Anda di halaman 1dari 10

Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB1002921
Take Home Test 1
1. Takrifkan
a. Litar Pengguna
Ianya berada di antara talian pengagihan dengan beban pengguna.
Litar utama pemasangan pengguna mengandungi unit kawalan dan
perlindungan yang berfungsi melindungi dari arus lebihan seperti litar
pintas dan beban lampau dan kebocoran arus ke bumi bagi
mengelakkan dari terkena kejutan elektrik.
b. Litar Kawalan Pengguna
Ia berfungsi sebagai alat pengawalan dan perlindungan yang terdapat
pada litar utama pemasangan pengguna. Ia terdiri dari alat-alat
pengasingan dan pensuisan, alat perlindungan arus lebihan dan
perlindungan arus bocor ke bumi.
c. Litar Akhir
Litar akhir ialah litar yang keluar dari papan agihan untuk membekalkan
tenaga elektrik terus kepada peralatan elektrik.

A Unit Pemotong (Cut Out)
B Jangka Kilowattjam (Kilowatt-hourmeter)
C Suis Utama (Main Switch)
D Pemutus Litar Bocor Ke Bumi (Earth Leakage Circuit Breaker)
E Kotak Fius Agihan (Distribution Fuse Board)
Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

2


Fungsi Peralatan Pemasangan

a. Fius Pemutus
sebagai pelindung arus lebihan dan menghadkan arus pengguna.
b. Meter kWj
mengukur jumlah tenaga yang telah digunakan untuk menetapkan
kadar bayaran tarif.
c. Papan Agihan
pengagih litar kecil akhir dan pelindung arus lebihan.

Maksud Litar Pintas
Litar pintas adalah sambungan berintangan sangat rendah antara dua
titik yang berbeza voltannya di dalam litar elektrik secara tidak sengaja.
Ia mengakibatkan lebihan arus elektrik mengalir melaluinya yang hanya
dihadkan oleh rintangan setara Thevenin bagi sebahagian baki
rangkaian pendawaian serta berpotensi mengakibatkan kerosakan litar,
lampau panas, kebakaran atau letupan.Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

3

2. Komponen Elektrik
i) Diod Pemancar Cahaya
Diod pemancar cahaya atau LED sejenis merupakan diod semikonduktor yang
menghasilkan cahaya tidak koheren berspektrum sempit apabila dikenakan
voltan elektrik secara ke hadapan melalui simpang p-n. Prinsip tersebut dikenali
sebagai elektroluminesasi. LED dikeluarkan dalam pelbagai jenis warna cahaya,
bergantung kepada jenis semikonduktor yang digunakan.

Simbol komponen LED


ii) Perintang

Perintang merupakan komponen yang paling biasa terdapat dalam suatu
litar elektronik. Kegunaan utama nya ialah menghadkan aliran arus dalam litar
kerana adanya rintangan. Perintang juga digunakan sebagai pembahagi
voltan. Komponen ini melesapkan tenaga elektrik dalam bentuk haba. Unit
untuk menyukat rintangan ialah ohm ().Simbol komponen Perintang
Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

4

iii) Perintang Boleh Laras

Perintang boleh laras ialah sejenis perintang yang mempunyai nilai rintangan
yang boleh diubah. Nilai rintangan perintang boleh laras boleh diubah dengan
memutarkan tombol pelaras. Nilai rintangan maksimum sesuatu perintang boleh
laras dilabelkan pada bahagian bawah badannya.

Simbol komponen Perintang boleh laras


iv) Suis Tekan

Dalam bidang elektronik, suis merupakan sejenis alat yang boleh memutuskan
litar elektrik, menghentikan aliran arus elektrik ataupun mengalihkan arah aliran
dari satu pengali ke pengalir yang lain.

Terdapat dua jenis , suis tekan tutup, dan suis tekan hidup
Suis tekan tutup tidak membenarkan arus mengalir ketika butang (punat)
ditekan.Suis tekan hidup hanya akan membenarkan arus mengalis ketika
butang (punat) ditekan.


Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

5
Simbol komponen Suis Tekanv) Pemuat

Dalam sains komputer, pemaut atau penyunting pautan ialah atur cara
komputer yang menerima satu atau lebih fail objek yang dijanakan oleh
pengkompil lalu menggabungkannya ke dalam satu atur cara boleh laksana.
Dalam persekiranan kerangka utama IBM seperti OS/360, program sebegini
dipanggil penyunting pautan.Simbol komponen Pemuat

Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

6

vi) Transistor

Transistor berfungsi sebagai suis elektronik. Komponen ini juga berfungsi sebagai
penguat untuk menggandakan arus, voltan atau kuasa. Antara sumbangan
transistor kepada bidang elektronik ialah :
litar menjadi lebih kecil
litar beroperasi tanpa kuasa pemanas menjimatkan tenaga
menggandakan isyarat dengan sumber voltan rendah
peralatan elektronik lebih tahan lasakTransistor

Simbol komponen Transistor


LITAR SKEMATIK


Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

7
3. Asas Teknologi Komputer dan Rangkaian
a) Definisi
Rangkaian Komputer
Sistem yang menyambungkan pc dengan peranti luaran. Peranti
penyambungan komunikasi boleh berinteraksi antara satu sama lain
dengan menggunakan perkakasan dan perisian yang telah ditetapkan
cara dan peraturannya. Boleh beroperasi samada secara wayar atau
tanpa wayar.
Komunikasi
Adalah berkenaan menghantar maklumat atau data daripada
penghantar kepada penerima. Ia menggunakan elektrik, gelombang
radio atau cahaya. Maklumat atau data boleh berupa teks, video, grafik,
imej atau kombinasi ke semuanya. Penghantaran data menggunakan
dua jenis signal iaitu analog dan digital.
b) Kepentingan Rangkaian Komputer dan Komunikasi
Data
Perkakasan
Maklumat
Fail
Perisian
c) Jenis-Jenis Rangkaian Komputer dan 3 Jenis Topologi Rangkaian Komputer
Rangkaian Kawasan Setempat (LAN)
Dalam lingkungan kawasan yang kecil seperti dalam makmal computer.

Rangkaian Kawasan Metropolitan (MAN)
Koleksi kepada beberapa LAN tetapi dalam kawasan gegorafi yang
besar seperti bandar.Rangkaian Kawasan Luas (WAN)
Merupakan koleksi kepada LAN dan MAN atau kedua-duanya tetapi
dalam geografi yang sangat besar iaitu satu dunia.
Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

8
Topologi
1. Bas

2. Gelang

3. BintangTeknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

9
d) Kelebihan dan Kekurangan Setiap Jenis Topologi Rangkaian
Kelebihan Kekurangan

Bas
Mudah diurus. Kegagalan satu PC
tidak mengganggu rangkaian,
tiada gangguan jika membuat
hubungan atau mengganti peranti
Jika kabel rosak, rangkaian
tergganggu, kelajuan berkurang
jika PC bertambah. Sukar buat
pembaikan jika satu PC
bermasalah


Gelang


Mudah untuk membetulkan
rangkaian. Pembetulan dan
mengganti peranti rangkaian masih
berjalan
Sukar diurus. Kelajuan berkurang
jika pc bertambah. Sukar buat
pembaikan dan gantian. Satu pc
rosak mengganggu rangkaian.


Bintang


Mudah diurus. Kegagalan satu pc
tidak mengganggu rangkaian.
Membetul dan mengganti host
semudah ganti atau betulkan
sahaja.
Host rosak ganggu rangkaian.
Kelajuan berkurang jika pc
bertambah. Host mesti dipasang
dalam rangkaian
Teknologi Elektrik dan Elektronik (BBR21803)

Mohamed Hazwan Bin Ruslim DB100292

10
e) Jenis Teknologi Rangkaian Komunikasi Secara Lengkap
Internet
Adalah rangkaian beberapa komputer yang berlainan yang disambungkan
melalui rantaian menggunakan wayar tembaga, gentian optik dan sambungan
tanpa wayar terkini. Rangkaian komputer yang saling berkait di seluruh dunia,
yang boleh diakses oleh orang awam. Bekerja berdasarkan penghantaran data
melalui satu jenis pensuisan paket yang dikenali sebagai IP atau protokol
internet.

Intranet
Adalah istilah untuk koleksi rangkaian komputer dalam sesebuah organisasi.
Intranet menggunakan teknologi rangkaian sebagai alat untuk memudahkan
komunikasi di antara kumpulan kerja untuk meningkatkan keupayaan
perkongsian data. Menggunakan perkakasan rangkaian standard dan
teknologi perisian seperti Ethernet, WiFi, TCP / IP, pelayar web dan pelayan web.
Intranet sesebuah organisasi biasanya termasuk akses internet tetapi perlu
melalui tembokapi (firewall) yang tidak boleh dicapai terus dari luar dan dalam.

Ekstranet
Adalah rangkaian persendirian yang menggunakan teknologi Internet dan
sistem telekomunikasi awam untuk berkongsi sebahagian daripada maklumat
atau operasi perniagaan dengan pembekal, vendor, rakan kongsi, pelanggan,
atau perniagaan lain. Ekstranet itu boleh dilihat sebagai sebahagian daripada
intranet syarikat yang diberikan kepada pengguna di luar syarikat.