Anda di halaman 1dari 8

21.

FUNGSI EKSPONEN DAN LOGARITMA


A. Persamaan Eksponen
Untuk a > 0, a 1; b > 0, b 1, maka berlaku
1. Jika af(x) = ap, maka f(x) = p
2. Jika af(x) = ag(x), maka f(x) = g(x)
3. Jika af(x) = bf(x), maka f(x) = 0
4. Jika {h(x)}f(x) = {h(x)}g(x), maka
a) f(x) = g(x)
b) h(x) = 1
c) h(x) = 0 untuk f(x) > 0 dan g(x) > 0
d) h(x) = 1 untuk f(x) dan g(x) keduanya ganjil atau keduanya genap

5. Jika A{a f ( x ) } + B{a f ( x ) } + C = 0 , maka dapat diselesaikan secara persamaan kuadrat.


2

SOAL
1. UN 2009 PAKET A/B
Akarakar persamaan 2x + 23 x = 9 adalah
dan . Nilai + =
a. 3
b. 4
c. 6
d. 8
e. 9
Jawab : a
2. UN 2008 PAKET A/B
Akarakar persamaan 4x 12 2x + 32 = 0
adalah x1 dan x2. nilai x1 x2 =
a. 3
b. 6
c. 8
d. 12
e. 32
Jawab : b
3. UN 2007 PAKET A
Diketahui x1 dan x2 akarakar persamaan
x
9x 10
3 3 + 1 = 0. Nilai x1 + x2 =
a. 2
b. 3
2
c. 1
d. 0
e. 2

PENYELESAIAN

LATIH UN Program IPA Tahun 2012


Jawab : d
SOAL
4. UN 2007 PAKET B
Akarakar persamaan 32 + x + 31 x = 12, adalah
x1 dan x2. Nilai 2x1 + 2x2 =
a. 4
b. 2
c. 1
4
d. 9

PENYELESAIAN

e. 2
3
Jawab : b
5. UN 2005
Himpunan penyelesaian persamaan
29x 3x + 1 + 1 = 0 adalah
a. { 12 , 1}

b. {
c. {

1
2
1
2

, 1}
, 1}

d. {0, 3log
e. {0,

1
2

1
2

log 3 }

Jawab : d
6. UAN 2003
Penyelesaian persamaan

8x

4 x +3

32 x 1
adalah p dan q, dengan p > q. nilai p + 6q =

a. 17

b. 1
c. 3
d. 6
e. 19
Jawab : b
7. EBTANAS 2002
Nilai x yang memenuhi

a. 2

x2
adalah
3 2 x +1 = 9

b. 2
c. 3
d. 4
e. 4
Jawab : e

B. Pertidaksamaan Eksponen
232

INFORMASI PENDIDIKAN
http://ibnufajar75.com

LATIH UN Program IPA Tahun 2012

Untuk a > 1
1. Jika af(x) > ag(x), maka f(x) > g(x)
f(x)

2. Jika a

Tanda Pertidaksamaan tetap

g(x)

< a , maka f(x) < g(x)

Jika 0 < a < 1


1. Jika af(x) > ag(x), maka f(x) < g(x)

Tanda Pertidaksamaan berubah

2. Jika af(x) < ag(x), maka f(x) > g(x)


SOAL
1. UN 2008 PAKET A/B
Himpunan penyelesaian pertidaksamaan

PENYELESAIAN

( 13 )3 x1 9 x +3x2 adalah
2

a.
b.
c.
d.
e.

{ x | 5 x 12}
{ x | 12 x 5}
{ x | x 5 atau x 12}
{ x | x 12 atau x 5}
{ x | x 12 atau x 5}

Jawab : c
2. UN 2006
Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan
2

x 4 x
adalah
( 5 ) x < 25
a. 1 < x < 3 atau x > 4
3

b. 0 < x < 1 atau x > 2


c. 0 < x < 3 atau x > 4
d. x < 0 atau 1 < x < 3
e. 0 < x < 1 atau x > 3
Jawab : d

233

INFORMASI PENDIDIKAN
http://ibnufajar75.com

LATIH UN Program IPA Tahun 2012

A. Persamaan Logaritma
Untuk a > 0, a 1; f(x) > 0, g(x) > 0
1. Jika alog f(x) = alog p, maka f(x) = p
2. Jika alog f(x) = alog g(x), maka f(x) = g(x)
SOAL
1. UN 2011 PAKET 12
Nilai x yang memenuhi persamaan
1
2

1
2 log

log( x 3)
a. x = 1 atau x = 3
b. x = 1 atau x = 3
c. x = 1 atau x = 3
d. x = 1 saja
e. x = 3 saja
Jawab : a

PENYELESAIAN

x = 1 adalah

2. UN 2011 PAKET 46
Nilai x yang memenuhi persamaan
2

log 2 ( 2 x 2) 2 log(2 x 2) = 2 adalah

a. x = 6 atau x = 2
b. x = 6 atau x = 3
c. x = 3 atau x = 4
d. x = 3 atau x = 1
e. x = 4 atau x = 6
Jawab : a
3. UN 2009 PAKET A/B
Untuk x yang memenuhi

log16

2 x 1
4

=8 ,

maka 32x =
a. 19
b. 32
c. 52
d. 144
e. 208
Jawab : d
4. UN 2008 PAKET A/B
Akarakar persamaan logaritma
3
log2x 3 3log x + 2 = 3log 1 adalah x1 dan x2.
nilai x1 + x2 = .
a. 2
b. 3
c. 6
d. 9
e. 12
Jawab : e

234

INFORMASI PENDIDIKAN
http://ibnufajar75.com

LATIH UN Program IPA Tahun 2012

SOAL

PENYELESAIAN

5. UN 2006
Akarakar persamaan 4log(2x2 3x + 7) = 2
adalah x1 dan x2. Nilai 4x1 x2 =
a. 6
b. 18
c. 10
d. 18
e. 46
Jawab : b
6. UN 2004
Himpunan penyelesaian dari persamaan
2
x 2+ log x = 8 adalah

a. { 13 , 1}
b. {

1
4

, 2}

c. { 1
8 , 1}
d. { 1
8 , 2}
e. {2}
Jawab : d
7. UAN 2003
Jika x1 dan x2 adalah akarakar persamaan
(3log x)2 3 3log x + 2 = 0, maka x1 x2 =
a.
2
b.

c.

d.

24

e.

27

Jawab : e
8. EBTANAS 2002
Jika 6x 1 =
a.

b.

c.
d.
e.

( 23 ) x +1 , maka x =

log3
log2

1
2

log 3

log6

1
3

log 2

Jawab : b

235

INFORMASI PENDIDIKAN
http://ibnufajar75.com

LATIH UN Program IPA Tahun 2012


B. Pertidaksamaan Logaritma

Untuk a > 1
1. Jika alog f(x) > alog g(x), maka f(x) > g(x)

Tanda Pertidaksamaan tetap

2. Jika alog f(x) < alog g(x), maka f(x) < g(x)

Jika 0 < a < 1


1. Jika alog f(x) > alog g(x), maka f(x) < g(x)

Tanda Pertidaksamaan berubah

2. Jika alog f(x) < alog g(x), maka f(x) > g(x)
SOAL

PENYELESAIAN

1. UN 2004
Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
1
2

log( x 2 8) > 0 adalah


a. {x | 3 < x < 3
b. {x | 2 2 < x < 2 2 }
c. {x | x < 3 atau x < 3
d. {x | x < 2 2 atau x < 2 2 }
e. {x | 3 < x < 2 2 atau 2 2 < x < 3}

Jawab : e

2. EBTANAS 2002
Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
x
log9 < xlog x2 adalah
a. {x | x 3}
b. {x | 0 < x < 3}
c. {x | 1 < x < 3}
d. {x | x > 3}
e. {x | 1 < x 3}
Jawab : d

236

INFORMASI PENDIDIKAN
http://ibnufajar75.com

LATIH UN Program IPA Tahun 2012


KUMPULAN SOAL INDIKATOR 3. UN 2011
Menyelesaikan persamaan logaritma
3

log (x2 6x + 10) = 3log 2 adalah


a. 2 atau 4
c. 2 atau 8
e. 1 atau
5
b. 2 atau 4
d. 1 atau 5

1. Nilai x yang memenuhi persamaan


1
2

log( x 2 3) 2 log x = 1 adalah


a. x = 1 atau x = 3
d. x = 1 saja
b. x = 1 atau x = 3
e. x = 3 saja
c. x = 1 atau x = 3

9. Hasil kali anggotaanggota himpunan


penyelesaian persamaan :
x
log (x + 1) xlog (2x2 8x + 15) = 0
adalah
a. 6
c. 12
e. 16
b. 7
d. 14
10. Akarakar persamaan logaritma
3
log2x 3 3log x + 2 = 3log 1 adalah x1 dan
x2. nilai x1 + x2 = .
a. 2
c. 6
e. 12
b. 3
d. 9

2. Nilai x yang memenuhi persamaan


2

log 2 ( 2 x 2) 2 log(2 x 2) = 2

adalah
a. x = 6 atau x = 2
b. x = 6 atau x = 3
c. x = 3 atau x = 4
d. x = 3 atau x = 1
e. x = 4 atau x = 6
3. Penyelesaian dari persamaan logaritma
2
log (x2 6x 7) = 2log (2x2 x 1)
adalah
a. 3 atau 2
d. 3 atau 1
b. 7 atau 1
e. 1 atau 2
c. 1 atau 7

11. Penyelesaian persamaan logaritma


2
log (x + 2) 2log (2x2 x 6) = 0 adalah
x1 dan x2 untuk x1 > x2, maka nilai x1 x2
sama dengan
a. 7
c. 3
e. 7
b. 5
d. 1

4. Himpunan penyelesaian persamaan


log (x + 7) + log (x + 6) log (x + 10) = 0
adalah
a. { 10}
c. { 7}
e. { 4}
b. { 8}
d. { 6}

12. Penyelesaian persamaan logaritma


3
log (4x2 4x + 9) 3log (2x + 1) = 1
adalah dan , untuk > , maka nilai
adalah

5. Himpunan penyelesaian persamaan


2
log (x + 8)+ 2log(x 1) 2log(5x + 56)
=0 adalah
a. {16, 4}
c. {6, 8}
e. {4}
b. {16}
d. {8, 6}

e. 26

c. { 1
8 , 1}

b. { 1
4 , 2}

d. { 1
8 , 2}

d. 1

1
2

14. Akarakar persamaan


4
log(2x2 3x + 7) = 2 adalah x1 dan x2.
Nilai 4x1 x2 =
a. 6
c. 10
e. 46
b. 18
d. 18

7. Himpunan penyelesaian dari persamaan


2
x 2+ log x = 8 adalah
a. { 1
3 , 1}

1
2

e. 2 1
2

13. Persamaan
4
log(2x2 4x + 16) = 2log (x + 2)
mempunyai penyelesaian p dan q.
untuk p > q, maka nilai p q =
a. 4
c. 2
e. 4
b. 3
d. 1

2 log 3
adalah
log 8

c. 4 dan 26
d. 4

c. 1

b.

6. Nilai x yang memenuhi persamaan


8
log (x2 4x 50) 8log (2x + 6) =

a. 26 dan 4
b. 4 dan 26

a. 2 1
2

e. {2}
15. Jika x1 dan x2 adalah akarakar persamaan
(3log x)2 3 3log x + 2 = 0, maka x1 x2 =

8. Nilai x yang memenuhi persamaan

237

INFORMASI PENDIDIKAN
http://ibnufajar75.com

LATIH UN Program IPA Tahun 2012


a. 2
c. 8
e. 27
b. 3
d. 24
3
16. Nilai x yang memenuhi log 3 x 1 = 13
adalah ...
a. 3
c. 9
e. 81
b. 4
d. 27

b. {9, 2 }

21. Penyelesaian persamaan logaritma


0,25
log (x + 1) + 16log (x + 3) = 0 adalah x1
dan x2. Nilai x12 + x22 =
a. 3
c. 5
e. 8
b. 4
d. 7

17. Untuk x yang memenuhi


3

(13 x )
log 27 8

a. 12
b. 10

22. Jika x memenuhi persamaan


x2
log (x2 + 5) = x 2 log (4x + 10)
dan a memenuhi ax = 7,
maka nilai a + x =
a. 32
c. 6
e. 8
5

= 3 maka nilai 4x = ...


c. 8
d. 6

e. 4

18. Nilai x yang memenuhi


2
log (x 2) = 8 adalah ...
a. 16
c. 32
e. 128
b. 18
d. 64

b. -6

log(2 x 3)
2

log x

a. { 2}

+ x log( x + 6)

a.

c. { 2, 9 }

b.

1
x +2

log x

d.

32
5

23. Jika 2 log x 2 16 = 2, maka xlog 2 =

19. Nilai x yang memenuhi


x 1
log 6 + 2x = 2 adalah ...
a. 1
c. 5
e. 9
b. 3
d. 7
20. Himpunan penyelesaian persamaan
logaritma :
2

d. { 2, 9 }

1
5
2
5

c.

3
5

d.

4
5

e. 4

=1

e. { 9 }

238

INFORMASI PENDIDIKAN
http://ibnufajar75.com