Anda di halaman 1dari 4

VISI

Peneraju Pentaksiran
Bertaraf Dunia Menjelang
2020Sistem pentaksiran pendidikan
kebangsaan yang terjamin
kualitinya dari segi kesahan dan
kebolehpercayaan serta
berperanan ke arah pembelajaran
yang lebih berkesan.

Merancang, membina dan mengeluarkan semua jenis dan bentuk
pengujian dan pengukuran pendidikan berdasarkan Kurikulum dan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan;
Mengawal, menyelaras dan mengendalikan semua peperiksaan
sekolah, peperiksaan awam dan peperiksaan luar negeri yang tidak
bercanggah dengan dasar kerajaan dan kepentingan negara;
Memberikan khidmat nasihat dan rundingan kepada sekolah dan
pengurusan mana-mana badan tentang pengujian pendidikan.