Anda di halaman 1dari 12

UDARA TANAH

AIR BUNYI
JENIS
PENCEMARAN
KATA GANDA
1.KATA GANDA PENUH:
- murid-murid
2. KATA GANDA SEPARA :
- tong-tong sampah
3. KATA GANDA BERENTAK :
- lauk-pauk, gelap-gelita
Maklumat
yang
disampaikan
untuk
memberikan
pengetahuan
dan peristiwa
semasa.
Nama
tempat
ditulis
sebelah kiri
dengan
huruf besar.
Tarikh ditulis
selepas nama
tempat
dengan tanda
sempang
sebelum
perenggan
pertama.
CIRI-CIRI BERITA
SOALAN PEMAHAMAN
1. Dimanakah kegiatan membuang sisa
toksik dilakukan?

2. Apakah yang dilakukan penduduk
kampung bagi menghentikan kegiatan
haram itu?

3. Apakah yang akan berlaku jika
kegiatan tersebut tidak dihalang?