungkinan akan membawa kepada kemudaratan kesihatan pesakit
dimana luka yang dihidapi akan menyebabkan berpotensi mendapat Methicilin - Resistant
Staphylococcus Aureus (MRSA) pada masa akan datang.

KESAN POSITIF Banyak penilaian yang positif boleh saya ambil dari insiden ini yang
berlaku diantara saya dan Jururawat Terlatih M dimana saya boleh elakkan daripada melakukan
tindakan yang sama pada masa akan datang. Saya hendaklah menerapkan proses kejururawatan
semasa memberikan perawatan dan penjagaan terhadap pesakit.
Menurut Prinnell dan Meneses, (1986). Proses kejururawatan ialah suatu kaedah yang sistematik
untuk menilai keadaan klien, mengenalpasti keperluan klien supaya langkah dan tindakan yang
sesuai boleh diambil untuk memenuhi keperluan pesakit.
Tambahan pula, insiden ini juga telah memberi kesedaran kepada saya untuk bersikap lebih
berdisiplin, dimana saya lebih akauntabiliti terhadap tugas yang diamanahkan dan kesedaran akan
kepentingan mengekalkan teknik aseptik supaya tidak memudaratkan kesihatan pesakit terhadap
luka yang dihidapi pada masa kelak. Selain itu juga, Ia juga memberi kesedaran kepada saya
supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. KESAN NEGATIF

Kehidupan ini dianggap sebagai satu pusingan roda, dimana ada yang baik dan semestinya ada yang
buruk. Yang baik dijadikan teladan dan yang buruk dijadikan sempadan. Daripada insiden yang
berlaku terdapat juga beberapa penilaian yang negatif boleh dijadikan pangajaran sebagai panduan
kepada saya untuk membaiki diri saya yang serba kekurangan ini.

Antaranya ialah Jururawat Terlatih M melakukan tugasan yang diberikan dengan sambil lewa dalam
menjalankan penjagaan dan perawatan keatas pesakit A. Ini bermakna Jururawat Terlatih M telah
melanggar satu Kod Kelakuan Professional untuk Jururawat yang terkandung dalam Lembaga
Jururawat Malaysia iaitu Akta 2 iaitu Mengabaikan Tanggungjawab Professional dimana tidak
menjalankan tugas penjagaan keatas pesakit dengan sempurna. Kegagalan menurunkan
tanggungjawab untuk menggunakan rawatan yang munasabah. Contohnya, dalam insiden yang
berlaku, Jururawat Terlatih M telah melanggar teknik aseptik semasa melakukan dressing kepada
pesakit A. Selain itu juga, saya berasa sedih dengan sikap Jururawat Terlatih M yang gagal dalam
penyelia rakan sekerja dimana gagal untuk memberi bimbingan dengan praktikal yang betul atau
seragam mengikut Standard of Procedure (SOP) kepada saya sebagai Jururawat Pelatih. Hal ini
kerana, Jururawat Terlatih M gagal menjadi contoh seorang role model yang baik kepada saya dalam
memberikan perkhidmatan yang sempurna kepada pesakit dan ketika melakukan tatacara kepada
pesakit. Akhirnya, segala pengalaman dan kesilapan yang berlaku dijadikan pengajaran dan teladan
sama ada baik mahupun buruk untuk membaiki diri sendiri agar tidak mengulangi kesilapan yang
sama pada masa kan datang. Hal ini kerana, kecuaian yang berlaku akan mengurangkan keyakinan
kepada masyarakat untuk mendapatkan perawatan di hospital lagi. Sekaligus, ia akan mencalarkan
kerjaya atau profession sebagai seorang Jururawat Terlatih.

3.4 ANALISIS

Sudah menjadi lumrah dalam kehidupan setiap manusia mempunyai kelebihan dan
kelemahan masing masing untuk meneruskan proses kehidupan ini. Jika setiap kelemahan atau
kesilapan yang dilakukan disedari hendaklah diambil sebagai panduan dan mengambil langakah
untuk berubah dan membaiki diri dari semasa ke semasa. Jururawat Terlatih M hendaklah
melakukan sesuatu tugas yang diberikan dengan lebih akauntabiliti dan sedar akan malpractice yang
telah dilakukan oleh dirinya sendiri supaya ia akan membaiki kelemahan yang telah dilakukan.
Seterusnya, dapat mengubah sikap Jururawat Terlatih M yang lebih baik dalam memberi perawatan
dan penjagaan kepada setiap pesakit pada masa akan datang. Mengikut Kod Etika
Professional untuk Kejururawatan yang berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia, dibawah
akta 1.2 Tahap Perawatan/ Standard of Care 1.2.1 seorang jururawat tersebut dikehendaki
menjalankan intervensi yang bersesuaian dengan segera untuk mengelakkan komplikasi. Selain itu
juga, sikap sambil lewa yang ditunjukkan oleh Jururawat Terlatih M dalam menjalankan penjagaan
dan perawatan yang tidak sempurna ke atas pesakit berdasarkan hak hak pesakit. Hal ini kerana,
setiap pesakit berhak untuk menerima rawatan yang sempurna, dimana rawatan yang diberikan oleh
mana mana staff hospital hendaklah dengan penuh hormat, bermaruah tanpa mengira umur,
jantina, bangsa, budaya, agama, status sosial, keadaan fizikal atau mental, kewarganegaraan atau
sumber bayaran. Mengikut Needs Theory Abraham Maslow 1943, Hierarki keperluan
Maslow. Teori ini menyatakan dalam setiap diri seorang individu terdapat lima keperluan yang mesti
dipenuhi iaitu keperluan fisiologi, keperluan keselamatan, keperluan sosial, keperluan penghargaan
diri dan keperluan pencapaian hasrat diri. Dalam teori ini, mendapati pesakit A dari segi keperluan
keselamatan tidak dapat diberi dengan sempurna. Hal ini kerana, Jururawat Terlatih M tidak
mengamalkan teknik aseptik sepanjang melakukan dressing pada luka tersebut.

Kejururawatan merupakan satu bidang yang mulia di mata masyarakat dimana membantu
pesakit dalam memberi perawatan dan penjagaan kesihatan pesakit. Oleh itu, kita mestilah sedar
bahawa setiap negligence yang dilakukan bakal mengundang risiko dan membahayakan setiap
nyawa pesakit yang berada di tangan seorang jururawat. Diharapkan sikap malpractice yang berlaku
kepada Jururawat Terlatih M tidak akan berulang berlaku kepada saya pada masa akan datang untuk
menjamin kesejahteraan dalam menjalankan perawatan dan penjagaan kesihatan yang baik dapat
diberikan kepada pesakit dan masyarakat.

3.5 ACTION PLAN

Rentetan daripada insiden yang telah berlaku pelbagai tindakan dan usaha hendaklah diambil
oleh semua pihak untuk membaiki mutu perkhidmatan yang akan diberikan oleh Jururawat Terlatih
kepada masyarakat. Dengan mempertingkatkan tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat
ke arah peningkatan mutu kehidupan, penekanan kepada pentingnya kualiti, inovasi, promosi
kesihatan dan penghormatan kepada kemuliaan insan serta sistem kesihatan yang adil dan saksama,
mampu disediakan dan mudah diperolehi, cekap dan berkesan, berteknologi sesuai, bersesuaian
dengan persekitaran dan serasi pelanggan akan menjelaskan lagi hasrat Kementerian Kesihatan
Malaysia (KKM) bahawa Malaysia akan menjadi sebuah negara yang terdiri daripada individu,
keluarga dan masyarakat yang sihat. Antara usaha untuk penambahbaikan yang dapat dilakukan
adalah,

1) Dengan melakukan proses pembelajaran yang berterusan. Ia bertujuan memperolehi
pengetahuan, kemahiran dalam praktis dan maklumat terkini berkaitan dengan amalan kejururawatan
seiring dengan kemajuan perubatan dan kejururawatan. Selain itu juga, dapat meningkatkan
perkhidmatan berkualiti kepada komuniti dalam penjagaan dan perawatan kepada pesakit.
Contohnya, Jururawat Terlatih sentiasa mengambil bahagian dalam aktiviti Continue Nursing
Education (CNE), Continue Medical Education (CME), atau menghadiri kursus, seminar dan bengkel.
Contohnya, Continue Nursing Education (CNE) Kepentingan Mengamalkan Teknik Aseptik dalam
Melakukan Dressing. Selain itu juga, ia bertujuan menggalakkan jururawat tersebut menjalankan
tugasnya dengan lebih komited, akauntabiliti, dan penuh rasa ikhlas, jujur dan amanah. Ini selaras
dengan slogan Kementerian Kesihatan Malaysia Kami Sedia Membantu.


2) Selain itu juga, penyeliaan daripada Ketua Jururawat hendaklah sentiasa memantau dan
mengawasi setiap prosedur yang dilakukan oleh Jururawat Pelatih, Jururawat Terlatih dan staff
kakitangannya untuk memastikan setiap prosedur yang dilakukan dengan menggunakan satu garis
panduan yang seragam dan berkualiti dalam memberi perawatan dan penjagaan kepada pesakit.
Seterusnya, Ketua Jururawat juga haruslah memberi teguran yang membina sekiranya mendapati
Jururawat Terlatih atau staffnya melakukan kesilapan semasa melakukan prosedur agar Jururawat
Terlatih tersebut tidak akan mengulangi kesilapan yang sama pada masa akan datang untuk
perkhidmatan yang baik dan bermutu tinggi kepada setiap pesakit di dalam ward tersebut.


3) Di dalam wad juga, sebagai motivasi kepada staff wad atau Jururawat Terlatih. Ketua Jururawat
juga boleh memberi inisiatif atau ganjaran kepada Jururawat Terlatih dimana memberi Anugerah Staff
Terbaik kerana telah menunjukkan mutu perkhidmatan yang terbaik dengan mengikut Standard of
Procedure (SOP). Ganjaran yang diberi adalah bertujuan untuk meningkatkan minat seseorang staff
tersebut untuk menerapkan nilai Standard of Procedure (SOP) dalam menjalankan penjagaan dan
perawatan yang terbaik kepada setiap pesakit.


4) Seterusnya, dalam diri seorang Jururawat Terlatih perlulah mengamalkan pemikiran yang kritis
dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Chaffe, (1994), pemikiran yang kritis ialah pemikiran yang
aktif, terancang, proses kognitif digunakan untuk menilai dengan teliti pemikiran seseorang dan orang
lain. Konsep pemikiran yang kritis diterapkan dalam diri seorang Jururawat Terlatih ini adalah untuk
menilai keperluan dan melakukan assesmen sebelum, semasa dan selepas memberikan perawatan
dan penjagaan kepada pesakit. Selain itu, Jururawat Terlatih dapat menjangkakan risiko yang bakal
timbul sekiranya tindakan yang akan diterima oleh pesakit akibat daripada sikap Jururawat Terlatih
tidak mengamalkan sesuatu prosedur mengikut Standard of Procedure (SOP). Contohnya, semasa
melakukan dressing kepada pesakit A, Jururawat Terlatih M hendaklah berfikiran kritis bagi
memastikan luka dicuci sepenuhnya tetapi tetap mengekalkan prinsip prinsip asepsis untuk
mengelakkan infeksi berlaku.

5) Dari segi pengurusan pihak Hospital pula, audit boleh dilakukan dalam dua bulan sekali. Ia
bertujuan untuk menilai tahap praktis Jururawat Terlatih dalam memberikan perawatan dan
penjagaan kepada setiap pesakit. Semasa melakukan proses audit dilakukan, menggunakan senarai
semak kualiti audit yang seragam dan mengikut Standard of Procedur (SOP). Ia bertujuan untuk
meningkatkan kemahiran dan kecekapan kepada Jururawat Terlatih dalam melakukan perawatan dan
penjagaan kepada pesakit.6) Bagi pengurusan pihak Kolej pula, boleh menambahkan bilangan local preceptor di kawasan
penempatan klinikal di setiap wad mengikut hospital. Dimana Pengajar Kejururawatan yang
ditugaskan menjadi Penyelia di Hospital tersebut boleh bertanya kepada Jururawat Terlatih di wad
dengan kebenaran Ketua Jururawat wad untuk menjadi local preceptor. Dengan ini dapat memantau
setiap prosedur yang dilakukan oleh para Jururawat Pelatih di wad mengikut garis panduan yang
betul dan seragam. Selain itu, untuk memberi bimbingan dan tunjuk ajar setiap peralatan, kemudahan
dan teknologi yang terbaru digunakan di wad agar para pelatih dapat pengetahuan serta
mengaplikasikan dengan praktikal yang betul. Contohnya, penggunaan madu manuka diaplikasikan
pada luka bed sore untuk menggalakkan proses penyembuhan.

7) Akhir sekali untuk Jururawat Pelatih, perlulah mendapat pemantauan yang dari semua pihak
semasa mereka melakukan sesi latihan praktikal di penempatan klinikal sama ada dari Pengajar
Jururawat, Jururawat Klinikal, Ketua Jururawat dan Jururawat Terlatih. Dengan kerjasama dari semua
pihak menjadikan seorang Jururawat Pelatih tersebut sedar supaya lebih bersikap tanggungjawab
dalam menjalankan tugasannya. Selain itu, untuk melahirkan seorang Jururawat Pelatih yang
berkualiti tinggi kerana telah diajar untuk memperbaiki segala kelemahan dan kesilapan bagi
mengelakkan kesilapan yang sama di ulangi.


Kesimpulannya, pelbagai pihak sama ada dari Pengurusan Hospital dan Kolej hendaklah
memainkan peranan yang penting untuk mengurangkan kejadian negligence yang berlaku dalam
bidang kejururawatan ini. Segala usaha dan tindakan yang diambil mestilah berpandukan kearah
penambahbaikan dan menjamin perkhidmatan yang berkualiti dalam perawatan dan penjagaan dapat
diberikan kepada setiap pesakit.

RUMUSAN

Sepanjang saya menyiapkan tugasan ini, pelbagai rumusan yang dapat saya rumuskan
daripada kejadian yang berlaku. Dari segi sikap yang ditunjukkan, sebagai Jururawat Terlatih
hendaklah melakukan sesuatu tugas yang diberikan dengan lebih akauntabiliti dan sedar akan
negligence yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri supaya usaha penambahbaikkan segala
kelemahan dapat diatasi dirinya. Seterusnya, dapat mengubah sikap Jururawat Terlatih M kepada
lebih baik dalam memberi perawatan dan penjagaan kepada setiap pesakit pada masa akan datang.
Seterusnya, jururawat akan sentiasa mengekalkan Standards of Personal Conduct / standard
kelakuan peribadi yang mencerminkan tentang professional dan meningkatkan keyakinan awam.
Sekali gus, mengekalkan kesihatan diri pesakit dalam memberi perawatan yang sempurna. Oleh
kerana itu, Jururawat Pelatih adalah aset penting untuk menghasilkan Jururawat Terlatih yang
berkualiti, maka para pelatih haruslah diberi perhatian secara berterusan oleh pelbagai pihak bagi
memastikan kecemerlangan Jururawat Pelatih dalam pelbagai aspek pembelajaran mahupun
praktikal tercapai agar dapat melahirkan seorang Jururawat Terlatih yang berkualiti dan menjalankan
perawatan dan penjagaan kepada pesakit dengan mengikut Standard of Procedur (SOP).

RUJUKAN

Croke E.M, (2003). Nurses, Negligence, and Malpractice. Journal of American Journal Nursing,
September 2003.
Dewit S.C. (2010), Fundamental Concepts and Skills for Nursing Third Edition. Terbitan
Elsevier Inc.
Fergusson R. BA dan Stibbs A. BA. (2008). Kamus Jururawat Edisi Kedua. Terbitan Oxford
Fajar Sdn.Bhd.
Hawkins J. M, (2008). Kamus Oxford Fajar Edisi Keempat (dikemaskini). Terbitan Oxford Fajar
Sdn.Bhd.

Polisi Hospital 13 Hak Pesakit, Polisi Hak Hak Dan Tanggungjawab Pesakit Dan
Keluarga,Hospital Tunku Ampuan Najihah. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).
http://htan.moh.gov.my diakses pada 09.08.2012.Upload
Log in
Sign up

Browse
Download
1
of 3

asigment untuk cpd.
Ratings: (0)|Views: 8,242|Likes: 10
Published by Zaliha Daud
See More

INTRODUCTION.
Pembangunan professional berterusan
(Continuing Professional Development (CPD)
diperkenalkan untuk mencapai objektif-objektif yang ditetapkan oleh kementerian
kesihatan danlembaga jururawat malaysia sejajar dengan matlamat-matlamat yang
ditetapkan oleh polisikesihatan kebangsaan. CPD menandakan yang amalan
professional dalam kejururawatanmerupakan satu proses pengajian berterusan untuk
menaikan taraf pengetahuan, kemahiran-kemahiran dan pembangunan professi onal
peribadi seseorang pengamal kejururawatansepanjang kerjaya.Ia juga sebagai satu
cabang untuk melengkapkan para pengamalkejururawatan kepada teknologi terkini serta
perubahan perubahan terkini dalammeningkatkan kualiti perkhimatan .Terlalu banyak
difinasi yang diberikan untuk memperkenalkan tentang cpd. Institut berkanunkakitangan
dan pembangunan (2000) memberi definasi kepada cpd kepada maksud yang berbunyi
: CPD di t akr i f kan s ebagai kes edar an mengemas ki ni kes edar an i l mu
pr of es s i onal danmeningkatkan kecekapan professional sepanjang kerjaya seseorang.ia
adalah satu komitmenuntuk meningkatkan mutu professional, mengikut perkembangan
semasa dan sentiasa berusahauntuk memperbaiki mutu perkhimatan. Ia adalah kunci untuk
mengoptimumkan peluang kerjayaseseorang. Semua ini adalah untuk hari ini dan masa
hadapan.Petikan diambil
dari:http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_professional_development.CPD juga
didefinisikan sebagai pelbagai aktiviti-aktiviti pembelajaran di mana profesional-
profesional mengekalkan dan dibangunkan sepanjang kerjaya mereka untuk
memastikan bahawa mereka mengekalkan keupayaan mereka berlatih dengan selamat,
berkesan dan secarasah dalam skop memperkembangkan amalan mereka .Petikan
diambil dari :Modul School Of nursing and Allied Health
Sciences:NBBS1203Professionalism and Issues In Nursing B.Dari kedua-dua definisi
diatas boleh dirusmuskan bahawa CPD juga dikenali sebagai pembelajaran
berterusan yang diperkenalkan di sektor pekerjaan berasaskan perubatan samadasektor
swasta mahupun kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan Negara bertepatan dengan
You're reading a free preview.
Pages 2 to 3 are not shown in this preview.


Activity (13)
Filters
Add to collectionReview Add NoteLikeEmbed
1 hundred reads
1 thousand reads


Gafri Abdullah liked this


Siti Hasiah liked this


Nurhaliza Ali liked this


Julaiha Amir liked this


Mohd Faez liked this


Pi As liked this


Roshidah Mustaffa liked this


Che Hussin Norazlinda liked this
Load more
Recommended
PTK-CPD Mei 2009
WanRozain
Cpd for Nurses Udp081010
power_giler_833293
Profesionalisme Kejururawatan - Teknik Refleksi [Compatib...
hanipahhussin
taklimat cpd online
Richard Bagu
Expanded and Extended Role of Nurse
rajeshwari
Sbbs1203 Final Question 083
Nur Farzana
PERUBAHAN DALAM KEJURURAWATAN
Rozana Drahman
continuous professional development
Mazlina Maidin
Empowerment
Laihla Lai
Teori Dan Model Kejururawatan
bruce_li88

Download and print this document
Read and print without ads
Download to keep your version
Edit, email or read offline
Choose a format:
.PDF .DOCX
Download
Recommended


PTK-CPD Mei 2009
WanRozain


Cpd for Nurses Udp081010
power_giler_833293
hi


Profesionalisme Kejururawatan - Tekni...
hanipahhussin


taklimat cpd online
Richard Bagu
Page 1 of 3

About
Browse Books
About Scribd
Team
Blog
Join our team!
Contact Us
Subscriptions
Subscribe today
Your subscription
Gift cards
Advertise with us
AdChoices
Support
Help
FAQ
Press
Purchase Help
Partners
Publishers
Developers / API
Legal
Terms
Privacy
Copyright
Get Scribd Mobile


Mobile Site
Copyright 2014 Scribd Inc.
Language:

Upload
Log in
Sign up

Browse
Download
1
of 3
asigment untuk cpd.
Ratings: (0)|Views: 8,242|Likes: 10
Published by Zaliha Daud
See More

INTRODUCTION.
Pembangunan professional berterusan
(Continuing Professional Development (CPD)
diperkenalkan untuk mencapai objektif-objektif yang ditetapkan oleh
kementerian kesihatan danlembaga jururawat malaysia sejajar dengan
matlamat-matlamat yang ditetapkan oleh polisikesihatan kebangsaan. CPD
menandakan yang amalan professional dalam
kejururawatanmerupakan satu proses pengajian berterusan untuk menaikan
taraf pengetahuan, kemahiran-kemahiran dan pembangunan professi onal
peribadi seseorang pengamal kejururawatansepanjang kerjaya.Ia juga
sebagai satu cabang untuk melengkapkan para pengamalkejururawatan
kepada teknologi terkini serta perubahan perubahan terkini
dalammeningkatkan kualiti perkhimatan .Terlalu banyak difinasi yang diberikan
untuk memperkenalkan tentang cpd. Institut berkanunkakitangan dan
pembangunan (2000) memberi definasi kepada cpd kepada maksud
yang berbunyi :CPD di t akr i f kan sebagai kesedar an mengemaski ni
kesedar an i l mu prof essi onal danmeningkatkan kecekapan professional
sepanjang kerjaya seseorang.ia adalah satu komitmenuntuk meningkatkan
mutu professional, mengikut perkembangan semasa dan sentiasa
berusahauntuk memperbaiki mutu perkhimatan. Ia adalah kunci untuk
mengoptimumkan peluang kerjayaseseorang. Semua ini adalah untuk hari ini
dan masa hadapan.Petikan diambil
dari:http://en.wikipedia.org/wiki/Continuing_professional_development.CPD
juga didefinisikan sebagai pelbagai aktiviti-aktiviti pembelajaran di mana
profesional- profesional mengekalkan dan dibangunkan sepanjang kerjaya
mereka untuk memastikan bahawa mereka mengekalkan keupayaan mereka
berlatih dengan selamat, berkesan dan secarasah dalam skop
memperkembangkan amalan mereka .Petikan diambil dari :Modul School
Of nursing and Allied Health Sciences:NBBS1203Professionalism and
Issues In Nursing B.Dari kedua-dua definisi diatas boleh dirusmuskan
bahawa CPD juga dikenali sebagai pembelajaran berterusan yang
diperkenalkan di sektor pekerjaan berasaskan perubatan samadasektor swasta
mahupun kerajaan untuk meningkatkan taraf kesihatan Negara bertepatan
dengan
You're reading a free preview.
Pages 2 to 3 are not shown in this preview.


Activity (13)
Filters
Add to collectionReview Add NoteLikeEmbed
1 hundred reads
1 thousand reads


Gafri Abdullah liked this


Siti Hasiah liked this


Nurhaliza Ali liked this


Julaiha Amir liked this


Mohd Faez liked this


Pi As liked this


Roshidah Mustaffa liked this


Che Hussin Norazlinda liked this
Load more
Recommended
PTK-CPD Mei 2009
WanRozain
Cpd for Nurses Udp081010
power_giler_833293
Profesionalisme Kejururawatan - Teknik Refleksi [Compatib...
hanipahhussin
taklimat cpd online
Richard Bagu
Expanded and Extended Role of Nurse
rajeshwari
Sbbs1203 Final Question 083
Nur Farzana
PERUBAHAN DALAM KEJURURAWATAN
Rozana Drahman
continuous professional development
Mazlina Maidin
Empowerment
Laihla Lai
Teori Dan Model Kejururawatan
bruce_li88

Download and print this document
Read and print without ads
Download to keep your version
Edit, email or read offline
Choose a format:
.PDF .DOCX
Download
Recommended


PTK-CPD Mei 2009
WanRozain


Cpd for Nurses Udp081010
power_giler_833293
hi


Profesionalisme Kejururawatan - Tekni...
hanipahhussin


taklimat cpd online
Richard Bagu
Page 1 of 3

About
Browse Books
About Scribd
Team
Blog
Join our team!
Contact Us
Subscriptions
Subscribe today
Your subscription
Gift cards
Advertise with us
AdChoices
Support
Help
FAQ
Press
Purchase Help
Partners
Publishers
Developers / API
Legal
Terms
Privacy
Copyright
Get Scribd Mobile


Mobile Site
Copyright 2014 Scribd Inc.
Language:
English
Home
Nursing Care Plans
Sitemap
-----
HOME
o FORUM
Diseases and Disorders
Musculoskeletal Disorders
Obstetric Gynecologic
Renal/Urologic Disorders
Gastrointestinal Disorders
Respiratory Disorders
Neoplasms
Hematologic Disorders
Trauma
Featured
Nursing
Nursing Care Plans
Nursing Diagnosis
Nursing Interventions
Nursing Process
Nursing Theory
Nursing Video
Nursing Procedure
Patient Teaching
Nursing Specialties
Medical-Surgical Nursing
Psychiatric Nursing
Pediatric Nursing
Nursing News
Home Featured, Nursing Nursing Theory and Nursing Practice
Nursing Theory and Nursing Practice
Posted by lifenurses on November 7, 2009
20
0
0
inShare

Florence Nightingale taught us that nursing theories describe and explain what is and what is
not nursing (Nightingale, 1859/1992). Today knowledge development in nursing is taking
place on several fronts, with a variety of scholarly approaches contributing to advances in the
discipline.
Nursing practice increasingly takes place in interdisciplinary community settings, and the
form of nursing in acute care settings is rapidly changing. Various paradigms and value
systems that express perspectives held by several
Groups within the discipline ground the knowledge and practice of nursing. Because the
language of nursing is continually being formed and distinguished, it often seems confusing,
as does any language that is new to the ears and eyes. Nurses, who have active commitments
to the work of the discipline, whether in nursing practice, research, education, or
administration, are essential for the continuing development of nursing theory. This chapter
offers an approach to understanding nursing theory within three contexts: nursing knowledge,
nursing as a discipline, and nursing as a professional practice.
Definitions of Nursing Theory
Nursing theory is a conceptualization of some aspect of reality (invented or discovered) that
pertains to nursing. The conceptualization is articulated for the purpose of describing,
explaining, predicting or prescribing nursing care. (Meleis, 1997). Nursing theory is an
inductively and/or deductively derived collage of coherent, creative, and focused nursing
phenomena that frame, give meaning to, and help explain specific and selective aspects of
nursing research and practice. (Silva, 1997)
Types of Nursing Theory
Barnum (1998) divides theories into those that describe and those that explain nursing
phenomena. Types of nursing theories generally include grand theory, middle-range theory,
and practice theory. These will be described below.
Grand Nursing Theory
Grand theories have the broadest scope and present general concepts and propositions.
Theories at this level may both reflect and provide insights useful for practice but are not
designed for empirical testing. This limits the use of grand theories for directing, explaining,
and predicting nursing in particular situations. Theories at this level are intended to be
pertinent to all instances of nursing. Although there is debate about which nursing theories
are grand in scope, the following are usually considered to be at this level: Leiningers
Theory of Culture Care Diversity and Universality, Newmans Theory of Health as
Expanding Consciousness, Rogers Science of Unitary Human Beings, Orems Self-Care
Deficit Nursing Theory, and Parses Theory of Human Becoming.
Middle range Nursing Theory
Nursing scholars proposed using this level of theory because of the difficulty in testing grand
theory (Jacox, 1974). Middle-range theories are narrower in scope than grand theories and
offer an effective bridge between grand theories and nursing practice. They present concepts
and propositions at a lower level of abstraction and hold great promise for increasing theory-
based research and nursing practice strategies. The methods used for developing middle
range theories are many and represent some of the most exciting work being published in
nursing today. Many of these new theories are built on content of related disciplines and
brought into nursing practice and research (Lenz, Suppe, Gift, Pugh, & Milligan, 1995; Polk,
1997; Eakes, Burke, & Hainsworth, 1998). The literature also offers middle-range nursing
theories that are directly related to grand theories of nursing (Olson & Hanchett, 1997;
Ducharme, Ricard, Duquette, Levesque, & Lachance, 1998). Reports of nursing theory
developed at this level include implications for instrument development, theory testing
through research, and nursing practice strategies.
Nursing Practice Theory
Nursing practice theory has the most limited scope and level of abstraction and is developed
for use within a specific range of nursing situations. Nursing practice theories provide
frameworks for nursing interventions, and predict outcomes and the impact of nursing
practice. At the same time, nursing questions, actions, and procedures may be described or
developed as nursing practice theories. Benner (1984) demonstrated that dialogue with expert
nurses in practice is fruitful for discovery and development of practice theory. Research
findings on various nursing problems offer data to develop nursing practice theories as
nursing engages in research-based development of theory and practice. Nursing practice
theory has been articulated using multiple ways of knowing through reflective practice (Johns
& Freshwater, 1998). The process includes quiet reflection on practice, remembering and
noting features of nursing situations, attending to ones own feelings, reevaluating the
experience, and integrating new knowing with other experience (Gray & Forsstrom, 1991).
Nursing Is a Professional Practice
The major reason for structuring and advancing nursing knowledge is for the sake of nursing
practice. The primary purpose of nursing theories is to further the development and
understanding of nursing practice. Theory-based research is needed in order to explain and
predict nursing outcomes essential to the delivery of nursing care that is both humane and
cost-effective (Gioiella, 1996). Because nursing theory exists to improve practice, the test of
nursing theory is a test of its usefulness in professional practice (Fitzpatrick, 1997). From the
viewpoint of practice, Gray and Forsstrom (1991) suggest that through use of theory, nurses
find different ways of looking at and assessing phenomena, have rationale for their practice
and criteria for evaluating outcomes. Development of nursing knowledge is a result of
theory-based nursing inquiry. The circle continues as data, conclusions, and
recommendations of nursing research are evaluated and developed for use in practice.
Nursing theory must be seen as practical and useful to practice and the insights of practice
must in turn continue to enrich nursing theory.
No related posts.
Nursing Theory
Nursing Diagnosis
Instrument
Anxiety Disorder
Do you Like this article..?

Subscribe to receive more Nursing articles to your Inbox
Enter your email...


Follow us!

Leave a Reply
Enter your name...
(Required)
Enter your email...
(Will not be published) (Required)
Enter your website...
(Optional)

Popular
Comments
Archives
Nursing Assessment
Nursing Diagnosis and 11 Gordon's Functional Health Patterns
Nursing Care Plans For Hypertension
Pain Nursing Management
Nursing care plans for Diabetes Mellitus
Nursing Care Plans For Stroke
SUBSCRIBE BY EMAIL
Enter Your Email And Get Latest News From Lifenurses.com
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner
Categories
Diseases and Disorders
Featured
Gastrointestinal Disorders
Hematologic Disorders
Medical-Surgical Nursing
Musculoskeletal Disorders
Neoplasms
Nursing
Nursing Care Plans
Nursing Diagnosis
Nursing Interventions
Nursing News
Nursing Procedure
Nursing Process
Nursing Specialties
Nursing Theory
Nursing Video
Obstetric Gynecologic
Patient Teaching
Pediatric Nursing
Psychiatric Nursing
Renal/Urologic Disorders
Respiratory Disorders
Trauma
2009 Lifenurses Posts Comments
Sitemap Lifenurses Terms of use and Privacy policy Powered by WordPress