Anda di halaman 1dari 14

PENYEBARAN

ISLAM PADA
ZAMAN
KERAJAAN
ABASIYAH
Latar belakang kerajaan
Abasiyah

• Nama kerajaan Abasiyah diambil


daripada nama bapa saudara nabi Al-
abbas.

• Lima kurun daripada tahun 132H-650H.


Struktur kerajaan Abasiyah
• Mewarisi sistem Khilafah secara
warisan(Wilayatul ahdi)
• Dipimpin oleh 37 orang Khalifah.
• Sistem pentadbirannya diadaptasi dari
sistem kerajaan Parsi-orang Parsi memeluk
islam dan memegang jawatan penting
dalam kerajaan.
• Contoh : istilah wazir maksudnya perdana
menteri diambil daripada bahasa parsi.
Sistem pemerintahan kerajaan
abasiyah
Khalifah-khalifah kerajaan
Abasiyah yang terkenal
Faktor penyebaran islam pada
zaman Abasiyah
Faktor utama perkembangan ilmu
pengetahuan pada zaman
Abasiyah
Semangat jihad umat islam
pada zaman kerajaan abasiyah

• Jihad di medan perang


• Jihad memajukan diri dan
membangunkan negara.
Perkembangan
pendidikan pada
zaman kerajaan
Abasiyah
Bidang ilmu
yang
diterokai
pada zaman
Abasiyah
Kepentingan ilmu
serta kesannya
dalam membina
tamadun.
Terima
kasih 