Anda di halaman 1dari 10

Definisi dan Konsep

Kurikulum

Othman Bin Che Man


Definisi
 Satu rancangan tindakan atau satu
dokumen bertulis yang
mengandungi strategi untuk
mencapai matlamat yang dihajat
(Ornstein dan Hunkin,1998)
 Kurikulum ialah satu budaya atau
ilmu pengetahuan untuk memandu
guru mengajar kumpulan murid
tertentu. (Mohd Daud, 1995)
Konsep Kurikulum
 Dokumentasi khas dan panduan.
 Tumpuan kepada kaedah
penyampaian.
 Program pengajian yang merujuk
kpd mata pelajaran
 Membentuk pengalaman
pembelajaran terancang.
 Konsep yang tersirat.
Matlamat dan Objektif
 Garis panduan dan penentu sempadan
ilmu.
 Penyampaian maklumat ikut peringkat.
 Relevan dan sesuai dengan kehendak
semasa.
 Membina modal insan abad ke 21.
 Melahirkan insan seimbang (J.E.R.I.S)
 Kurikulum yang sama – ideologi
masyarakat yang sekata dan bersatu.
 Melahirkan insan yang sayang dan
cintakan tanah air.
Hala tuju kurikulum
 Dibina berdasarkan:
 Dasar Pendidikan Negara
 Peraturan-peraturan Pendidikan
(Kurikulum Pendidikan) 1997.
 Akta pendidikan 1996

 Laporan Kabinet 1979


 Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran
(1979)
 KBSR digubal.

 Falsafah pendidikan
Proses Pembentukan Kurikulum
 Mengkaji, menganalisis dan memilih
 Teori-teoriberkaitan
 Falsafah pembentukan kurikulum

 Kriteria pembentukan kurikulum


Teori Berkaitan
 Tradisional
 Diasas oleh Dewey, Bobbit, Tyler, Taba dan lain-
lain.
 Pentingkan proses pemindahan pengetahuan
 Teori konseptual
 Diasas oleh Bloom, Brunner, Stake dan lain-lain.
 Ilmu pengetahuan distruktur mengikut konsep
utama.
 Fokus kepada analisis situasi semasa.
 Teori rekonseptual
 Diasas oleh ahli akademik berfahaman Marxism.
 Kurikulum adalah bidang ilmu yang dapat
membekalkan pedoman dan garis panduan.
Falsafah Pembentukan Kurikulum
 Idealisme  Essentialisme
 Ilmu diperolehi dari  Kurikulum dan guru
kebolehan berfikir. adalah faktor penting
 Realisme dalam pembelajaran
 Kebenaran adalah apa  Progressivesme
yang dapat dilihat  Pembelajaran berlaku
 Paramatisme berdasarkan perubahan
dan kemajuan
 Idea yang dapat
dipraktikkan adalah  Rekonstrutionalisme
benar.  Penerapan t/jawab
 Perianelisme sosial dan lahir
masyarakat berilmu
 Pendidikan adalah
berada dalam keadaan  Eksistentialisme
tetap.  Pendidikan melalui
persekitaran. Guru
bantu murid meneroka.
Kriteria Pembentukan Kurikulum
 3 kategori Reka bentuk
 Berpusatkan subjek
 Matapelajaran
 Disiplin
 Bersepadu
 Korelasi
 Berpusatkan pelajar
 Keperluan pelajar
 Pengalaman
 Humanistik
 Berpusatkan masalah.
 Situasi kehidupan
 Susun semula masyarakat
Kurikulum PJK
 Berasaskan keupayaan 3 domain
 Psikomotor
 Kognitif
 Afektif
 Penyelitan unsur subjek lain spt sains,
matematik, gografi dan lain-lain.
 Berpusatkan pelajar.
 Menggabungkan nilai
 Aplikasi teori pragmatisme.