Anda di halaman 1dari 1

Oleh :

Exma Mutatal Hikmah


1
, Sahla Silaturahmi
1
, Khilul Lutvia Pambudhi
1
, Novi Endah
Rarangsari
1
, Mujahidin Ahmad
2

The Complex Behaviour of Honeybee
(Apis mellifera)
Tingkah Laku Unik
Pembuatan
Sarang
Sistem
Kekuasaan
Tarian
Lebah

1 koloni terdiri dari 1 ratu, puluhan ribu lebah betina dan
ratusan lebah pejantan.
Tugas lebah ratu : Bertelur, lebah betina : lebah pekerja yang
mengumpulkan serbuk sari dan nektar, lebah jantan :
mengawini lebah ratu dan akan mati setelah kawin.
Ratu lebah mengirimkan sinyal kimia asam trans 9 keto 2
decenoic (sejenis feromon) menyebabkan ovarium lebah
betina tidak aktif.
Matinya ratu menyebabkan hancurnya koloni. Umur ratu lebah
sekitar 2-3 tahun

Lebah melakukan tarian untuk memberi tahu letak makanan
Waggle Dance : Tarian membentuk angka 8
Round Dance : Tarian berputar
Tarian Lebah
KETERANGAN :
a. Sumber makanan searah
matahari dan sarang
waggle dari arah matahari
b. Sumber makanan di kanan
sarang, matahari searah
sarang round dimulai dari
kiri sarang
c. Sumber makanan di kiri
sarang, matahari searah
sarang round dimulai dari
kiri sarang
d. Sumber makanan di belakang
sarang : waggle dari sumber
makanan
1
Mahasiswa,
2
Dosen Matakuliah Tingkah Laku Hewan
Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
DAFTAR PUSTAKA
Al-Attas, Sakinah Agil. 2008. Perkembangan Koloni Lebah Madu Apis
mellifera yang Mendapat Tepung Keong Mas (Pomacea sp.)
sebagai Suplemen Polen. Skripsi Program Studi Teknologi
Produksi Ternak Fakultas Peternakan IPB.
Al Quran dan Terjemahnya. Jakarta : Syaamil
Hadiwiyoto, Soewelo. 1980. Pedoman Pemeliharaan Tawon Madu.
Jakarta : Pradnya Paramita
Musnad Ahmad, II h.199
Sarwono, B. 2001. Lebah Madu. Jakarta : Agromedia Pustaka

Al Qur an Surat An Nahl Ayat 68 - 69 :

68. Dan Tuhanmu memberi ilham kepada lebah: Hendaklah


engkau membuat sarangmu di gunung-gunung dan di pokok-pokok
kayu dan juga di bangunan-bangunan yang didirikan oleh manusia.
69. Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan
dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari
perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam
warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi
manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan
Landasan al Quran

Sarang lebah terbuat dari bahan yang dikumpulkan oleh lebah dari
kumpulan getah bunga, daun muda dan kulit pohon
Lebah mengolah bahan diatas dengan enzim atau air liurnya
sehingga membentu propolis, mencampurkannya dengan lilin yang
ada dalam sarang untuk menambal lubang atau rekahan dalam
lubang. Propolis juga berfungsi sebagai antibiotik alami yang dapat
melawan penyakit, virus, bakteri, dll.
Bentuk heksagonal tanpa gate dapat menyimpan lebah dan madu
dalam jumlah besar dibanding bentuk lainnya


Mengandung celah :
Heksagonal tanpa celah :
Sistem Kekuasaan
Pembuatan Sarang
Keterangan :
a. Betina-pekerja (worker), 10-15 mm
(90%/koloni)
b. Jantan (Drone), 14-18 mm (10%/koloni)
c. Ratu (Queen), 15 -20 mm (1 ekor/koloni)

Diriwayatkan dari Abd Allah bin Amr bin al-Ash. Sesungguhnya


dia mendengar Rasul SAW bersabda: Demi Dzat yang jiwa Muhammad
di tangan-Nya, perumpamaan orang mu`min bagaikan lebah. Lebah
itu memakan makanan yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik
pula. Tidak jatuh tatkala menghinggapi dan tidak mematahkan yang
dihinggapi. HR. Ahmad (164-241 H)
Landasan al Hadits

Anda mungkin juga menyukai