Anda di halaman 1dari 1

Budaya dan pembelajaran

Beri definisi budaya?


kepelbagaian budaya adalah cara atau gaya hidup pelbagaimasyarakat dan bangsa.
Budaya ini merangkumi pelbagaiaspek seperti sejarah, kesusasteraan, politik, muzik,
lukisan,seni bina, falsafah, idea, tabiat dan nilai kepercayaan yangditurun temurun dari
generasi ke generasi. Budaya juga bolehdikaikan dengan pengalaman interaksi sosial
individu denganmasyarakat sekelilingnya. Budaya adalah lambang kejayaansesuatu
masyarakat atau bangsa.
budaya berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit danMelayu iaitu Budhi (Sanskrit !
kecergasan firikal dan akal dan"aya (Melayu !kekuatan kuasa, tenaga dan
pengaruh.Budaya merupakan kebolehan seseorang individumenggunakan kekuatan, tenaga
dan akal fikiran ke arahmeningkatkan kecergasan akal fikiran bagi menanganisesuatu
permasalahan dan s