Anda di halaman 1dari 4

Perbezaan Bimbingan,

Kaunseling, Psikoterapi
MUHAMMAD AFIQ SYAHMI B MOHD SALLEH
MUHAMMAD NOH HILMI CHE HUSSIN
Definsi
Bimbingan Kaunseling Psikoterapi
Perkhidmatan memberikan
maklumat dan hala tuju
dari segi pemilihan
pendidikan kerjaya.
Membantu Individu
mengatasi kebuntuan/
kekusutan fikiran untuk
meneruskan kehidupan
dengan lebih tenteram
Pemulihan Penyakit Mental
dan penerokaan lebih
mendalam.
Bimbingan diberi oleh guru
sewaktu di sekolah
Jangka masa kurang dari 6
bulan dan dilakukan secara
outpatient
Jangka masa 6 bulan
hingga 2 taun dan
dilakukan secara
outpatient dan
inpatient
1) Semua orang boleh
memberi bimbingan.
2) Di Dalam bimbingan ada
kaunseling.
3) Bimbingan untuk semua
Berlaku di mana-mana
sahaja

1) Kaunseling membantu
individu untuk melalui
proses perkembangan
dengan berjaya dan
menemui kebahagian.
2) Bersifat fasilitatif dan
promotional.
3) Bertujuan menyuburkan
kebolehan individu dan
menggalakkan individu
untuk bersifat tidak
bergantung dan
mempunyai arah dalam
kehidupan.
4) Bersifat orientasi
pertumbuhan lebih dari
orientasi masalah
1) Lebih bersifat khusus
daripada objektif
umum.
2) Psikoterapi wujud
kerana amelioration
psikopatologi.
3) Berorientasikan
masalah dan klien
menghadapi kesukaran
masalah dan klien
menghadapi kesukaran
yang lari dari
perkembangan
psikologikal yang biasa.
4) Masalah yang dihadapi
adalah bersifat
debilitaing dan
menghalang kejayaan
kehidupan.

Prinsip
Bimbingan Kaunseling Psikoterapi
A. Untuk semua pelajar
B. Satu sistem
tanggungjawab bersama.
C. Mengutamakan
perkembangan individu.
D. Berasaskan proses
perlakuan individu.
E. Proses berterusan.

A. Kaunseling diberi
kepada org normal yang
sedang menghadapi
kecelaruan dan
kerunsingan.
B. Hubungan interaksi
antara kaunselor dan
klien berasaskan
kemesraan dan
kepercayaan.
C. Kepercayaan adalah
faktor penting.
D. Kaunselor membantu
klien untuk membuat
keputusan, Kaunselor
tidak mebat pilihan atau
keputusan.

A. Biasanya, pertanyaan-
pertanyaan yang
diajukan mengandung
kedua aspek tersebut,
iaitu untuk
mengoptimalkan
hubungan interpersonal
dengan pesakit(sifat
terapeutik), dan untuk
melengkapi data dalam
usaha menegakkan
diagnosis.
B. Pemerhatian perlu
dilakukan dengan teliti
dan menyeluruh.