Anda di halaman 1dari 11

A Bulatkan huruf yang sama .

1
a d e a
2
g p q g
3
m n m h
4
p p d b
5
d b q d
B Suaikan huruf awal dengan gambar yang betul.
6
k
7
j
8
r
9
g
10
p
c Tandakan / bagi ejaan yang betul
11
baju
daju
12
juli
guli
13
mata
nata
14
ikor
ekor
15
jigi
gigi
D Suaikan gambar dengan perkataan yang betul
16
17
18
19
20
obor
ayam
ekor
ibu
ular
E Suaikan perkataan dengan gambar yang betul
21
22
23
24
25
kayu
ceri
paku
baja
jala
F Suaikan perkataan dengan gambar yang betul
26
27
28
29
30
kasut
katak
betik
siput
gajah
G Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan gambar.
31 Mira suka makan___________ .
A duku
B buku
C ciku
32 Lori bapa ada __________ .
A paku
B roda
C kuda
33 Nani suka baca _________ cerita.
A buku
B dadu
C baju
34 Ana ada satu _________.
A tisu
B labu
C topi
Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan gambar.
H Baca dan jawab soalan yang diberi.
Bulatkan jawapan yang betul
Ini bola.
Ini bola Ali.
Bola Ali baru.
Bapa beli bola ini.
Ali suka hati.
35 Ini bola
A Ali
B Abu
C Adik
36 Bola ini __________
A Lama
B Baru
C Buruk
37 Siapa beli bola ini ?
A Aki
B Ibu
C Bapa
G Baca dan jawab soalan yang diberi.
Bulatkan jawapan yang betul
Ini baju
Ini baju Siti.
Baju Siti cantik.
Ibu beli baju ini.
Siti suka hati.
38 Ini baju
A Mira
B Nina
C Siti
39 Baju ini _____________
A cantik
B hodoh
C Buruk
40 Siapa beli baju ini ?
A Nenek
B Ibu
C Bapa
NAMA
TAHUN
1 JAM
KERTAS INI MENGANDUNGI 40 SOALAN.
JAWAB SEMUA SOALAN.
SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KOLAM
26800 KUALA ROMPIN
PENILAIAN SETENGAH TAHUN
2011
BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN)
TAHUN 1