Anda di halaman 1dari 2

Modellbåt-bygger og maskinist til daglig

rAI,T-
og finne på "Prøverom f or Diesel-
innsprøytnings-utstyr ". ERLINC BØE,
SPATruN
ved lngebrigt Dalseg
VSD 6KNM KVARVEN er en av og bølger i håret, som visstnok skal være
Sjøkrigsskolens skoleskip, og er bygget ,iånr"tin"nt varemerke. men fra spøk til
ved Fjellstrand båtbyggeri i Hardanger. realrt eter.
"b"ildet i slutteri av Dette hat vel vært ett
Den d'ere ser her 1pa tidkrevende
artiklen) er i målestokk 1:50 d.v.s. at arbeid og puslespill, Bøe?
modellen er 1,7 meter lang, og i tro Bak denne modellen ligger det ca. 1-12
kopi. års arbeid, og fremdeles mangler den
Skroget er bygget i polyester og overbyg- enkelte små finesse, men det flr komme
nins i tvnn finbr. etter hvert.
Dei 'har- 2 elektromotorer og Den har kostet meg 5000 kroner.
fartsregulator til framdrift, motorene Jeg kan nevne at ieg var i Tønsberg i
har den finessen at de kan kjøres høst på en konkurranse med båten.
uavhengig av hverandre. Modellen er Der var vi samlet 35 modellbyggere fra
oqså utityrt med servomotorer for Norge og Sverige. Vi konkurrerte etter
siåe.tyring. Modellen er med andre internasjonale regler, så interessen er
ord radiostyrt meget stor.
Dette fortåller Erling Bøe, som siden Jegj var da så uheldig å få brent opp
1965 har vært ansatt ved maskinverk- begge elektro-motorene, men nå skal jeg
stedet i Haakonsvern. montere elektriske hastighets-regulator-
*får
Daglig er han å finne ph ett er, som er mere driftsik"kre, så jeg
irrriponerende lite rom, som- smukt prøve L komme sterkere igjen i 1,982.
kalles, "Prøverom for Diesel innsprøyt- Jeg liker å bygge modeller av
nings utstyr". marinefartøy, så neste modell håper jeg
Modellbyggeren er tidligere sjømann kan bli minesveiperen av SAUDA-klas-
med en samlet fartstid rundt 20 år, som sen, dersom jeg får låne tegninger da.
annen oB førstemaskinist. Her skulle det For tiden holder j"g på med hurtigruten
være rikelig med tid til å få vann iknea "Erling Jarl" .

1B
Den første modellbåten jeg bygde som skytes ut med en drivladning fta
guttunge var M/S Balck Princ tilhørende startpistolskudd, og hadde en rekkevid-
F."d. bltens rederi. Deretter ble det en de på 40 meter og var laget av plast.
båt som het M/S Denebb bygget ved Kanonen på fordekket hadde 18. skudd
BMV-Viken, det var et lasteskip, og i magasinet og ladet seg automatisk.
gamle Fjalir som var den første i Boforsen på akterdekk og radaren var
Sogneselskapet. også styrt over {ernkonffollen. Dette
Jeg er medlem av en klubb som heter fyrverkeri av en modellbåt var helt
Skala Modellbåt Klubb. der vi er rundt enestående sak i en lengde av 1,5
35 medlemmer os vi møtes hver 1'4. meter.
dag. For tiden er vi uten klubblokaie, Du, Erling, skytesporten har du også
må vi håper på L fL et nytt i nzermeste syslet med?
framtid. "Jøss ja". Min sønn dro meg med på
Modellbåtene vi bygger er utelukkende skytebanen, ogjeg ble grepet over skyte-
etter original-tegninger. Hittil har vi sportens fantastiske krav som i seg selv er
siøsatt ca. 30 båter. Teg kan nevne noen en stor opplevelse.
Ju d" -od"llene vi h"ttygget' Jeg arbeidet mest i ungdomsgruppen i
M/S Bolero- M/S Hardanger - M/S Laksevåg Skytterlag.
Rosendal - S/S Nordstiernen Ja, det var en herlig tid.
slepebåten Valcanus - redningskøytene Ellers Erling, fortelles det at du er en
Sjøfareren og Skomvær. trollmann med bilforeassere?
Den sistnevnte modellen innbrakte ca. Trollmann nei, men"det hender at jeg
6000 kroner ti-l Redningsselskapet. da kan komme med råd eller hjelpe noen,
den for kr. 5,- var tiigjengelig for men ellers er det lite mekanisk trøbbel
kjøring i en kunstig dam på en messe i med en forgasser, det er mest skitt og
Bersenshallen. lort som er plagen.
Detfe blir "gudjammerlig mye mas
om modellbLter, men la meg nevne en Men min Solex forgasser på "Bobblen"
båt av Storm-klassen jeg så i Tønsberg. den er det skielden trøbbel med?
Han som hadde bygd 'i^t denne modellen Ja, det er dei nok for det er noen av de
hette Lie og fra Horten. beste forgassere som er laget sier
Kanonbåten var radiostyrt, den var "Erling den fingernemme" maskinist fra
utstyrt med Penquinraketter som kunne Hall 11 og Bergen.

Her ses modellbåten VSD 6 KNM


Kvarven en tro kopi til minste detalj.

PS. Etter at dette intervu ble tatt har


KNM Marstein og KNM Kvarven skiftet
navn til henholdsvis KNM Vigra og
KNM Hitra.
Redaksionen ønsker Bøe tillykke med
modellån og framtidige byggeprosjek-

L9