Anda di halaman 1dari 8

Nama : _________________________ Tahun : ______________

Hari : ______________ Tarikh :


______________
SOALAN 1
ARAHAN : Bulatkan huruf vokal yang sesuai dan tulis semula
berulang-ulang
Kemahiran 3 - vokal 29
!
e e e e
o
i e o
i e
e
o a a
u e
a
i e e
u a
Nama : _________________________ Tahun : ______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN "
ARAHAN : Suaikan huruf vokal dengan gambar
Kemahiran 3 - vokal
e
a
o
i
u
30
Nama : _________________________ Tahun : ______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN #
ARAHAN : Lengka$kan $erkataan dengan huruf vokal
berdasarkan gambar
Kemahiran 3 - vokal
____ bat ____ pi
____ mak ____ bi
____ tik ____ pal
31
Nama : _________________________ Tahun : ______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN %
ARAHAN : &sikan huruf vokal berdasarkan gambar
e a i
o u
1. ___ + kor
2. ___ + yah
3. ___ + ren
4. ___ + bi
5. ___ + tik
6. ___ + lat
Kemahiran 3 - vokal 32
Nama : _________________________ Tahun : ______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN '
ARAHAN : (uliskan $erkataan berdasarkan suku kata
1.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))
)))

2. u + lar
3. e + pal
4. o + bor
5. a + bu

____________________________________
___
Kemahiran 3 - vokal
i bu +
33
Nama : _________________________ Tahun : ______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN !
ARAHAN : *arnakan huruf vokal yang sesuai dengan gambar
Kemahiran 3 - vokal
1.
i
a yam
tik
2.
u
o tak
lar
3.
u
e mak
dang
4.
o
a yam
ren
5.
e
u lat
pal
6.
a
e ma
tap
34
Nama : _________________________ Tahun : ______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN +
ARAHAN : *arnakan huruf vokal berdasarkan gambar

Kemahiran 3 - vokal
i
i
i
,
i
,
i ,
,
i
,
,
i
i ,
,
i
, ,
35
Nama : _________________________ Tahun : ______________
Hari : ______________ Tarikh :
______________
SOALAN -
ARAHAN : &sikan huruf vokal $ada silangkata diba.ah
1
r n
1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
6. ________________________
!. ________________________
Kemahiran 3 - vokal
2
m

3
5
4
b
b
b
r
l
m
36

Anda mungkin juga menyukai