Anda di halaman 1dari 5

REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK)

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : E-011-2 JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI - PERALATAN, TAHAP 2

NAMA CALON : PUSAT BERTAULIAH : INSTITUT TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN YPJ

PERINGATAN : 1. RPK ini hendaklah diisi dan disimpan dalam Portfolio Calon.
2. Pegawai Penilai (PP) dan Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) perlu menandatangani hanya SETELAH calon mencapai ketrampilan yang dikehendaki.
3. Bulatkan kaedah penilaian yang digunakan bagi menilai calon: A = UJIAN KEMAHIRAN; B = PROJEK/ TUGAS KHAS; C = UJIAN LISAN; D = UJIAN TEORI; E = LAIN-LAIN.
4. Bukti-bukti pencapaian ketrampilan mesti disimpan dalam Portfolio Calon. (PPD MESTI menyemak bukti-bukti ini sebelum mengesahkan ketrampilan calon).

PEGAWAI PENILAI & PEGAWAI PENGESAH DALAMAN


YANG DITAULIAH
DILANTIK SEBAGAI : PEGAWAI PENGESAH DALAMAN PEGAWAI PENILAI PEGAWAI PENILAI PEGAWAI PENILAI
NAMA :
CONTOH TANDATANGAN :

NO. NO. TUGAS 1.05


MODUL Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian BILIK LUKISAN
1.00 Kaedah Penilaian A B C D E
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan

NO. NO. TUGAS 3.05 6.02 PEGAWAI PENGESAH LUARAN


MODUL Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian MAKMAL PNEUMATIC MAKMAL PNEUMATIC
2.00 Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan
REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : E-011-2 JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI - PERALATAN, TAHAP 2

NAMA CALON : PUSAT BERTAULIAH : INSTITUT TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN YPJ

NO. NO. TUGAS 3.04 6.05 6.03 5.04


MODUL Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian MAKMAL HIDRAULIK MAKMAL HIDRAULIK MAKMAL HIDRAULIK MAKMAL HYDRAULIC
2.00 Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E A B C D E A B C D
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan

NO. NO. TUGAS 5.01


MODUL Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian MAKMAL ELEKTRONIK
3.00 Kaedah Penilaian A B C D E
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan

NO. NO. TUGAS 4.03 4.04 PEGAWAI PENGESAH LUARAN


MODUL Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian MAKMAL ELEKTRONIK MAKMAL ELEKTRONIK
4.00 Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan
AP 2

STRIAN YPJ

5.04

AL HYDRAULIC
E

UARAN
REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM) : E-011-2 JURUTEKNIK ELEKTRONIK INDUSTRI - PERALATAN, TAHAP 2

NAMA CALON : PUSAT BERTAULIAH : INSTITUT TEKNOLOGI PERINDUSTRIAN YPJ

NO. NO. TUGAS 7.03 7.04 5.03


MODUL Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian MAKMAL ELEKTRONIK MAKMAL ELEKTRONIK MAKMAL ELEKTRONIK
4.00 Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E A B C D E
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan

NO. NO. TUGAS 5.02 5.05 5.06 6.04


MODUL Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian MAKMAL ELEKTRONIK MAKMAL ELEKTRONIK MAKMAL ELEKTRONIK MAKMAL ELEKTRONIK
5.00 Kaedah Penilaian A B C D E A B C D E A B C D E A B C D
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan

NO. TUGAS 6.01 PEGAWAI PENGESAH LUARAN


Tarikh Penilaian
Tempat Penilaian MAKMAL ELEKTRONIK
Kaedah Penilaian A B C D E
T/Tangan PP
T/Tangan PPD & Tarikh

Bukti Ketrampilan
AP 2

STRIAN YPJ

6.04

AL ELEKTRONIK
E

UARAN