Anda di halaman 1dari 1

Pentaksiran Kerja Kursus Tingkatan 4

Jadual Pentaksiran Kerja Kursus ICT Tingkatan 4


BIL PERKARA TARIKH TINDAKAN
1
23
4


5
Guru membimbing pelajar memahami
kandungan dan keperluan aspek kerja
kursusPelajar melaksanakan aspek kerja kursusGuru
menyemak dan memasukkan markah pelajar dalam
Borang ACFPelajar membuat semula aspek
kerja kursus tersebut sekiranya tidak
mendapat markah penuh (sekiranya ada)
Guru menyemak dan memasukkan markah
terbaru pelajar dalam Borang ACF (sekiranya
ada)

Guru ICT
Tingkatan 4
Pelajar ICT
Tingkatan 4
A
S
P
E
K

LA1.S01.1 Apply Correct Security
Procedures Using Antivirus
Mac
LA1.S01.2 Apply correct security procedures
using anti-spyware
Mac
LA1.S02.1 Locate and present information on
the impact of ICT on society
Februari
LA2.S03.1 Assemble the components of a
personal computer (PC)
April - Mei
LA2.S04.1 Install an operating system,
application software and utility programs
Jun Julai
LA2.S05.1 Explain the latest open source
software available and the latest
development in ICT
Julai - Ogos
LA3.S06.1 Crimp and test UTP cables September
LA3.S06.2 Configure and test network September
LA3.S07.1 Explain Latest development in
networks and communications
September-Oktober
6 Guru mengisi markah pelajar ke dalam
Borang ISF.M1
Februari Oktober Guru ICT
Tingkatan 4
7 Guru mengisi markah pelajar ke dalam
Borang BSF
Okt - Nov
8 Guru mendapatkan tandatangan pengesahan
daripada Pengetua/PK1/Ketua Bidang bagi
borang-borang berikut: I. ISF.M1 (Module 1)II.
ISF.M2 (Module 2)III. ISF.M2 (Module 3)IV. BSF
AprilSeptemberNovemberNovember
Guru ICT
Tingkatan 4
Pengetua/
PK1/
Ketua Bidang
9 Guru menyerahkan salinan borang BSF
kepada Ketua Panitia
November Guru ICT
Tingkatan 4