Anda di halaman 1dari 4

Kesan Penceraian: Nafkah

Irfan, Adam, Luqman, Hafiz, AliNafkah
Idah raji Idah bain
Wajib memberi nafkah, makan
minum, tempat tinggal, etc.
Pada asalnya tidak perlu
diberi nafkah
Perempuan mengandung perlu
diberi nafkah perlindungan,
tempat tinggal, pakaian,
makanan, minuman, etc
sehingga melahirkan anak
Dalil:
Dan jika mereka (isteri yang telah
ditalak) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya
hingga mereka bersalin kemudian jika
mereka menyusukan anak-anakmu
maka berikanlah mereka upahnya
(At-Talak : 6)

kelayakan Mendapat nafkah
Persetubuhan
Tidak berlaku
persetubuhan
Tidak layak Idah bain Idah raji
Layak mendapat
nafkah
Hamil Tidak Hamil
Tidak layak Layak
Nafkah anak dan upah penjagaan
Nafkah untuk anak diwajibkan keatas bekas suami hasil daripada
perkongsian hidup yang lalu.
Upah penjagaan anak iaitu termasuk dalam keperluan dan
penyusuan anak yang masih kecil perlu ditanggung suami sama
ada dalam iddah raji atau iddah bain.
Contohnya, semasa iddah rajI, seorang perempuan yang
mempunyai bayi kecil layak mendapat nafkah untuk dirinya.
Selepas tamat iddah, dia masih boleh mendapatkan nafkah untuk
penjagaan anak kecilnya.