SEKOLAH KEBANGSAAN SERI DUSUN INSTRUMEN SISTEM FAIL j-QAF 2009

JENIS NAMA FAIL / NO FAIL SKSD:30/006/22/F1
SKSD:30/006/22/F1/01 SKSD:30/006/22/F1/02 SKSD:30/006/22/F1/03 SKSD:30/006/22/F1/04 SKSD:30/006/22/F1/05 SKSD:30/006/22/F1/06 SKSD:30/006/22/F1/07 SKSD:30/006/22/F1/08 SKSD:30/006/22/F1/09 SKSD:30/006/22/F1/10 SKSD:30/006/22/F1/11 SKSD:30/006/22/F1/12 SKSD:30/006/22/F1/13 SKSD:30/006/22/F1/14 SKSD:30/006/22/F1/15 SKSD:30/006/22/F1/16 SKSD:30/006/22/F1/17 SKSD:30/006/22/F1/19 dikemaskini 18/12/08 dikemaskini 18/12/08 rujuk dengan PK1 belum dibuat dikemaskini 22/12/08 belum ada rujuk fail dipejabat sekolah dikemaskini 22/12/08 dikemaskini 18/12/08 sila bertindak belum ada RPS THN 1 & 4 RPS THN 4 belum ada dikemaskini belum ada belum ada PI belum ada dikemaskini 25/12/08 dikemaskini 25/12/08

CATATAN

FAIL 1 FAIL UTAMA / 1 Carta Organisasi / 2 Biodata Guru / 3 Jadual Waktu Guru / 4 Jadual Waktu Kelas & Rekod Penggunaan Bilik j-QAF / Surau / 5 Minit Mesyuarat / 6 Program Akademik / Peningkatan Prestasi / 7 Perkembangan Staf / Surat Kursus / Surat Lantikan / Sijil dll/ 8 Penyata Kewangan / 9 Takwim Aktiviti Tahunan/Bulanan / 10 Buku Stok Bahan P&P/BBM / 11 SP/HSP P&P Pendidikan Islam / 12 SP/HSP P&P Bahasa Arab / 13 ABM/ Rekod Penggunaan ABM/BBM / 14 Projek Khas / 15 Minit Curai / 16 Kertas Soalan Peperiksaan Sekolah / awam (Bank Soalan) / 17 Analisa Peperiksaan / 18 Senarai Buku Rujukan Program dan Model j-QAF / 19 Kertas Kerja Rujukan Aktiviti / 20 Rujukan Borang-borang j-QAF / 21 Surat Pekeliling / Surat Edaran / 22 Surat menyurat /

SKSD:30/006/22/F1/18 semak semula buku-buku yg ada SKSD:30/006/22/F1/20 belum ada SKSD:30/006/22/F1/21 semak fail
SKSD:30/006/22/F1/22 dikemaskini 25/12/08

23

Maklumat Murid

/

SKSD:30/006/22/F1/23 dikemaskini 26/12/08

INSTRUMEN SISTEM FAIL j-QAF SK SERI DUSUN 2008
JENIS NAMA FAIL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / NO FAIL SKSD:30/006/22/F2 SKSD:30/006/22/F2/01 SKSD:30/006/22/F2/02 SKSD:30/006/22/F2/03 SKSD:30/006/22/F2/04 SKSD:30/006/22/F2/05 SKSD:30/006/22/F2/06 SKSD:30/006/22/F3 SKSD:30/006/22/F3/01 SKSD:30/006/22/F3/02 SKSD:30/006/22/F3/03 SKSD:30/006/22/F3/04 SKSD:30/006/22/F3/05 SKSD:30/006/22/F3/06 SKSD:30/006/22/F3/07 SKSD:30/006/22/F4 SKSD:30/006/22/F4/01 SKSD:30/006/22/F4/02 SKSD:30/006/22/F4/03 SKSD:30/006/22/F4/04 CATATAN

FAIL 2 FAIL PEMULIHAN JAWI Maklumat Murid Pemulihan Jawi Rekod Kelas Pemulihan Jawi Analisis Pencapaian Pemulihan Jawi Koleksi Lembaran Kerja Pemulihan Jawi Rujukan Borang Pemulihan Jawi Lain-lain Maklumat FAIL 3 FAIL KHATAM AL-QURAN Maklumat Murid Khatam Al-Quran Rekod Kelas Khatam al-Quran Analisis Pencapaian Khatam Al-Quran Buku Rekod Bacaan Al-Quran Koleksi Lembaran Kerja Al-Quran Rujukan Borang Kelas Khatam Al-Quran Lain-lain Maklumat FAIL 4 FAIL TASMIK Maklumat Murid Kelas Tasmik Rekod Kelas Tasmik Analisis Program Tasmik j-QAF Koleksi Lembaran Kerja Tasmik

Rujukan Borang Kelas Tasmik Lain-lain Maklumat

/ /

SKSD:30/006/22/F4/05 SKSD:30/006/22/F4/06

INSTRUMEN SISTEM FAIL j-QAF SK SERI DUSUN 2008
JENIS NAMA FAIL / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / TIADA CATATAN

FAIL 5 FAIL BAHASA ARAB & PKSR BAHASA ARAB Senarai Nama Murid Kelas Bahasa Arab Rekod Pencapaian Ujian/Peperiksaan Analisis Ujian/Peperiksaan Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR) Bahasa Arab Analisis PKSR Koleksi Lembaran Kelas Bahasa Arab Rujukan Borang Kelas Bahasa Arab Lain-lain Maklumat FAIL 6 FAIL KEMBEST (KEM BESTARI SOLAT) Senarai Nama Kumpulan KBS Senarai Semak Penilaian KBS Senarai Nama Fasilitator KBS Kertas Kerja KBS j-QAF Dokumentasi KBS Rekod & Analisa KBS Koleksi Lembaran KBS Rujukan Borang KBS Lain-lain Maklumat

SKSD:30/006/22/F5 SKSD:30/006/22/F5/01 dapatkan daripada pejabat SKSD:30/006/22/F5/02 SKSD:30/006/22/F5/03 SKSD:30/006/22/F5/04 SKSD:30/006/22/F5/05 SKSD:30/006/22/F5/06 SKSD:30/006/22/F5/07 SKSD:30/006/22/F5/08 SKSD:30/006/22/F6 SKSD:30/006/22/F6/01 SKSD:30/006/22/F6/02 SKSD:30/006/22/F6/03 SKSD:30/006/22/F6/04 SKSD:30/006/22/F6/05 SKSD:30/006/22/F6/06 SKSD:30/006/22/F6/07 SKSD:30/006/22/F6/08 SKSD:30/006/22/F6/09

TARIKH / MASA :

11/11/2009 23:39

* sila lengkapkan maklumat GPI

*sila selaraskan dengan senarai nama e-RESULT SKSD 2009