Anda di halaman 1dari 50

1

Kompetensi Kecerdasan Emosi


dan
Kepentingan Mengintegrasikannya
dalam Kurikulum Pendidikan Guru
OLEH:
PN MERIAM BT HJ ALLIAS
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
MPTAA KUALA LIPIS
2
EQATWORK
SejauhManakahKompetensiEmosiAnda?
1. Saya sedar perasaan saya, walau bersahaja, setiap saat,
seadanya.
2. Saya menggunakan kesedaran akan emosi ini untuk
membuat keputusan dalam kerjaya saya.
3. Saya diselubungi oleh emosi.
4. Ketika dalam konfrantasi, saya melawan dan membantah
atau hanya mendiamkan diri.

Skala: 1 l-----------------------------------------------------------l 10
Tidak Pernah Sentiasa
3
Emosi saya.....
5. Dalam mengejar matlamat saya boleh bertahan untuk
mendapat ganjaran saya daripada bertindak mengikut
dorongan hati.
6. Apabila saya teruja dengan satu cabaran, contohnya
satu mesyuarat penting atau pengucapan umum, saya
mendapat kesukaran untuk betul-betul bersedia.
7. Daripada menyerah kalah bila menghadapi halangan
atau kekecewaan, saya optimis dan terus mengharap.
8. Orang lain tidak perlu memberitahu saya perasaan
mereka, saya dapat melihatnya sendiri.
4
Emosi saya.....
9. Ketajaman deria saya tentang keadaan emosi orang
membimbing saya dalam memenuhi kehendak mereka
berkaitan personal atau pekerjaan.
10. Saya mempunyai masalah dalam menangani konflik
dan gangguan emosi dalam pekerjaan atau hubungan
personal.
11. Saya dapat mengesan sikap dalam sesuatu kumpulan,
mengenal pasti perasaan yang tidak diucap, dan
dengan berkesan mengujudkan suasana yang positif.
12. Saya dapat menjaga dan menahan emosi sedih saya
dan mengawalnya supaya saya boleh melakukan tugas
yang sepatutnya saya buat.
5
Emosi saya.....
13 Saya mempunyai pandangan yang jelas
tentang tujuan hidup saya dan
menggunakannya untuk membuat keputusan.
14 Saya tidak mendedahkan pendapat dan
perasaan saya untuk mengelak dari orang
merasa tersinggung atau terganggu.
15 Saya tahu potensi saya dan menunjukkan
seboleh-bolehnya dalam kerjaya dan hidup
saya.6
Emosi saya.....
Kecerdasan Superior : 121 140
Tinggi / Atas Purata : 111 120
Sederhana / Purata : 91 110
Rendah (IQ - Slow learner) : 71 90
Sangat Rendah (IQ - Lembap / Sedikit
terencat akal) : 51 - 70
7
How Do You Feel
Today?

Bagaimana perasaan
anda hari ini?
8
9
atau begini?
10
The many faces of Emotions..
11
Emotions
12
Emotions
13
Emotions.
14
Dapatkah anda
meneka siapa
empunya
wajah ini?
Apakah emosi
yang
ditonjolkan?
Former US Presiden
Bill Clinton
15
Types of Emotions /
Jenis-jenis Emosi
Anger
Depression
Disapointment
Empathy

Fear
Guilt
Resentment
Respect
Responsibility
Understanding
Marah
Kemurungan
Kekecewaan
Memahami perasaan
orang lain
Takut
Bersalah
Tersinggung
Hormat
Bertanggung-jawab
Memahami.
16
Istilah Perasaan
Perkataan Positif
Diakui
Dihargai
Optimistik
Dihormati
Bebas
Wajar
Bangga
Menggalakkan
Selamat
Berpuas hati
Perkataan negatif
Diabai
Tidak dihargai
Pessimistik, Tiada
harapan
Tidak dihormati
Dikawal, terperangkap
Aib
Terbantut
Goyah
Kecewa
17
Ignorant Idolised Ignored imaginative Immune
Impatient imperfect Important Impressed imprisoned
Impulsive Impure incomplete Inattentive Incredible
Indecent Indebted Industrious ineffective informed
inferior Inflated Inhibited Innocent Innovative
Insane Insecure Insensitive insincere Isolated
Insulted Interested interrupted intimate Insulted
Irrational Invisible Intolerant Irritated involved
Feeling Words Beginning with I
18
MARAH: Suatu emosi
yang bahaya
19
Anger Quotation and
Images
Anyone can become angry--that
is easy. But to be angry with the
right person, to the right
degree, at the right time, for
the right purpose, and in the
right way--this is not easy.
-
Aristotle
20
Quotation
No man can think
clearly when his fists
are clenched...

-George Jean Nathan


21
Quotation..


-Dr. Robert Anthony


Orang yang paling kuat adalah
orang yang dapat menahan
kemarahannya...
- Imam Al-Ghazali
22
A Coming Crisis: Rising IQ, Dropping EQ.
Dalam kejadian yang menimpa Muhammad Afiq, pelajar
Tingkatan Satu pada April 2005, dia dikatakan dipijak dari
belakang dengan kasut kadet polis oleh pelajar Tingkatan
Lima.
Dalam kejadian kedua pada Mei 2005, mangsa dipercayai
dibelasah tiga pelajar Tingkatan Tiga dengan menghentak
badan dan kepalanya ke almari kayu sehingga cedera teruk
pada saraf tunjang yang memungkinkannya menjadi
lumpuh.
Dalam kejadian-kejadian ini, pelajar-pelajar senior itu
dengan perasaan yang begitu marah (atau angkuh?) telah
bertindak kasar dengan menggunakan senjata yang
mereka ada, iaitu kasut yang berat dan almari kayu.
Jika pada masa itu mereka berfikir sejenak tentang
akibatnya dan mengawal emosi amarah mereka, perbuatan
keterlanjuran dapat dielakkan.
23
Realiti Pelajar Kini
Terdapat tiga kategori pelajar kita hari
ini:
Berjaya dalam akademik, tetapi gagal
dalam akhlak dan moral
Bagus akhlak dan moral, tetapi lemah
dalam akademik
Gagal kedua-duanya apa kejadahnya
remaja macam ini? (sekadar meminjam
kata-kata Wan Kamarudin edisi siasat
NTV7)
(Dr. Ahmad Zaki, 2004)
24
Walaupun IQ tinggi tidak menjanjikan
kemewahan, prestij, atau kebahagiaan dalam
hidup, namun sekolah-sekolah dan budaya kita
menekankan kebolehan akademik,
mengenepikan kecerdasan emosi satu set trait
atau sifat atau watak, yang begitu mustahak
untuk matlamat hidup seseorang. Kunci
kebimbangan saya letaknya pada kecerdasan
emosi: kebolehan seperti keupayaan
memotivasikan diri sendiri dan tabah walaupun
dalam kekecewaan, mengawal dorongan dan
melambatkan ganjaran/kepuasan,
mengawalatur perasaan hati, dan menahan
kemampuan untuk berfikir, berempati dan
berharap daripada digenangi oleh kedukaan.
(Grossman, 1965)

25
Mana yang lebih penting dalam
menentukan kejayaan hidup?
Kemahiran emosi
Kemahiran sosial atau
Kebolehan intelektual?
26
Kejayaan Hidup
Tidak berdasarkan bagaimana
pintarnya seseorang individu
tetapi lebih menekan kepada
ciri-ciri sahsiah yang
dimilikinya
27
Pembangunan sumber manusia yang dikenali
juga modal insan (human capital) antara perkara
yang diberi penekanan oleh kerajaan dalam
Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Nilai
modal insan ini walaupun tidak pernah tertera
dengan jelas dalam laporan untung organisasi, ia
berperanan besar dalam menentukan prestasi
organisasi terbabit. Dalam konteks yang lebih
luas, modal insan mencorak hala tuju negara ke
arah pencapaian wawasan. Tanpa sumber
manusia berkualiti, sesebuah negara akan lemah
kerana ketiadaan fakta yang menjadi pencetus
kepada inisiatif baru dalam kegiatan
sosioekonominya
(Muhammad Hisyam Bin Mohamad, 2005).
28
KECERDASAN EMOSI
satu jenis kecerdasan sosial yang
melibatkan keupayaan seseorang
memantau emosi diri sendiri dan orang
lain, membezakan emosi-emosi itu, dan
menggunakan maklumat itu untuk
membimbing pemikiran dan
tindakannya.
-John Mayer & Peter Salovey, 1991
29
EQ merupakan keperluan asas
bagi keberkesanan penggunaan
IQ. Jika bahagian otak yang
mengawal perasaan kita rosak,
pemikiran kita menjadi kurang
efektif.

-Daniel Goleman, 1995.
30
Kebenaran Tentang EI
Berbeza dengan IQ yang tidak banyak
berubah selepas umur belasan tahun,
EI lebih mudah dipelajari, dan ianya
terus berkembang semakin meningkat
umur dan semakin banyak pengalaman
yang dilalui kecekapan kita dalam EI
akan terus berkembang.
31
Sejarah Perkembangan KE
1920 - E.L. Thorndike menggunakan konsep Social
Intelligence.
1983 Kecedasan Pelbagai oleh Howard Gardner
1985 Istilah KE digunakan dalam disertasi kedoktoran.
1985 Reuven Bar-On Menghasilkan istilah EQ Beliau
mendapati manusia yang mempunyai IQ
tapi EQ tidak berjaya dalam hidup.
1990 John Mayer & Peter Salovey menghasilkan 2 artikel
tentang KE dalam Jurnal Akademik.
32
Sejarah Perkembangan KE..

1995 -Daniel Goleman menghasilkan buku Emotional
Intelligence (International Best Seller). (Collect, organise and
dramatized)
1997 Steiner & Perry (1997), seorang lagi yang pakar dalam EQ
menjelaskan Literasi Emosi sebagai kebolehan.

Emotional Literacy is made up of 3 abilities:

1. The ability to understand your emotion.
2. The ability to listen to others and emphatize with their emotions.
3. The ability to express emotions productively.

33
APAKAH PERTALIAN
ANTARA
PEMBANGUNAN
KECERDASAN EMOSI
DALAM DIRI
DENGAN TUNTUTAN FPK ?
34
FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan
Ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan.
Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat
dan negara.
35
EMOTIONAL INTELLIGENCE
COMPETENCIES
(EIC)
Education for the heart, as well as the
mind. Learning must embrace students
hearts as well as their minds.
Pendidikan adalah untuk membina
hati / jiwa seperti
mana minda.
36
EI Competencies
the capacity for recognizing our own
feelings and those of others,for motivating
ourselves, and managing emotions well
inourselves and in our relationships
kebolehan untuk mengenali perasaan diri
sendiri dan perasaan orang lain,
bagi mendorong kita mengurus emosi
dalam diri kita
dan dalam perhubungan kita dengan orang
lain
37
The Emotional Intelligence Competence
Framework
(Kompetensi Kecerdasan Emosi)
Personal Competence
Kompetensi Personel
Social Competence
Kompetensi Sosial
Self Awareness Self Management
Kesedaran Pengurusan
Kendiri Kendiri
Social Awareness Social Skills
Kesedaran Sosial Kemahiran
Sosial
38
Aktiviti 1: Pengkelasan KKE
Lihat Lampiran komponen KKE
Lihat Model KKE
39
Rangka Kompetensi Kecerdasan Emosi Daniel Goleman (1998)
1. Kompetensi Personal: Kompetensi-kompetensi ini
menentukan bagaimana kita mengurus diri sendiri
Kelompok Kompetensi Aspek Kompetensi
(a) Kesedaran Diri: Mengetahui
keadaan dalaman, keutamaan,
kekuatan dan intuisi sendiri.
i. Kesedaran emosi
ii. Penilaian diri yang tepat
iii. Keyakinan diri
(b) Mengawalatur diri:
Mengurus keadaan dalaman,
cetusan rasa dan kelebihan sendiri
i. Kawalan perasaan
ii. Amanah
iii. Ketelitian/Bercermat
iv. Kebolehsesuaian
v. Inovatif
(c) Motivasi Diri: Kecenderungan
emosi yang membimbing atau
memudahkan pencapaian
matlamat
i. Dorongan pencapaian
ii. Komitmen
iii. Inisiatif
iv. Bersikap optimis
40
Rangka Kompetensi Kecerdasan Emosi Daniel Goleman
(1998)
2. Kompetensi Sosial: Kompetensi-kompetensi yang
menentukan bagaimana kita menangani perhubungan
Kelompok Kompetensi Aspek Kompetensi
(a) Empati:
Kesedaran tentang perasaan,
keperluan dan kerisauan orang
lain
i. Memahami orang lain
ii. Memajukan orang lain
iii. Orientasi perkhidmatan
iv. Penyungkitan (leveraging)
kepelbagaian
v. Kesedaran tentang
(b) Kemahiran sosial:
Kepakaran dalam merangsang
respon yang diingini dalam
orang lain
i. Pengaruh
ii. Komunikasi
iii. Pengurusan konflik
iv. Kepimpinan
v. Pemangkin perubahan
vi. Membina ikatan
vii. Kolaborasi dan kerjasama
viii. Kebolehan berpasukan
41
A
Dangerous
Paradox at
Work!
The most telling signs of this are:
Childhood and teenage
depression.
Alienation
Drug abuse
Crime and violence
Eating disorders
Unwanted pregnancies
Bullying and dropping out
of school.
42
Mengapa Perlunya KKE?
Keputusan dari satu kajian berdasarkan temuramah
yang dilakukan bersama konsultan-konsultan,
majikan-majikan dan pekerja-pekerja oleh the
Secretarys Commission on Achieving Necessary Skills
(SCANS) of the U.S. Department of Labor dalam
tahun 1991 menunjukkan perlunya kemahiran-
kemahiran pekerja dalam tiga bidang am. Bidang-
bidang ini termasuk:
Kemahiran asas (seperti membaca, menulis,
matematik, mendengar, bercakap)
Kemahiran berfikir (seperti berfikir secara kreatif,
membuat keputusan, menyelesaikan masalah,
penaakulan)
Kualiti-kualiti personal (seperti bertanggungjawab,
penghargaan diri, kebolehan bersosial, pengurusan
diri, kejujuran).
(Jankowski, 2002),
43
What
Does The
Management
Want ?????
Listening and
Oral Communication skills

Adaptability and creativity

Personal management,
confidence and motivation

Inter and intrapersonal skills

Negotiating disagreements

Effectiveness in the
organization

44
Justifikasi mengintegrasikan KKE
dalam Kurikulum Pendidikan Guru.
A happy, caring and cheerful teacher will have
happy, caring, and cheerful students.

Teachers level of EI is by far the single most
important variable in creating a classroom where
EI can be developed healthily.

The single most important variable in the teachers
EQ is how they handle their emotions, especially
their negative emotions.

An effective and successful teacher is largely one
who can handle her or his negative feelings in an
authentic, real and healthy way.
Perspektif Guru
45
Justifikasi mengintegrasikan EIC
berasaskan kajian
Students equipped with emotional skills perform better
on tests and other measures of learning.

There is a link between emotional intelligence and
constructive behaviour.

Students equipped with emotional skills are less violent,
better able to solve disputes with adult intervention, and
less likely to use drugs, drink alcohol, or become
pregnant.

They are more cooperative, helpful, hopeful and
empathetic.

Emotionally intelligent students can concentrate and
persist , overcome frustrations, and share
compassionately in their learning process.
Perspektif pelajar
46


(C) Rise of
false leaders


External
(Social Competence)
Loss of Adab (B)
Internal
(Personal Competence)

(A)
Confusion and
error
in knowledge

EI: INSIDE-OUT FACTOR
47
The most exciting breakthroughs
of the 21
st
century will not occur
because of technology but
because of an expanding
concept of what it means to be
HUMAN.....
(John Naisbitt (2000) Megatrends Asia
48
Pantun
Penat mendaki menuruni lembah,
Tiba di sungai menebar jala;
Kenali diri sedia berubah,
Khidmat diberi penuh rela.
Ikan tenggiri ikan haruan,
Dimasak gulai untuk dimakan;
Kawal emosi, terima teguran,
Amalan mulia elok diamalkan.
49
Sedangkan lidah lagi tergigit
P. Ramlee & Saloma
Sedangkan lidah lagi tergigit
Apa pula suami isteri (2x).
Buang yang keruh, ambil yang jernih
Baru teguh peribadi (2x).
Apa guna kita bertengkar
Suami isteri harus bersabar
Kasih sayang rukun dan damai
Hidup seperti dalam mahligai
Maaf hamba wahai dinda
Buang yang keruh, ambil yang jernih
Baru teguh peribadi.
Suami isteri mesti muafakat
Rumah tangga mendapat berkat.


50

Terima kasih
thank you..

Anda mungkin juga menyukai