Anda di halaman 1dari 5

Kelebihan

kaunseling
kelompokSangat praktik kerana dapat
mengurangkan bebanan kaunselor
Dapat menyelesai masalah yang sama
di antara klien
Klien mendapat kebebasan untuk
meneroka masalah interpersonal dan
bebas meluahkan perasaannya
klien akan mendapat maklum balas
yang positif dari ahli kelompokKlien dapat mencuba tingkah laku
baru dalam keadaan selamat
Dapat memupuk perasaan percaya
mempercayai dan hormat
menghormati di antara klien
Dapat mewujudkan satu sistem
sokongan bagi ahli kelompok
Dapat meningkatkan konsep kendiri
klien

Kelemahan
kaunseling
kelompok


Tidak sesuai untuk semua klien
Klien berasa tertekan apabila
berhadapan dengan orang lain
Klien sukar meluahkan perasaan
kepada orang lain jika
masalahnya terlalu peribadi

Anda mungkin juga menyukai