3.

3

PEMBANGUNAN KERJAYA / KENAIKAN PANGKAT Jabatan Pelajaran Perak memberi perhatian yang serius kepada aspek pembangunan kerjaya dan kenaikan pnagkat pegawai, kakitangan dan guruguru di bawh tadbirannya. Ini memandangkan bahawa latihan adalahmerupakan asas penting kea rah melahirkan kakitangan yang produktif, efisien dan berkualiti. 3.3.1 Urusan Kenaikan Pangkat Setiap individu memerlukan peningkatan dalam kejaya mereka. Satu daripada cara meningkatkan kerjaya ialah melalui kenaikan pangkat. Urusan ini bukanlah satu urusan yang mudah dalam sebuah organisasi yang besar seperti Jabatan Pelajaran kerana akan wujud perasaan tidak puas hati sama ada di kalangan yang tidak berjaya dan juga dikalangan yang berjaya berdasarkan penempatan dan pertukaran. Urusan kenaikan pangkat terdiri daripada 2 jenis: i ii Kenaikan Pangkat secara berkumpulan Kenaikan Pangkat secara “Time-Based”

Kenaikan Pangkat Secara Berkumpulan Kenaikan pangkat secara berkumpulan terdiri daripada beberapa kumpulan berdasarkan jawatan: (a) Kenaikan Pangkat dari Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG48 ke Gred DG52 Jabatan Pelajaran Perak hanya memanjangkan permohonan dan urusannya dibuat oleh Kemanterian Pelajaran Malaysia. Jabatan Pelajaran Perak hanya memanjangkan permohonan dan urusannya dibuat oleh Kemanterian Pelajaran Malaysia.

(b)

Kenaikan Pangkat dari Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah Gred DG44 ke Gred DG48

(c)

Kenaikan DGA34

Pangkat

DGA32

ke

(d)

Kenaikan DGA32

Pangkat

DGA29

ke

(e)

Kenaikan Pangkat N17 ke N22 dan N22 ke N26

(f)

Kenaikan Pangkat C17 ke C22 dan C22 ke C26

Jabatan Pelajaran Perak hanya memanjangkan permohonan dan urusannya dibuat oleh Kemanterian Pelajaran Malaysia. Jabatan Pelajaran Perak hanya memanjangkan permohonan dan urusannya dibuat oleh Kemanterian Pelajaran Malaysia. Jabatan Pelajaran Perak hanya memanjangkan permohonan dan urusannya dibuat oleh Kemanterian Pelajaran Malaysia.

(g)

Kenaikan Pangkat N1 ke N4

Berdasarkan surat penurunan kuasa dari Kementerian Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran DGA32 dan DGA32 ke DGA34. i Jawatankuasa Kenaikan Pangkat Negeri Perak terdiri dari: Pengarah Pelajaran Perak atau Timbalan Pengarah Pelajaran Ketua Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Unit Naik Pangkat Jabatan Pelajaran Perak ii Kriteria Pemilihan Kenaikan Pangkat Jabatan Pelajaran Perak akan mengedarkan pekeliling/iklan ke sekolah-sekolah untuk tindakan pegawai yang layak memohon melalui Pengetua/Guru Besar. Syarat-syarat yang ditetapkan adalah seperti berikut: a. b. Tarikh lantikan pegawai yang memohon hendaklah berada di dalam zon kenaikan pangkat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. - Pengerusi - Ahli - Ahli - Urusetia telah diberi kuasa untuk menguruskan penempatan pertukaran dan kenaikan pangkat Gred DGA29 ke

c. d. e. f. g. h. i.

Pegawai telah disahkan dalam jawatan Pegawai telah memenuhi syarat ujian Penilaian Tahap Kecekapan Pegawai telah melapor harta dan telah diluluskan Pegawai tidak terlibat dalam kes tatatertib Mempunyai pencapaian prestasi yang cemerlang Lulus tapisan keutuhan BPR Mendapat sokongan dari Ketua Jabatan Bebas daripada pinjaman tegar

Urusetia

Naik

Pangkat

akan

memproses

semua

permohonan

dan

menyemak semua butir-butir pemohon beserta denan markah prestasi 3 tahun mengikut wajaran seperti berikut: Tahun Pertama Tahun Kedua Tahun Ketiga Jumlah 20% 35% 45% 100%

Bagi permohonan ke Gred DGA34, pegawi-pegawai yang memegang Jawatan sebagai Guru Besar dan Pegawai yang bertugas di Jabatan Pelajaran Perak diberi markah bonus. Tempoh Di atas Jawatan GB/JPN/PPD 0 - 1 1 - 2 2 - 3 3 tahun ke atas

Markah Bonus 0 1 2 3

Setelah urusan permohonan dikemukakan ke Kementerian Pelajaran dengan menggunakan format-format yang ditetapkan beserta dengan kertas kerja yang lengkap mengenai kekosongan dan perlantikan yang oerlu dibuat untuk tahun berikutnya. Kelulusan diterima dari Kementerian Pelajaran setelah Lembaga Naik Pangkat Kementerian Pelajaran bersidang dengan menyenaraikan nama pegawai-pegawai yang layak untuk diberi kenaikan pangkat. URUSAN PEMANGKUAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2008 JENIS DAN GRED JAWATAN JUMLAH YANG CATATAN

DIPERAKUKAN Pemangkuan PPPLD DGA29 KE DGA32 Pemangkuan PPPLD DGA32 KE DGA34 Pemangkuan PPPS DG48 ke DG52(Bidang Umum) Pemangkuan PPPS DG48 KE DG52 (Bidang Pendidikan Islam) Pemangkuan PPPS PPPLD DG48 ke DG5(Penyandang Pengetua Sekolah Menengah Ting.6 dan Sekolah Murid 1750 ke atas) Pemangkuan PPPS PPPLD DG48 ke DG52 (Guru Ting.6 Akademik di Sekolah Menengah Ting.6). 45 ) Bagi urusan ) Tahun 2009 Belum diluluskan Belum dluluskan Belum dluluskan 20 Belum dluluskan

JENIS DAN GRED JAWATAN Pemangkuan PPPS PPPLD DG41 ke DG44 Penolong Kanan dan Ketua Bidang (Sekolah Menengah Ting.6) Pemangkuan PPPS PPPLD DG41 ke DG44 Guru Tingkatan 6 Akademik Urusan kenaikan pangkat Guru Besar PPPS DG41 ke Gred DG44 Yang ditempatkan secara Khas Untuk Penyandang (KUP) Gred DGA34/DGA32 di Sekolah Rendah Pemangkuan N22 ke N26

JUMLAH YANG DIPERAKUKAN 25

CATATAN Belum dluluskan

453 25

Belum dluluskan Belum dluluskan

14

Penempatan dibuat oleh KPM mengikut kekosongan

3.3.2 Urusan Pertukaran/Penempatan Kenaikan Pangkat DGA32/DGA34 Setelah dikenalpasti bilangan kekosongan jawatan dan sekolah yang terdapat kekosongan, mesyuarat dalaman diadakan bersama Ketua Unit Sekolah Rendah dan Penolong PPD Rendah dari setiap daerah.

Dalam mesyuarat tersebut, dibuat pemilihan tempat yang paling sesuai bagi setiap calon mengikut daerah masing-masing dan sekiranya tiada calon dari daerah berkenaan, calon dari daerah lain akan mengisi kekosongan setelah memikirkan berbagai-bagai faktor behubung dengan kesesuaian dan kemanusiaan. Mesyuarat Jawatankuasa Naik diadakan setiap 6 minggu Pangkat, Jabatan Pelajaran Perak akan untuk membincangkan cadangan yang Dalam Tahun 2008, Jabatan

dikemukakan oleh Pejabat Pelajaran Daerah.

Pelajaran Perak telah menguruskan kenaikan pangkat seperti berikut:Umum Cina Kenaikan Pangkat DGA32 ke DGA34 = 372 Kenaikan Pangkat DGA29 ke DGA32 = 525 3.3.3 Kenaikan pangkat Secara ‘Time-Based” Dalam tahun 2008 Kenaikan Pangkat secara ‘Time-Based’ telah Tamil Jumlah 75 85 31 43 478 653

dilaksanakan, pegawai-pegawai yang berjaya akan terus dilantik sebagai Khas Untuk Penyandang (KUP). terbahagi kepada 2 iaitu:a) b) c) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SIswazah (PPPS) dari Gred DG41 ke Gred DG44(KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan SIswazah (PPPS) dari Gred DG44 ke Gred DG48(KUP) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Gred DGA29 ke DGA32(KUP) Kenaikan Pangkat ini diberi secara terus kepada mereka yang memenuhi syarat tanpa pemangkuan. PRINSIP/SYARAT KHUSUS BAGI PPPS 1. 2. Kenaikan pangkat dari Gred DG41 ke DG44 dan dari DG44 ke DG48 Kenaikan pangkat dari Gred DG41 ke Gred DG44 hendaklah tidak kurang dari 10 Tahun perkhidmatan atas Gred DG3/DG41 dan kenaikan pangkat ke Gred DG48 pula tidak kurang dari 12 tahun perkhidmatan 3. atas Gred DG3/DG41/DG44 pada tarikh dinaikkan pangkat. Pegawai-pegawai yang berada di matagaji P1T11 hingga P1T26 atau di Kenaikan Pangkat secara ‘Time-Based’ ini

matagaji yang setaraf di P2 atau P3 pada 31.10.2002. 4 5. 6. Berkhidmat di atas Gred DG3 selama tidak kurang dari 8, 9, 10 atau 11 tahun mengikut mana berkenaan pada 31.10.2002 Kelonggaran syarat daripada lulus PTK Tahap 1 atau 2 dan 3 bagi pegawai-pegawai tertentu Pegawai yang layak mengikut syarat matagaji tetapi kurang dari tempoh yang ditetapkan, kenaikan pangkat mereka hendaklah dirujuk kepada JPA untuk pertimbangan. PRINSIP/SYARAT KHUSUS BAGI PPPLD 1. 2. 3. 4. Kenaikan pangkat dari Gred DGA29 ke DGA32 Berada di matagaji P1T21 dan P1T20 atau di matagaji yang setaraf di P2 atau P3 pada 31.10.2002 Berkhidmat di atas Gred DGA6 selama tidak kurang dari 9 tahun pada 31.10.2002 Kelonggaran syarat daripada lulus PTK 1 atau 2 URUSAN TAHUN 2008 JUMLAH YANG DIPERAKUKAN GRED JAWATAN PPLD DGA29 KE DGA32 (KUP) PPPS DG41 KE DG44 (KUP) PPPS DG44 KE DG48(KUP) JUMLAH KELULUSAN YANG DITERIMA GRED JAWATAN PPLD DGA29 KE DGA32 (KUP) PPPS DG41 KE DG44 (KUP) PPPS DG44 KE DG48(KUP) JUMLAH 1047 JUMLAH 1081

3.4

PENGURUSAN PRESTASI / MOTIVASI / PENGIKTIRAFAN Selaras dengan matlamat dan hasrat Pekeliling Pwerkhidmatan Bil.4/2002, Jabatan Pelajaran Perak telah memberi tumpuan yang serius terhadap aspek prestasi kakitangan di bawah pengurusannya.

Bagi

memantap

dan

mengemaskinikan

proses

pengurusan

prestasi

kakitangan di semua

peringkat di JPN, PPD dan sekolah, aktiviti-aktiviti

berikut dapat dilaksanakan. Bil 1 Aktiviti Taklimat Pengurusan Prestasi 2 Taklimat Pengurusan Prestasi 03 - 04 Julai 2006 Tarikh 26 - 28 Mac 2006 Tempat Hotel Langkasuka, Langkawi INTIM, Ipoh & Pusat Latihan Penjara Taiping Sasaran - Pegawai Maklumat ICT - Pegawai Eksekutif - Semua PPD - Semua PEngetua - Semua Guru Besar Bagi menjamin keadilan dan objektif dalam oelaksanaan Penilaian pRestasi, Jabatan telah memastikan bahawa Panel Pergerakan Gaji di peringkat Jabatan , PPD dan sekolah jelas tentang fungsi dan peranan mereka. Ini telah dapat mengurangkan aduan, aras tidak senang hati dan lain-lain isu berbangkit mengenai keputusan pergerakan gaji guru dan kakitangan di semua peringkat. Pada tahun 2006 peruntukan waran berjumlah RM3,122,236.00 untuk membiayai perbelanjaan APC tahun 2006 bagi setiap daerah dan JPN. Jabatan Pelajaran telah mengadakan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang kepada semua anggota di bawah Panel mengikut Pekeliling Kemajuan Perkhidamtan Awam Bil 2/2002: Panel Jabatan Pelajaran Perak PPD & Sekolah Bil. Keseluruhan 1993 36675 Jumlah Bil. 8% Yang Menerima APC 158 2934 3092

Calon-calon yang berjaya telah dihadiahkan sebanyak RM1000.00 dan Sijil Perkhidmatan Cemerlang. Majlis Anugerah telah disempurnakan mengikut daerah masing-masing.