Anda di halaman 1dari 6

TEKS PENGACARA MAJLIS

SAMBUTAN HARI GURU SMK CHERAS JAYA


ATUR CARA
7.30 pagi - Guru berkumpul di lobi
8.00 pagi - Perarakan guru ke tapak perhimpunan
- Bacaan doa
- Penyampaian cenderamata kepada semua ahli KGK oleh pengawas dan pelaar-
pelaar
- !yanyian lagu !egaraku" !egeri #elangor dan $agu #ekolah
- %capan Ketua Pelaar
- %capan Pengerusi KGK
- %capan Pengetua
- &krar guru dan lagu 'Kami Guru (alaysia)
- Penyampaian cenderamata kepada Guru *ingkatan oleh Ketua *ingkatan
- Bacaan Biodata dan ucapan Puan #hari+ah !oraini ,an -assan
- Penyampaian cenderamata kepada Puan #yari+ah !oraini ,an -assan
- .cara memotong kek
/.30 0 10.00 - 2ehat
10.00 0 11.00 - #ukaneka oleh semua ahli KGK
11.00 0 13.30 - Persembahan guru dan pelaar sempena -ari Guru dan Persaraan
Pn. #hari+ah !oraini ,an -assan
13.30 tgh - (alis #end o++ Pn. #hari+ah !oraini
- Pelaar Bersurai
4amuan -ari Guru di kantin sekolah
1
Mengumumkan........perarakan masuk guru-guru SMK Cheras Jaya ke Dataran
Integrasi
Para pelajar diminta memberikan tepukan yang bergemuruh kepada barisan guru kita
yang dikasihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera
unga tanjung di tengah pekan!
"iupan bayu men#elah suria!
Kalimah nan agung saya mulakan!
Salam sejahtera menambah #eria.
$ang berusaha!
Puan %&'ita inti Ahmad - b&nda pengetua SMKCJ yang amat dikasihi!
$ang dih&rmati!
"uan (j A'man in Idris - $ang Dipertua PI) *jika ada+
Puan S&,ia -&r inti M&lhit - Pen&l&ng Kanan SMKCJ
.n#ik /thman in /mar - Pen&l&ng Kanan (.M
Puan Anita Ma'lina inti A'man Arash - Pen&l&ng Kanan K&kurikulum
.n#ik "ermi'i M&hd "ahir - Pen&l&ng Kanan Petang
arisan )uru Kanan Mata Pelajaran
)uru-guru Cemerlang
$ang diraikan
Puan Shari,ah -&raini inti 0an (assan
)uru-guru
Kakitangan sek&lah
Dan seterusnya rakan-rakan yang dikasihi sekalian
3
(adirin sekalian!
12 Mei! tarikh keramat sambutan (ari )uru di seluruh negara telah berlalu
meninggalkan kita. Menyedari hakikat bahawa tiada guru! tiadalah murid! tiada murid
maka tiadalah guru! maka pada hari ini kita berkumpul untuk menjayakan (ari )uru
dengan #ara kita.
Ikan merah dijual di pekan!
Syukur gembira dapat sebaldi!
Cua#a #erah turut mengi'inkan!
P&h&nlah d&a ke hadrat Ilahi.
agi memberkati majlis ini! dijemput Muhammad Adam 3au'i untuk memimpin ba#aan
d&a.
Dipersilakan...
Amin amin ya rabbal alamin. Sem&ga dengan ba#aan d&a itu tadi! majlis ini akan
berjalan dengan lan#ar.
A#ara diteruskan dengan nyanyian lagu -egaraku! diikuti &leh lagu -egeri Selang&r
dan 4agu Sek&lah.
(adirin diminta berdiri dan menyanyi dengan penuh semangat sebagai lambang
ke#intaan kita kepada sek&lah dan negara.
Majlis diteruskan dengan u#apan &leh Ketua Pengawas SMKCJ! iaitu Muhammad
Danial in Asni. Dipersilakan dengan segala h&rmatnya.
Demikianlah tadi u#apan yang disampaikan &leh Ketua Pelajar SMKCJ.
A#ara diteruskan lagi dengan u#apan &leh Pengerusi Kelab )uru dan Kakitangan
*K)K+
Dipersilakan al-,a'il 5sta' Ab. %a'ak in (ussin selaku Pengerusi K)K untuk
menyampaikan sepatah dua kata.
Mekar melati diapit kej&ra!
Kuntuman tersemat! jadi pamitan!
"ersentuh hati mendengar bi#ara!
5ngkapan a'imat jadi ingatan!
"idak lengkap rasanya majlis ini tanpa mendengar amanat dan ungkapan keramat
daripada &nda Pengetua kita yang dikasihi. Dengan ini dipersilakan Puan %&'ita inti
Ahmad! Pengetua SMK Cheras Jaya untuk menyampaikan u#apan. Dipersilakan....
"umbuh selirat bunga melati!
Mari direnjis dalam jambangan!
3
5#apan tersirat seribu erti!
Sem&ga majls menjadi kenangan.
Sem&ga para guru akan terus berjuang mendidik kami dengan tekun dan sabar
menghadapi karenah kami. "erimalah kami dengan seadanya dan usahlah
dibandingkan dengan murid-murid yang bersek&lah di sek&lah yang bertara, dunia.
(adirin yang dih&rmati sekalian! sambutan (ari )uru tidak akan lengkap tanpa
mendengar laungan Ikrar )uru dan nyanyian lagu )uru Malaysia. Dengan ini! majlis
mempersilakan semua guru untuk bersama-sama naik ke atas pentas bagi
menyampaikan Ikrar dan menyanyikan lagu )uru Malaysia yang akan diketuai &leh
Pengerusi K)K! 5sta' Ab. %a'ak bin (ussein.
Menghilau laksana p&k&k kiambang
Di dalam kali tumbuh melata!
Setahun sekali nyanyian berkumandang!
erbakat sekali guru-guru kita.
)uru!
(adirmu sentiasa dinanti!
Sejak ke#il kami diajar AC!
Pelbagai ilmu kami pelajari!
Pelbagai bahasa kami kuasai!
Dunia sains diter&kai! sejarah dikaji digali!
Kira mengira tak perlu lagi menggunakan jari..
idang teknikal tidak ketinggalan!
IC" pula melengkap pengetahuan
Disusul &leh pelbagai kemahiran
Melukis mewarna indah lakaran!
Agama dan akhlak paling ditutamakan!
Kami mengenal adab dan s&pan!
uat bekalan di masa depan.
agi menghargai jasa para guru sekalian! dipersilakan ketua-ketua "ingkatan untuk
menyampaikan #enderamata kepada guru tingkatan masing-masing. Dengan ini!
diminta semua guru tingkatan Satu hingga 4ima bangun untuk memudahkan Ketua
"ingkatan menyampaikan #enderamata.
Indah selendang kebaya ny&nya!
Sekali imbas puteri kayangan!
5sah dipandang pada harganya!
Ingatan ikhlas tanda kenangan.
(adirin sekalian!
5
Pada hari ini juga! SMKCJ akan mengu#apkan selamat berangkat kepada salah
se&rang guru yang akan menamatkan perkhidmatannya. eliau ialah Puan (ajah
Syari,ah -&raini inti 0an (assan.
Majlis diteruskan lagi dengan mempersilakan Puan Kalade6i a7p Arumugam untuk
memba#akan bi&data Puan (ajah Syari,ah -&raini inti 0an (assan.
Dipersilakan..
Sekarang dipersilakan dengan segala h&rmat dan tak'imnya! Puan (ajah Shari,ah
-&raini 0an (assan untuk menyampaikan amanat dan pesanannya yang terakhir
sebelum meninggalkan kita semua.
"uai padi antara masak!
.s&k jangan layu-layuan!
Intailah kami sementara nampak!
.s&k jangan rindu-rinduan.
atang selasih permainan budak!
Mari ditambat di hujung titi!
er#erai kasih bukannya talak!
Kerana tamat temp&h berbakti.
Majlis diteruskan dengan penyampaian hadiah dan #enderamata kepada Puan (ajah
Syari,ah -&raini inti 0an (assan.
Dipersilakan Puan -&r Anin Ali untuk mengiringi Puan %&'ita inti Ahmad bagi
menyempurnakan majlis penyampaian hadiah..
Dipersilakan wakil K)K! 5sta' Ab %a'ak (ussin
Dipersilakan wakil Anjung 0a#ana 7 5K7 PSS! Pn. 3&& 4ai 3&ng
Dipersilakan wakil 5nit K&kurikulum! Pn. Salwani.
Dipersilakan wakil 5nit (.M! .n#ik Kumaran
(adirin yang dih&rmati sekalian!
/rang berbudi kita berbahasa!
/rang memberi kita merasa.
Sekarang dipersilakan Puan (ajah Syari,ah -&raini untuk menyampaikan #enderamata
kepada guru-guru SMKCJ yang telah bersama-sama mengharungi detik suka dan duka
di sini. Dengan ini dipersilakan Puan %&'ita Ahmad untuk menerima #enderamata bagi
mewakili guru-guru SMKCJ.
(adirin sekalian! majlis diteruskan lagi dengan A#ara Mem&t&ng Kek yang berupa kek
hari jadi dan juga kek untuk sambutan hari guru. Sesungguhnya! inilah simb&lik untuk
6
melambangkan kerjasama saling memberi dan menerima! susah dan senang sama
dirasa. Kek juga lambang kemanisan dan keindahan hidup bermasyarakat.
Dipersilakan Puan %&'ita inti Ahmad dan Puan (ajah Syari,ah -&raini untuk
mem&t&ng kek.
Demikianlah tadi selesai sudah majlis perasmian sambutan hari guru. Seterusnya saya
serahkan majlis ini kepada guru yang bertugas untuk pengumuman yang berikutnya.
Kalau ada jarum yang patah!
Jangan disimpan di bawah saji!
Kalau ada silap dan salah!
Jangan dikutuk diumpat keji.
P&h&n kuini dahannya patah!
Di situ tempat bermain kenari!
Sampai di sini kata bern&ktah!
I'inkan saya mengundur diri.
Sekian! wassalamualaikum wbt.
7