Anda di halaman 1dari 10

Nama.. Kelas...

SEKOLAH KEBANGSAAN CARDINAL VAUGHAN SONG


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
PENDIDIKAN KHAS
2013
PENDIDIKAN SENI
Satu jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Arahan
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.
2. Jawab semua soalan dalam kertas soalan
Arahan kepada calon
uliskan dengan terang Nama dan Taun! pada kertas jawapan anda.
2013
Pilih dan bulatkan jawapan yang betul
1. Di antara warna berikut, yang manakah bukan warna asas?
A. kuning B. merah C.putih
2. Warna isi buah betik yang masak ialah
A. jingga B.biru C.hijau
3. Bahan anyaman asas paling sesuai ialah
A. kertas B. lidi C. daun kelapa
4. Daun Inai menghasilkan warna ..
A. merah B. kuning C. hijau
5. Isi buah durian bewarna ..
A. biru B. kuning C. hijau
6. Apakah rupa bentuk pyramid?
A. segiempat B. bulat C. segitiga
7. Di dalam catan, air laut biasanya digambarkan dengan warna
A.ungu B. merah C. biru
8. Alat berikut digunakan semasa menggunakan warna air kecuali?
A.berus B. gunting C. kain buruk
9. Rupa segiempat boleh memudahkan kita semasa melukis
A. atap rumah B.pintu C. khemah
10. Apakah tiga warna asas ?
A. merah, biru dan kuning
B. hijau, kuning dan merah.
C. kuning, biru dan jingga
11. Antara berikut, media dan alat yang manakah TIDAK SESUAI
menghasilkan garisan ?
A. pensel B. pen C. Plastisin
12. Bahan yang paling sesuai untuk membuat tikar ialah ..................
A. buluh B. daun mengkuang C. lalang
13. Benda yang mana mempunyai garisan bergerak ?
A. air terjun B. rumah C. pokok
14. Rupa manakah yang kelihatan lebih jauh

15. Bayangan tubuh manusia dianggap sebagai ....................
A. bentuk B. rupa C. ruang
A
! C
16. Jenis lakaran garisan ini ialah............
A. berlingkar B. beralun C. berpancar
Soalan 17 hingga 20
Suaikan bahan dan hasilnya
17. Buluh dan kertas kereta mainan
18. Kotak dan kertas warna wau
19. Tanah liat penanda buku
20. Kertas warna dan gunting pasu
21. Manakah bukan warna pertama atau warna asas?
A. biru B. hijau C. merah
22. Apakah warna yang terhasil dari campuran warna biru dan
merah?
A. hijau B. jingga C. ungu
23. Fatimah mencampurkan warna kuning dengan biru. Warna apakah
yang akan Fatimah perolehi
A. jingga B. hijau C. ungu
Soalan 24 hingga 27
24
25
26
27
Soalan 28 hingga soalan 32
Sesuaikan gambar di bawah ini.
28
29
30
31
32
Soalan 33 40 berpandukan pada pernyatan dibawah.
Tandakan ( _/ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada
pernyataan yang salah
Soalan tamat
33.
Tikar dihasilkan daripada daun mengkuang. ( )
34.
Warna bulan dan bintang pada Jalur Gemilang ialah kuning.
( )
35. Sebiji bola mempunyai bentuk segiempat. ( )
36. Pasu tembikar dihasilkan daripada simen. ( )
37. Wau ialah permainan tradisional orang Melayu. ( )
38. Warna bulan dan bintang pada bendera Negeri Melaka ( )
ialah biru.
39. Buku mempunyai bentuk segiempat. ( )
40. Warna merah dicampur dengan warna kuning akan
menghasilkan warna jingga. ( )
Jawapan Soalan Peperiksaan Akhir Tahun
PSV Tahun 1
1. C
2. A
3. A
4. A
5. B
6. C
7. C
8. B
9. B
10. A
11. C
12. B
13. A
14. C
15. B
16. B
17.
18.
19.
20.
21. B
22. C
23. B
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. X
36. X
37.
38. X
39.
40.

Anda mungkin juga menyukai